Přepnout do plné desktopové verze desktop icon logo uctovani.net
Registrovat se

Účtování technického zhodnocení vs. účtování opravy

| Ing. Marie Bohdalová

Tyto dva pojmy od sebe významově častokrát dělí pouze tenká hranice. Avšak účetně a daňově se jedná o dvě zcela odlišné záležitosti. V následujícím článku si vysvětlíme, jak poznáme, že se jedná o technické zhodnocení a jak s ním následně naložíme v našem účetnictví a daňovém přiznání.

Nejprve začneme vysvětlením pojmů, které můžeme s technickým zhodnocení snadno zaměnit:

 

Oprava ani údržba majetku nejsou stanoveny žádným finančním limitem. Jak později uvidíme u technického zhodnocení máme limit nastaven, avšak nelze automaticky počítat s tím, že při překročení této limitní částky se bude automaticky jednat o technické zhodnocení. Pro zaúčtování opravy a údržby používáme účet 511Účet 511 - Opravy a udržování (Nákladový - daňový) .

 

Účtování o opravách a údržbě

FAP za opravu schodiště v budově

511Účet 511 - Opravy a udržování (Nákladový - daňový) / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní)

 

Technické zhodnocení máme definované v Zákoně o daních z příjmů – ZDP, §33

Podmínky technického zhodnocení

Limitní částka: 40 000 Kč (u dobrovolného TZ lze i méně). Při nákladu pod touto hranicí lze účtovat jako provozní náklad (např. 518Účet 518 - Ostatní služby (Nákladový - daňový) ).

Technické zhodnocení u nehmotného majetku (např. software) definováno v ZDP, §32a/6.

Nákladové částky k jednotlivé položce majetku lze sčítat v úhrnu za zdaňovací období.

Pokud provedeme technické zhodnocení ve stejném roce jako pořízení majetku, pak se částka za technické zhodnocení připočítává k pořizovací ceně (tzn. při odepisování majetku nebudeme používat koeficienty pro zvýšenou vstupní cenu).

U kterých položek majetku se technické zhodnocení neúčtuje: 

Metody účtování

1) Po celé období účtujeme možné TZ k jednotlivému majetku na účty 041Účet 041 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (Aktivní) a 042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) . Pokud na konci účetního období zjistíme, že částka nepřekročila limitní stanovenou hranici, přeúčtujeme náklady na účet 548Účet 548 - Ostatní provozní náklady (Nákladový - daňový) .

2) Varianta, kdy prohodíme koncept varianty první a celé účetní období účtujeme na účet 548Účet 548 - Ostatní provozní náklady (Nákladový - daňový) a na konci období TZ přeúčtujeme na účty majetkové.

 

Inzerce ∇

 

Příklad 1 – náklady na TZ nepřesáhnou 40 000Kč:

V roce 2012 pořízen automobil za 600 000 Kč. V roce 2013 do automobilu pořízena klimatizace za 25 000 Kč a autorádio za 10 000 Kč. Účetní jednotka účtuje způsobem vše, co by mohlo být TZ do skupiny 04x.

 

VBÚ – pořízení automobilu (rok2012)

042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní)

VÚD – zařazení automobilu do užívání (rok 2012)

022Účet 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (Aktivní) / 042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní)

VBÚ – klimatizace 25 000 Kč (rok 2013)

042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní)

VBÚ – autorádio 10 000 Kč (rok 2013)

042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní)

VÚD – přeúčtování TZ do nákladů

548Účet 548 - Ostatní provozní náklady (Nákladový - daňový) / 042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní)

 

Příklad 2 – náklady na TZ splní podmínku limitní hranice 40 000 Kč.

V roce 2012 pořízen automobil za 600 000 Kč. V roce 2013 do automobilu pořízena klimatizace za 35 000 Kč, autorádio za 10 000 Kč. Účetní jednotka účtuje způsobem vše, co by mohlo být TZ do skupiny 04x.

