Přepnout do plné desktopové verze desktop icon logo uctovani.net

Daňové přiznání fyzických osob za rok 2020 (vyplňované v roce 2021)

|

Kdo má povinnost podat přiznání k dani z příjmu fyzických osob? Odpověď bychom našli v § 38g zákona o daních z příjmů. Např. musí ho podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené anebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. DP je povinen podat i ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztratu (výdaje přesáhnou příjmy). Výjimkou jsou zaměstnanci, kterí v roce 2020 pracovali pouze pro jednoho zaměstnavatele anebo pro více zaměstnavatelů postupně a u všech zaměstnavatelů podepsali prohlášení k dani - namísto daňového přiznání mohou požádat posledního zaměstnavatele o roční zúčtování záloh

 

Termín pro podání daňového přiznání v roce 2021  

 

Způsob podání DPFO za rok 2020

Solidární zvýšení daně

DP je povinen podat i poplatník, u něhož se daň z příjmů zvyšuje o solidární zvýšení daně podle § 16a ZDP. Ten, kdo si od 1. 1. 2020 vydělává více než 4násobek průměrné mzdy měsíčně je povinen platit solidární daň. Tato solidární daň se v daňovém přiznání uvádí na řádek 59. Pokud jste vydělali za rok 2020 více než 1 720 080 Kč (35.835*48) musíte odvést solidární daň.

Výpočet solidární daně:
Celkové příjmy ze závislé a samostatné činnosti – 1 720 080 Kč = výsledek * 7% daň
 

FO může dosahovat těchto příjmů

Příjmy lze kombinovat. V daňovém přiznání musíme zohlednit veškeré příjmy – tedy dílčí základy z těchto příjmů tvoří celkový základ daně. Podle těchto příjmů vyplňuje FO přílohy k DP.
Zaměstnanec – nově DP na dvě stránky. Jestliže poplatník podává daňové přiznání pouze z důvodu souběhu dvou zaměstnaneckých poměrů, postačí vyplnit DP v rozsahu jednoho listu (pokud si zaměstnanec podává daňové přiznání, musí doložit potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatele).
Podnikatel – vyplňuje navíc Přílohu č. 1 (OSVČ zde uvede své roční příjmy a výdaje - uplatní skutečné nebo výdaje procentem z příjmů)
Poplatník s příjmem z pronájmu nebo ostatních příjmů – vyplní Přílohu č. 2
Poplatník s příjmy ze zahraničí s metodou zamezení dvojího zdanění zápočtem – vyplní Přílohu č. 3

Záhlaví tiskopisu

Daňové identifikační číslo vyplníme pouze, pokud nám bylo přiděleno.
Řádek 03 – rozhodneme o typu daňového přiznání (Řádné daňové přiznání – DP podané v zákonem stanovené lhůtě. Opravné daňové přiznání – poplatník opravuje ještě do lhůty původně podaného daňového přiznání. Dodatečné daňové přiznání – poplatník podává, pokud zjistí, že jeho daňová povinnost je jiná, než jak jím byla přiznána. Lhůta je do konce následujícího měsíce ve kterém byla odlišnost zjištěna.).      
Řádek 04 – při podání řádného DP se tento řádek nevyplňuje.
Řádek 05 – údaj, zda DP zpracovával daňový poradce
Řádek 05a – vyplňují ti poplatníci, kteří musí mít účetní závěrku ověřenou auditorem (podmínky pro tuto povinnost naleznete v článku Účetní uzávěrka).

Údaje o poplatníkovi – 1. oddíl

- osobní údaje poplatníka
Řádek 11 – číslo pasu vyplňují pouze cizinci
Řádek 29 – v tomto poli uvedou kód státu ti, kteří mají trvalé bydliště mimo ČR, nicméně mají daňovou povinnost z příjmů ze zdrojů ČR (nerezidenti)

Dílčí základ daně, základ daně, ztráta – 2. oddíl

V tomto oddíle vypočteme celkový základ daně.
Výpočet dílčího základu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (§6) – vyplňují zaměstnanci
Řádek 31 – sečteme veškeré příjmy od všech zaměstnavatelů, kteří nám sráželi zálohy na daň z příjmů. Ty zjistíme z potvrzení o zdanitelných příjmech, které nám zaměstnavatel vydal.
Řádek 32 – v témže dokumentu od zaměstnavatele nalezneme i částky odvedeného pojistného. Tyto částky od všech zaměstnavatelů také sečteme.
Na řádku 34 nám vyjde dílčí základ daně podle § 6 ZDP – tedy součet řádku 31 a řádku 32.

Dílčí základy daně z příjmů FO

Do jednotlivých řádků této části uvedeme údaje z části základu daně od zaměstnavatele a údaje z Přílohy č. 1 (pro podnikatele) a z Přílohy č. 2 (příjmy z pronájmu a ostatní příjmy) – při použití interaktivních formulářů se nám tato část vyplní automaticky.
Na řádku 45 vyjde základ daně jako souhrn všech dílčích základů daně s odečtením ztráty (případnou ztrátu, kterou si chceme odečíst, uvedeme na řádku 44).
 

