Přepnout do plné desktopové verze desktop icon logo uctovani.net
Registrovat se

Ověřování účetní závěrky auditorem

| Michaela Vetráková

Účetní jednotky sestavují k rozvahovému dni účetní závěrku. Kdy má účetní jednotka povinné ověření účetní závěrky auditorem? Informace o účetní závěrce se dozvíte v následujícím článku.

Budeme vycházet ze Zákona o účetnictví (zákon č. 563/1991 Sb.), protože tento zákon uvádí povinnost auditu a podmínky pro ověření účetní závěrky všech účetních jednotek.

Účetní závěrka je nedílný celek a tvoří ji podle § 18 Zákona o účetnictví:

a) rozvaha (bilance),

b) výkaz zisku a ztráty,

c) příloha, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v částech uvedených pod písmeny a) a b), zejména naplněním § 7 odst. 3 až 5 a § 19 odst. 5 a 6.

Účetní závěrka obchodních společností zahrnuje i přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu.

Podle § 20 Zákona o účetnictví řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku jsou povinny mít ověřenou auditorem, kterého účetní jednotka určí způsobem stanoveným v zákoně upravujícím činnost auditorů, účetní jednotky, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis, a dále

a) velké účetní jednotky s výjimkou vybraných účetních jednotek, které nejsou subjekty veřejného zájmu,

b) střední účetní jednotky,

c) malé účetní jednotky, pokud jsou akciovými společnostmi nebo svěřenskými fondy podle občanského zákoníku a k rozvahovému dni účetního období, za nějž se účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího, překročily nebo již dosáhly alespoň jednu z uvedených hodnot

1. aktiva celkem 40 000 000 Kč,

2. roční úhrn čistého obratu 80 000 000 Kč,

3. průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 50,

d) ostatní malé účetní jednotky, pokud k rozvahovému dni účetního období, za nějž se účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího, překročily nebo již dosáhly alespoň 2 hodnoty uvedené v písmeni c) bodech 1 až 3.

Velké a střední účetní jednotky a malé či mikro účetní jednotky, které mají povinnost auditu, jsou povinny sestavovat rozvahu v plném rozsahu. Účetní jednotky, které mají povinnost auditu jsou povinné také účtovat o odložené dani.

Auditora vybírá účetní jednotka ze seznamu auditorů vedených Komorou auditorů ČR a musí ho určit nevyšší orgán účetní jednotky. Posláním a smyslem auditu účetní závěrky je vyjádřit názor nezávislého, kvalifikovaného auditora na věrohodnost účetní závěrky sestavené a zveřejněné vedením účetní jednotky. O provedeném auditu vyhotovuje auditor auditorskou zprávu, součástí auditorské zprávy je také výrok auditora.

Ostatní zákonem nevyjmenované účetní jednotky se však mohou dobrovolně rozhodnout, zda si svoji účetní závěrku nechají ověřit auditorem.

 


Autor: Michaela Vetráková

Přišel vám článek užitečný? Doporučte ho dál, děkujeme.

Kategorie: Účetnictví krok za krokem

Rýchly přehled článků z kategorie Účetnictví krok za krokem

Inzerce ∇

Dotazy & Diskuze


Zatím žádný komentář, buďte první


Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

RSS              Reklama             Publikování článků

Našli jste chybu nebo chcete ohodnotit mobilní verzi stránek? Napište nám na , děkujeme.
Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí, které provedete na základě informací získaných z těchto stránek. CC BY-NC-SA 3.0 CZ www.uctovani.net 2010 - 2022