 

VBÚ – pořízení automobilu (rok2012)

042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní)

VÚD – zařazení automobilu do užívání (rok 2012)

022Účet 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (Aktivní) / 042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní)

VBÚ – klimatizace 35 000 Kč (rok 2013)

042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní)

VBÚ – autorádio 10 000 Kč (rok 2013)

042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní)

VÚD – TZ navyšuje cenu majetku automobilu k odepisování

022Účet 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (Aktivní) / 042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní)

 

Příklad 3 – TZ pořizováno od plátce DPH, naše firma je neplátce DPH

V roce 2012 pořízen automobil za 600 000 Kč. V roce 2013 do automobilu pořízena klimatizace za 35 000 Kč + DPH 7 350 Kč, autorádio za 10 000 Kč + DPH 2 100 Kč. Účetní jednotka účtuje způsobem vše, co by mohlo být TZ do skupiny 04x.

 

VBÚ – pořízení automobilu (rok2012)

042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní)

VÚD – zařazení automobilu do užívání (rok 2012)

022Účet 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (Aktivní) / 042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní)

VBÚ – klimatizace 42 350 Kč (rok 2013)

042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní)

VBÚ – autorádio 12 100 Kč (rok 2013)

042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní)

VÚD – TZ 54 450 Kč

022Účet 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (Aktivní) / 042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní)

 

Příklad 4 – TZ pořizováno od plátce DPH, naše firma je plátce DPH

V roce 2012 pořízen automobil za 600 000 Kč. V roce 2013 do automobilu pořízena klimatizace za 35 000 Kč + DPH 7 350 Kč, autorádio za 10 000 Kč + DPH 2 100 Kč . Účetní jednotka účtuje způsobem vše, co by mohlo být TZ do skupiny 04x.

 

VBÚ – pořízení automobilu (rok2012)

042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní)

VÚD – zařazení automobilu do užívání (rok 2012)

022Účet 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (Aktivní) / 042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní)

VBÚ – klimatizace 35 000 Kč (rok 2013)

042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní)

             DPH 7 350 Kč

343Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní)

VBÚ – autorádio 10 000 Kč (rok 2013)

042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní)

            DPH 2 100 Kč

343Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní)

VÚD – TZ 45 000 Kč

022Účet 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (Aktivní) / 042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní)


Autor: Ing. Marie Bohdalová

Přišel vám článek užitečný? Doporučte ho dál, děkujeme.

Přečtěte si také

 Technické zhodnocení z pohledu účetního a daňového od 1. 1. 2014 Technické zhodnocení z pohledu účetního a daňového od 1. 1. 2014
Dotazy & Diskuze k tomuto článku (3)

  1. [ 1] Kkorcak 21.04.2016, 12:44

    Dobrý den, kuch. linku pevně zabudovanou v ceně 245 tis. v budově najaté lze zaúčtovat do zhodnocení budovy ? Děkuji :) K.

  1. [ 2] Marie Kusá 10.05.2017, 08:12

    Pořízení klimatizace - cena cca 350tis. Kč - zařadit jako součást budovy nebo samostatně? Jedná se o technické zhodnocení?

  1. [ 3] Vladimíra Filusová 27.02.2018, 17:16

    Dobrý den, budova se bude v príštím roce 2018 zateplovat v tomto roce 2017 byl zatím proveden prûzkum na azbest a geologický průzkum. Faktury byly v roce 2017 zaplaceny. Musí být faktury uvedeny v inventuře na 042 jako nedokončená stavba?

Vložit komentář:


Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

RSS              Reklama             Publikování článků

Našli jste chybu nebo chcete ohodnotit mobilní verzi stránek? Napište nám na , děkujeme.
Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí, které provedete na základě informací získaných z těchto stránek. CC BY-NC-SA 3.0 CZ www.uctovani.net 2010 - 2022