Nezdanitelné části základu daně a odčitatelné položky – 3. oddíl

Na řádku 54 sečteme řádky 46 až 53 a na řádek 55 vyčíslíme základ daně snížený o nezdanitelné částky ř. 45 - ř. 54 (interaktivní formulář opět vypočte sám). Takto očištěný základ daně se zaokrouhluje na celá sta Kč dolů (řádek 56).

V řádku 57 vyčíslíme daň (15% ze ZD) ř. 56 * 0,15. 

Daň celkem, ztráta – 4. oddíl

Inzerce ∇

 

Daňové slevy a daňové zvýhodnění – 5. oddíl

Součet slev odečteme od vypočítané daně a vepíšeme do řádku 71. Pokud vám vyjde záporné číslo, napíšete do řádku 71 nulu. 

Aktuální slevy na dani platné v roce 2020


Sleva na dani na:

částka

Poplatníka

24 840,-

Manželku/manžela

24 840,-

Částečný invalidní důchod

 2 520,-

Plný invalidní důchod

 5 040,-

Studenta

4 020,-

Daňové zvýhodnění 1. dítě

15 204,-

Daňové zvýhodnění 2. dítě

19 404,-

Daňové zvýhodnění 3. dítě a více

24 204,-

Je-li nárok poplatníka na daňové zvýhodnění vyšší než vyčíslena daňová povinnost, je vzniklý rozdíl daňovým bonusem. Poplatník může bonus uplatnit, pokud jeho výše činí alespoň 100 Kč, max. výše je 60 300 Kč ročně.

V 7. oddíle se dostáváme k vyčíslení již zaplacených záloh na daň – opět zjistíme z dokladu Potvrzení od zaměstnavatele nebo z odvedených záloh čtvrtletních či pololetních. Porovnáním daňové povinnosti na řádku 74 a řádků 84, kde vyčíslíme skutečně zaplacené zálohy v průběhu zdaňovacího období, zjistíme buďto povinnost doplatit daň nebo to, že jsme na zálohách přeplatili. Tento konečný výsledek vyčíslíme v řádku 91. Daň je splatná ve lhůte pro podání daňového přiznání. Nevznikne-li ve zdaňoovacím období daňová povinnost, poplatník sdělí tuto skutečnost správci daně a to ve lhůte pro podání daňového přiznání.

K daňovému přiznání je potřeba přiložit

Nezapomeňte

A v závěru se zmíníme o sazbách na pokutu, pokud byste daňové přiznání za rok 2020 podali opožděně:

Pro výpočet pokuty můžete využít naší informační kalkulačku na výpočet pokut za pozdní podání daňového přiznání.

 


 

Sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ za rok 2020

 

Související interaktivní formuláře za sociální a zdravotní pojištění OSVČ za rok 2020 ke stažení

Daňové přiznání
Elektronické vyplnení přiznání na portále finanční správy ČR
tiskopis daňového přiznání fyzických osob
     Vstupte »
Sociální pojištění
Vstup do eportálu k elektronickému vyplnění podání sociálního pojištění      Vstupte »
Zdravotní pojištění
OSVČ přehled 2020 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Stáhnout
OSVČ přehled 2020 - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR Stáhnout
OSVČ přehled 2020 - Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky Stáhnout
OSVČ přehled 2020 - Revírní bratrská pokladna Stáhnout
OSVČ přehled 2020 - Oborová zdravotní pojišťovna Stáhnout
OSVČ přehled 2020 - Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky Stáhnout

Nelze PDF otevřít?
Je nutné PDF dokument stáhnout k sobě do počítače (klikněte pravým tlačítkem myši a dejte Uložit odkaz jako...) poté si PDF otevřete v programu Acrobat Reader a můžete si v něm upravovat . Pokud si PDF otevřete pouze v internetovém prohlížeči, nebude vám fungovat.

Autor:

Přišel vám článek užitečný? Doporučte ho dál, děkujeme.

Kategorie: Daně

Rýchly přehled článků z kategorie Daně


Dotazy & Diskuze k tomuto článku (1)

  1. [ 1] MilanzBrna 19.04.2021, 23:45

    Dobrý den, je nás 8 vlastníků/ dědiců zemědělských pozemků pronajatých družstvu. V souvislosti s plánovanou výstavbou záložní smyčky pro dodávku el energie nám bylo na katastru zaevidováno břemeno které umožní stavbu a údržbu nové linky vvn což má značný vliv na obdělatelnost a celistvost pozemku protože na něm bude nĕkolik vysokých ocelových stožárů vyžadujících bezpečnostní zóny atd. Jako bolestné jsme obdrželi jednorázovou částku na hotovosti která má být osvobozená od daně ale má být uvedena v nějaké patřičné kolonce v dańovém přiznáni pro 2020. Nejsme schopni takovou kolonku na formuláři nalézt a tak se scprosbou o pomoc obracíme na vás. Védĕli by jste kam takovou částku napsat? Děkuji za všechny, Milan

Vložit komentář:


Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

RSS              Reklama             Publikování článků

Našli jste chybu nebo chcete ohodnotit mobilní verzi stránek? Napište nám na , děkujeme.
Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí, které provedete na základě informací získaných z těchto stránek. CC BY-NC-SA 3.0 CZ www.uctovani.net 2010 - 2021