Přepnout do plné desktopové verze desktop icon logo uctovani.net
Registrovat se

Co je dobré vědět o ukončení pracovního poměru?

| Michaela Vetráková

Pracovní poměr může skončit několika způsoby. V následujícím článku se dozvíte, jakými způsoby lze ukončit pracovní poměr a jaké jsou povinnosti zaměstnavatele po skončení pracovního poměru.

Pracovní poměr může být v souladu s ustanovením § 48 zákoníku práce rozvázán jen:

Rozvázání pracovního poměru dohodou, výpověď, okamžité zrušení pracovního poměru, ale i zrušení pracovního poměru ve zkušební době musí mít vždy písemnou podobu. Dokument musí být vždy doručen druhé straně.

Rozvázání pracovního poměru dohodou

Tuto možnost upravuje § 49 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce. Zaměstnavatel je povinen uvést v dohodě důvody, které vedly k rozvázání pracovního poměru, pokud ho o to zaměstnanec požádá. Dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na rozvázání pracovního poměru, končí pracovní poměr sjednaným dnem.

Výpověď dána zaměstnavatelem/zaměstnancem

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z důvodu výslovně stanoveného v § 52 zákoníku práce. Zaměstnanec může podat výpověď z pracovního poměru z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Výpovědní doba musí být stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance a musí činit alespoň 2 měsíce.

Okamžité zrušení pracovního poměru

Zaměstnavatel může okamžitě ukončit pracovní poměr, pokud byl zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu na dobu alespoň 1 rok nebo pro trestný čin spáchaný na pracovišti na dobu nejméně 6 měsíců. Dále také, pokud zaměstnanec soustavně hrubě porušuje právní předpisy vykonávané práce, např. užívání alkoholu na pracovišti, úmyslné poškození majetku zaměstnavatele. Zaměstnavatel nikdy nesmí okamžitě zrušit pracovní poměr s těhotnou zaměstnankyní, zaměstnankyní na mateřské dovolené, zaměstnancem, který čerpá rodičovskou dovolenou.

Zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr ve chvíli, kdy mu zaměstnavatel 15 dní po termínu splatnosti mzdy mzdu nevyplatí. Případně, pokud má lékařským posudkem potvrzeno, že již práci nesmí vykonávat a zaměstnavatel mu neumožní výkon jiné vhodné práce.

Ukončení pracovního poměru ve zkušební době

Zkušební doba je specifikována v § 35 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce. Je-li sjednána zkušební doba, nesmí být delší než:

  1. 3 měsíce po sobě jdoucí ode dne vzniku pracovního poměru,
  2. 6 měsíců po sobě jdoucích ode dne vzniku pracovního poměru u vedoucího zaměstnance.

Sjednaná zkušební doba nesmí být dodatečně prodlužována. Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou zrušit pracovní poměr ve zkušební  době  z  jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu.

Každému zaměstnanci náleží zákonná ochrana i ve zkušební době, a to v situaci, kdy se ocitne v dočasné pracovní neschopnosti (v současné době v karanténě). Zaměstnavatel nesmí zrušit pracovní poměr zaměstnance v prvních 14 kalendářních dnech trvání dočasné pracovní neschopnosti.

Povinnosti zaměstnavatele po skončení pracovního poměru


Autor: Michaela Vetráková

Přišel vám článek užitečný? Doporučte ho dál, děkujeme.

Přečtěte si také

 Video návod: Jak vyplnit přiznání k dani z příjmů FO - příjmy ze zaměstnání a z nájmu Video návod: Jak vyplnit přiznání k dani z příjmů FO - příjmy ze zaměstnání a z nájmu

 Video návod: Jak vyplnit přiznání k dani z příjmů FO - pouze pro zaměstnance Video návod: Jak vyplnit přiznání k dani z příjmů FO - pouze pro zaměstnance

Kategorie: Mzdy

Rýchly přehled článků z kategorie Mzdy


Dotazy & Diskuze


Zatím žádný komentář, buďte první


Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

RSS              Reklama             Publikování článků

Našli jste chybu nebo chcete ohodnotit mobilní verzi stránek? Napište nám na , děkujeme.
Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí, které provedete na základě informací získaných z těchto stránek. CC BY-NC-SA 3.0 CZ www.uctovani.net 2010 - 2022