Přepnout do plné desktopové verze desktop icon logo uctovani.net
Registrovat se
Maturujete z účetictví? Pomůžeme vám zvládnout tuto zkoušku.
Připravili jsme pro vás 🎦 video kurz odmaturuj z účetnictví.

Ukázat první video »

Daňové povinnosti při dodání zboží do EU osobě registrované k dani

| Zuzana Bartůšková

V minulém článku jsme si ukázali jak řešit situaci, kdy zasíláme zboží do EU osobě, pro kterou pořízení zboží v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží není předmětem daně. Co však pokud dodáváme zboží do EU osobě registrované k dani v tomto členském státě? To si ukážeme nyní.

Místo plnění

§ 7 odst. 2 Zákona o DPH upravuje místo plnění při dodání zboží mezi osobami povinnými k dani v rámci EU pokud dodavatel nebo odběratel zajišťují dopravu zboží do jiného státu EU:

“(2) Místem plnění při dodání zboží, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno osobou, která uskutečňuje dodání zboží, nebo osobou, pro kterou se uskutečňuje dodání zboží, nebo zmocněnou třetí osobou, je místo, kde se zboží nachází v době, kdy odeslání nebo přeprava zboží začíná. Pokud však odeslání nebo přeprava zboží začíná ve třetí zemi, za místo plnění při dovozu zboží a následného dodání zboží osobou, která dovoz zboží uskutečnila, se považuje členský stát, ve kterém vznikla povinnost přiznat nebo zaplatit daň při dovozu zboží.”

Z uvedeného ustanovení vyplývá, že místem plnění při dodání zboží s dopravou je místo kde doprava začíná. Tzn. dodáváme-li zboží se zajištěním dopravy z tuzemska do jiného státu EU je místo plnění v tuzemsku. Dodání zboží s přepravou podléhá tuzemské DPH na výstupu. Pouze při splnění podmínek je možné dodání zboží do EU osvobodit od DPH s nárokem na odpočet daně dle § 64. Jestliže podmínky uvedené v § 64 nejsou splněny nebo plátce není schopen jejich splnění prokázat, je povinen přiznat daň na výstupu v České republice, a to k datu dodání zboží či k datu přijetí úplaty za dané zboží, podle toho, které datum nastalo dříve.

 

Osvobození při dodání zboží do jiného členského státu, daňové podvody a doměrky daní

V poslední době se finanční úřady při kontrolách zaměřují na odhalení daňových podvodů při dodání zboží do EU resp. nesplnění podmínek pro osvobození. Pokud nejsou splněny všechny podmínky pro osvobození resp. plátce není schopen prokázat splnění podmínek pro osvobození, podléhá dodání zboží DPH v tuzemsku. V případě neprokázání splnění podmínek osvobození při daňové kontrole dochází ze strany finančního úřadu velmi často k doměření daně a dalšího příslušenství daně z toho vyplývajícího (zejména úroků z prodlení). V horším případě může dojít i k trestnímu stíhání pro trestný čin krácení daně. Je proto velmi důležité porozumět § 64 odst. 1 a 5, který řeší osvobození při dodání zboží do jiného členského státu:

“(1) Dodání zboží do jiného členského státu plátcem osobě registrované k dani v jiném členském státě, které je odesláno nebo přepraveno z tuzemska plátcem nebo pořizovatelem nebo zmocněnou třetí osobou, je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně, s výjimkou dodání zboží osobě, pro kterou pořízení zboží v jiném členském státě není předmětem daně.

(5) Dodání zboží do jiného členského státu lze prokázat písemným prohlášením pořizovatele nebo zmocněné třetí osoby, že zboží bylo přepraveno do jiného členského státu, nebo jinými důkazními prostředky.”

 

Aby bylo možné osvobodit dodání zboží do EU je třeba splnit současně všechny tyto podmínky a jejich splnění být schopen dodavatel prokázat:

 

Z odstavce 5 lze získat dojem, že pro osvobození dodání zboží do EU stačí čestné prohlášení pořizovatele. Ale Nejvyšší správní soud již několikrát připomněl, že pouhé čestné prohlášení, ze kterého plyne, že zboží bude přepraveno do jiného členského státu, není postačující k tomu, aby mohlo být bez dalších důkazů uznáno osvobození při dodání zboží do jiného členského státu. Je proto třeba mít k dispozici další důkazy o dodání zboží do EU. Pokud takové nemáme, nelze dodání zboží do EU osvobodit a podléhá zdanění v tuzemsku.

 

Nejvyšší správní soud stanovil několik požadavků, které by měl splnit dodavatel, aby mohl osvobodit dodání zboží do EU:

 

Daňový doklad, přiznání a souhrnné hlášení

Plátce daně má povinnost vystavit daňový doklad i v případě uskutečnění osvobozeného plnění s nárokem na odpočet. Tzn. i v případě osvobozeného dodání zboží do EU má plátce povinnost vystavit daňový doklad se všemi náležitostmi dle § 29. V souladu s § 29 odst. 2 písm. a) bude daňový doklad také obsahovat odkaz na příslušné ustanovení zákona o DPH, nebo ustanovení předpisu Evropské unie. Na daňovém dokladu bude uvedeno, že dodání zboží do EU je osvobozeno dle § 64 Zákona o DPH popř. dle čl. 138 směrnice 2006/112/ES. Na dokladu naopak nebude věta “Daň odvede zákazník”, protože odběratel neodvádí daň z dodání zboží, ale z pořízení zboží z jiného členského státu.

Dodání zboží do jiného členského státu se vykazuje na ř. 20 daňového přiznání a v souhrnném hlášení s kódem plnění 0. V kontrolním hlášení se osvobozené dodání zboží do EU nevykazuje.

Článek napsala: Zuzana Bartůšková, daňová poradkyně

Chcete vědět o účetnictví a daních víc?
Navštivte kurz autorky http://www.ucetnictvibezstarosti.eu/kurzy/


Autor: Zuzana Bartůšková, web: www.ucetnictvibezstarosti.eu

Přišel vám článek užitečný? Doporučte ho dál, děkujeme.

Přečtěte si také

 DPH a určení místa plnění při poskytování služeb v příkladech z praxe DPH a určení místa plnění při poskytování služeb v příkladech z praxe

 Zasílání zboží do EU z pohledu DPH Zasílání zboží do EU z pohledu DPH

 Rozhovor s daňovou poradkyní Zuzanou Bartůškovou o kontrolním hlášením a změnách v účtové osnově  Rozhovor s daňovou poradkyní Zuzanou Bartůškovou o kontrolním hlášením a změnách v účtové osnově

Kategorie: Daně Doklady

Rýchly přehled článků z kategorie Doklady


Dotazy & Diskuze k tomuto článku (1)

  1. [ 1] Skalická 03.08.2017, 06:28

    Prosím o radu, jak zaúčtovat fakturu z Bulharska od plátce, základ 7890 BGN a mají 20% daň 1578 BGN, tedy fa na 9468 BGN, platit ji budu v Eurech, jak vykážu do Přiznání k DPH a Kontrolního hlášení, děkuji

Vložit komentář:


Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

RSS              Reklama             Publikování článků

Našli jste chybu nebo chcete ohodnotit mobilní verzi stránek? Napište nám na , děkujeme.
Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí, které provedete na základě informací získaných z těchto stránek. CC BY-NC-SA 3.0 CZ www.uctovani.net 2010 - 2022