Přepnout do plné desktopové verze desktop icon logo uctovani.net
Registrovat se

Jak účtovat výnosy firmy

| Ing. Marie Bohdalová

V části testů jsme pro Vás připravili souhrnné příklady k prověření znalostí zaúčtování výnosů. V dnešním článku Vám pomůžeme s touto problematikou po teoretické stránce a přidáváme i praktické příklady.

Nejprve si vysvětlíme, co vlastně výnosy jsou a co představují pro účetní jednotku.

Výnosy můžeme definovat jako výkony dané firmy vyjádřené v peněžních jednotkách. Výnosy je nutné odlišit od příjmu. Kdy příjem znamená reálný nárůst finančních prostředků do pokladny nebo na bankovní účet. O výnosu budeme účtovat na základě vystavené faktury bez ohledu na to, zda byla zaplacená nebo ne.

Pro výnosy je ve směrné účtové osnově vyhrazena účtová třída 6. Výnosové přírůstky se účtují na stranu Dal.

 3 skupiny členění výnosů:

 

 

Popis účtové skupiny

Účtová skupina

Členění výnosů

Tržby za vlastní výkony a zboží

60

Provozní

Jiné provozní výnosy

64

Finanční výnosy

66

Finanční

 

Výnosy v účetnictví uplatňujeme podle období, s nímž časově a věcně souvisejí, tedy je časově rozlišujeme.

 Při účetní závěrce převádíme zůstatky účtů 6. třídy na stranu Dal účtu 710Účet 710 - Účet zisků a ztrát (Aktivní) 710.

 

 

Provozní výnosy

Účtová skupina 60 – Tržby za vlastní výkony a zboží

Výkonem účetní jednotky může být:

 

Podle toho, co je předmětem prodeje, použijeme následující účty:

 

Účty, které budou proti těmto účtům stát nejčastěji na straně MD budou:

 

Účtová skupina 64 – Jiné provozní výnosy

 

Na tyto účty firma zaúčtuje prodaný dlouhodobý majetek nebo materiál, který již ke své činnosti nevyužije.

Na účet 644Účet 644 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení (Výnosový - daňový) 644 zaúčtujeme přijaté smluvní pokuty a úroky z prodlení podle obchodního zákoníku.

Tento účet slouží pro případ, kdy pohledávky byly v minulosti odepsány do nákladů a v účetnictví se už neuvádějí. V případě, že jsou pak uhrazeny, dalo by se říct neočekávaně, použijeme účet 646Účet 646 - Výnosy z odepsaných pohledávek (Výnosový - daňový) 646.

Účet, který je hromadný pro více variant výnosů, pro které není veden samostatný účet. Jedná se o nároky na provizi, slevy, náhrady soudních výloh, nároky na náhrady škody účtované na účtu pro manka a škody a dále inventarizační rozdíly.

 

Finanční výnosy

Představují výnosy spojené s úrokovými a kurzovými operacemi a obchodováním s cennými papíry.

 

Účtová skupina 66 – Finanční výnosy

 

Inzerce ∇

 

Tabulka nejčastěji používaných účetních kontací účtové třídy 6xx

Číslo

Účetní případ

MD

D

1.

FAV - za prodané výrobky

311Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní) 311

601Účet 601 - Tržby za vlastní výrobky (Výnosový - daňový) 601

2.

PPD - za poskytnuté účetní služby

211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211

602Účet 602 - Tržby z prodeje služeb (Výnosový - daňový) 602

3.

FAV - za zboží

311Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní) 311

604Účet 604 - Tržby za zboží (Výnosový - daňový) 604

4.

FAV – prodej nepotřebného dlouhodobého hmotného majetku

311Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní) 311

641Účet 641 - Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Výnosový - daňový) 641

5.

PPD – prodej nepotřebného materiálu

211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211

642Účet 642 - Tržby z prodeje materiálu (Výnosový - daňový) 642

6.

VÚD - Předpis úroků z prodlení za pozdní úhradu faktury odběratelem

378Účet 378 - Jiné pohledávky (Aktivní) 378

644Účet 644 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení (Výnosový - daňový) 644

7.

VBÚ – odepsaná pohledávka byla dlužníkem zaplacena

221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221

646Účet 646 - Výnosy z odepsaných pohledávek (Výnosový - daňový) 646

8.

VÚD – předpis manka materiálu k náhradě zaměstnanci

335Účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci (Aktivní) 335

648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648

9.

VBÚ – přijaté nájemné za kancelářské prostory

221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221

648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648

10.

VÚD – rozpuštění zákonné rezervy

451Účet 451 - Rezervy podle zvláštních právních předpisů (Pasivní) 451

552Účet 552 - Tvorba a zúčtování rezerv podle zvláštních právních předpisů (Nákladový - daňový) 552

11.

VÚD – rozpuštění ostatních rezerv

459Účet 459 - Ostatní rezervy (Pasivní) 459

554Účet 554 - Tvorba a zúčtování ostatních rezerv (Nákladový - nedaňový) 554

12.

VBÚ – tržby z prodaných obchodovatelných akcií

221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221

661Účet 661 - Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (Výnosový - daňový) 661

13.

VBÚ – kladné úroky na bankovním účtu

221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221

662Účet 662 - Úroky (Výnosový - daňový) 662

14.

VÚD – oceňovací rozdíl obchodovatelných akcií v případě, že současná tržní hodnota je vyšší než pořizovací hodnota

251Účet 251 - Registrované majetkové cenné papíry k obchodování (Aktivní) 251

664Účet 664 - Výnosy z přecenění cenných papírů (Výnosový - daňový) 664

15.

VBÚ – přijaté dividendy z akcií

221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221

665Účet 665 - Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (Výnosový - daňový) 665

16.

VBÚ – přijaté dividendy z akcií pořízených k obchodování

221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221

666Účet 666 - Výnosy z krátkodobého finančního majetku (Výnosový - daňový) 666

17.

VÚD – předpis schodku v pokladně zaměstnanci k náhradě

335Účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci (Aktivní) 335

668Účet 668 - Ostatní finanční výnosy (Výnosový - daňový) 668

18.

VÚD – náhrada přiznaná pojišťovnou za zničené zásoby povodní

378Účet 378 - Jiné pohledávky (Aktivní) 378

648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648

19.

VÚD – kurzový zisk

321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321

663Účet 663 - Kursové zisky (Výnosový - daňový) 663


Autor: Ing. Marie Bohdalová

Přišel vám článek užitečný? Doporučte ho dál, děkujeme.

Přečtěte si také

 Jak účtovat náklady Jak účtovat náklady

 Pohledávky Pohledávky
Dotazy & Diskuze


Zatím žádný komentář, buďte první


Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

RSS              Reklama             Publikování článků

Našli jste chybu nebo chcete ohodnotit mobilní verzi stránek? Napište nám na , děkujeme.
Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí, které provedete na základě informací získaných z těchto stránek. CC BY-NC-SA 3.0 CZ www.uctovani.net 2010 - 2022