Přepnout do plné desktopové verze desktop icon logo uctovani.net
Registrovat se

Účtování neziskových organizací, 3. díl - specifické účtování nestátních neziskových organizací

| Michaela Vetráková

Související dokumenty ke stažení

Vzorová účetní osnova pro neziskovky (zdroj: uctujemeneziskovky.cz) Stáhnout

Mezi specifické účtování nestátních neziskových organizací můžeme zařadit kromě účtování o dlouhodobém majetku a o dotacích, také účtování o darech, členských příspěvcích a fondech. Třetí díl je zaměřen na dary, členské příspěvky, fondy a účetní závěrku nestátních neziskových organizací, jejichž hlavním předmětem není podnikání a které účtují dle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Účtování darů

Dar představuje bezúplatný převod majetku, je realizován na základě darovací smlouvy. Darovací smlouva musí zahrnovat vymezení daru, závazek přenechat věc bezplatně, projev vůle obdarovaného, že dar přijímá. Uzavírá se písemnou nebo ústní formou:

 

Účet 546 Dary obsahuje zejména zůstatkovou cenu odpisovaného DHM a DNM, který vlastní účetní jednotka a který darovala jiným osobám.

Účetní případ

MD

D

Darovaný materiál (způsob A)

546

112

Darovaný zboží (způsob B)

546

504


Účet 682 Přijaté příspěvky (dary)
obsahuje dary na provozní činnost účetní jednotky, hodnotu bezúplatně nabytého DHM a DNM, pokud není určen k plnění hlavní činnost účetní jednotky.

Účetní případ

MD

D

Přijetí finančního daru na provoz neziskové organizace

211 (221)

682

Přijetí hmotného daru formou bezplatných služeb

51x

682

Bezúplatně nabytý dlouhodobý majetek, který není určen pro hlavní činnost

04x

682


Pokud nejsou darem finanční prostředky, nahradí se účty 211(221) na straně MD jiným účtem. Účet závisí na charakteru, např. dlouhodobý hmotný majetek 042, materiál 112; zboží 132 apod. Totéž platí i u následujícího účtu 901.

 

Účet 901 Vlastní jmění je vlastním zdrojem krytí majetku účetní jednotky. Ve prospěch účtu se zde účtují:

Účetní případ

MD

D

Přijatý finanční dar na pořízení DHM

221

901

Bezúplatně nabytý dlouhodobý majetek, který je určen pro hlavní činnost

04x

901

 

Účtování členských příspěvků

Nezisková organizace je přijímá od svých členů na základě stanov, statutu či jiných zřizovacích listin. Patří mezi vlastní zdroje financování neziskových organizací.

Účetní případ

MD

D

Přijetí členského příspěvku

211 (221)

684

Odvod poplatků pro vyšší organizační úrovně

684

221


V případě, že se na členských příspěvcích podílí vyšší organizační jednotka (OJ), tak dochází k odvodu poplatků, tento odvod se účtuje obrácených způsobem jako přijetí členských příspěvků. Členské příspěvky je možné účtovat i tímto druhým způsobem:

Účetní případ

Částka

MD

D

Přijetí členského příspěvku

200

211 (221)

-

Zúčtování části příspěvku (zůstává pře potřeby OJ)

60

-

684

Zúčtování části příspěvku (patří nadřízené OJ)

140

-

379

Odvod poplatků pro vyšší organizační úrovně

140

379

221


Záleží na samostatné účetní jednotce, jakému postupu dá přednost.

 

Účet 911 Fondy

Tvorba a čerpání fondů se řídí interními předpisy neziskové organizace. Fondy se tvoří ze zisku po zdanění, který dosáhla účetní jednotka v předcházejících účetních obdobích, z bezúplatně nabytých prostředků, případně se tvoří převody zdrojů z jiných fondů nebo z vlastního jmění.

 

Účetní případ

MD

D

Tvorba fondu ze zisku po zdanění

931

911

Převod zdrojů z fondů při pořízení DHM

911

901

Použití prostředků z fondu

911

221


Roční účetní závěrka v NNO

Účetní závěrku tvoří: rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha. Účetní jednotky ji mohou sestavovat v plném či zkráceném rozsahu. Účetní závěrku ověřenou auditorem povinně musí mít tyto nestátní neziskové organizace:

Kromě toho zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví stanoví v § 20 kritéria, při jejichž splnění je nutno mít závěrku ověřenou auditorem (dvě po sobě jdoucí účetní období překročí dvě z níže uvedených kritérií):

  1. aktiva vyšší než 40 mil. Kč,
  2. roční úhrn čistého obratu vyšší než 80 mil. Kč,
  3. průměrný počet zaměstnanců vyšší než 50.

 

Následující článek se bude věnovat zdanění u nestátních neziskových organizací.

 


Autor: Michaela Vetráková

Přišel vám článek užitečný? Doporučte ho dál, děkujeme.

Přečtěte si také

 Účtování neziskových organizací, 5. díl - specifické účtování příspěvkových organizací Účtování neziskových organizací, 5. díl - specifické účtování příspěvkových organizací

 Účtování neziskových organizací, 2. díl – nestátní neziskové organizace Účtování neziskových organizací, 2. díl – nestátní neziskové organizace

 Účtování neziskových organizací, 4. díl - daň z příjmů právnických osob u nestátních neziskových organizací Účtování neziskových organizací, 4. díl - daň z příjmů právnických osob u nestátních neziskových organizací

Kategorie: Neziskové organizace

Rýchly přehled článků z kategorie Neziskové organizace

Inzerce ∇

Dotazy & Diskuze k tomuto článku (2)

  1. [ 1] Martina Pokorná 09.03.2020, 10:49

    Dobrý den, jak prosím správně účtovat členské příspěvky -do které agendy účetnictví? Děkuji. MP

  1. [ 2] Lada Pošmurová 25.02.2021, 15:30

    Dobrý den, jak správně ve spolku účtovat v podvojném účetnictví darovaný automobil pro hlavní nevýdělečnou činnost , dle smlouvy v obecné ceně 150000,- Kč. Jedná se mi o zařazení, odepisování, a osvobození v přiznání k dani z příjmů. Děkuji Pošmurová

Vložit komentář:


Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

RSS              Reklama             Publikování článků

Našli jste chybu nebo chcete ohodnotit mobilní verzi stránek? Napište nám na , děkujeme.
Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí, které provedete na základě informací získaných z těchto stránek. CC BY-NC-SA 3.0 CZ www.uctovani.net 2010 - 2022