Přepnout do plné desktopové verze desktop icon logo uctovani.net
Registrovat se
Maturujete z účetictví? Pomůžeme vám zvládnout tuto zkoušku.
Připravili jsme pro vás 🎦 video kurz odmaturuj z účetnictví.

Ukázat první video »

Účtování neziskových organizací, 5. díl - specifické účtování příspěvkových organizací

| Michaela Vetráková

Související dokumenty ke stažení

Vzorová účetní osnova pro příspěvkové organizace Stáhnout

 

Příspěvkové organizace jsou účetními jednotkami s omezenou právní subjektivitou. Účtování je upraveno zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., provádí se také dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. Představíme si druhy příspěvkových organizací a podíváme se na účtování dlouhodobého hmotného majetku.

Tyto organizace jsou zřizovány za účelem poskytování veřejných služeb fyzickým osobám. Jejich zřizovatelem jsou organizační složky státu nebo územní samosprávné celky.

2 formy příspěvkových organizací:

Státní příspěvkové organizace zřizované OSS

Organizační složkou státu jsou např. ministerstva, soudy, státní zastupitelství, Nejvyšší kontrolní úřad, Úřad vlády ČR, Akademie věd ČR. Stát za ni přebírá zodpovědnost a ručí za její závazky.

Příspěvkové organizace zřizované ÚSC

Územní samosprávní celky jsou města, obce, kraje. Příspěvkové organizace může majetek nabývat do vlastnictví.

 

Příspěvkové organizace vytváří své peněžní fondy:


Rezervní fond

Účetní případ

MD

D

Tvorba fondu zo zlepšeného VH

431Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (Pasivní) 431

413Účet 413 - Ostatní kapitálové fondy (Pasivní) 413


Investiční fond

Účetní případ

MD

D

Tvorba fondu z investiční dotace od zřizovatele

401

416


Fond odměn

Účetní případ

MD

D

Tvorba fondu zo zlepšeného VH

431Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (Pasivní) 431

411Účet 411 - Základní kapitál (Pasivní) 411


Fond kulturních a sociálních potřeb

Účetní případ

MD

D

Tvorba FKSP z plánovaných mezd

527Účet 527 - Zákonné sociální náklady (Nákladový - daňový) 527

412Účet 412 - Emisní ažio (Pasivní) 412

 

Účetní závěrku příspěvkových organizací tvoří:

  1. rozvaha
  2. výkaz zisku a ztrát
  3. příloha
  4. přehled o peněžních tocích
  5. přehled o změnách vlastního kapitálu

Organizace předkládá závěrku svému zřizovateli. Způsob vedení účetnictví závisí na rozhodnutí zřizovatele  Pokud  se zřizovatel rozhodne, příspěvkové organizace mohou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu (sestaví rozvahu, výkaz zisku a ztrát, přílohu).

 

Příklad: Pořízení dlouhodobého hmotného majetku nákupem

-        jedná se o plátce DPH

Účetní případ

MD

D

Přijata faktura od dodavatele

40 000

042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042

321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321

DPH

8 400

343Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343

321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321

Úhrada faktury z účtu

48 400

321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321

241Účet 241 - Emitované krátkodobé dluhopisy (Pasivní) 241

Zařazení DHM do užívání

40 000

022Účet 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (Aktivní) 022

042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042

Převod zdrojů k profinancování majetku

40 000

416

401

 

 

 

 

Faktura od dodavatele za nakoupený drobný dlouhodobý majetek

 

6 000

 

558Účet 558 - Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek v provozní činnosti (Nákladový - daňový) 558*

 

321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321

DPH

1 260

343Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343

321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321

Úhrada faktury z účtu

7 260

321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321

241Účet 241 - Emitované krátkodobé dluhopisy (Pasivní) 241

* 558Účet 558 - Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek v provozní činnosti (Nákladový - daňový) 558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku = účtování v částce nižší než 40 000 Kč a vyšší než 3 000 Kč

Příspěvkové organizace může nabýt dlouhodobý majetek kromě nákupu majetku také bezúplatným nabytím, či vlastní činností. Pokud příspěvkové organizace obdrží na pořízení DHM dar (dar účelově určeny pouze na pořízení majetku) zachytí tento příjatý dar jako investiční dotaci a prostředky současně převede do fondu reprodukce majetku. 

 

 


Autor: Michaela Vetráková

Přišel vám článek užitečný? Doporučte ho dál, děkujeme.

Přečtěte si také

 Účtování zádržného Účtování zádržného

 Účtování neziskových organizací, 4. díl - daň z příjmů právnických osob u nestátních neziskových organizací Účtování neziskových organizací, 4. díl - daň z příjmů právnických osob u nestátních neziskových organizací

 Účtování neziskových organizací, 3. díl - specifické účtování nestátních neziskových organizací Účtování neziskových organizací, 3. díl - specifické účtování nestátních neziskových organizací

Kategorie: Neziskové organizace

Rýchly přehled článků z kategorie Neziskové organizace

Inzerce ∇

Dotazy & Diskuze


Zatím žádný komentář, buďte první


Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

RSS              Reklama             Publikování článků

Našli jste chybu nebo chcete ohodnotit mobilní verzi stránek? Napište nám na , děkujeme.
Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí, které provedete na základě informací získaných z těchto stránek. CC BY-NC-SA 3.0 CZ www.uctovani.net 2010 - 2022