Přepnout do plné desktopové verze desktop icon logo uctovani.net
Registrovat se
Maturujete z účetictví? Pomůžeme vám zvládnout tuto zkoušku.
Připravili jsme pro vás 🎦 video kurz odmaturuj z účetnictví.

Ukázat první video »

Video návody: Jak si vyplnit daňové přiznání fyzických osob

| Lenka Vochozková

1. díl: OSVČ jako hlavní činnost

V dnešním článku si názorně ukážeme, jak si vyplnit daňové přiznání včetně souvisejících přehledů pro sociální a zdravotní pojišťovnu.

Tento díl je zaměřen na poplatníky, kteří mají příjmy pouze ze samostatné činnosti, neuplatňují slevu na dani a ani nebudou odečítat položky od základu daně.

Vyplňování si ukážeme na poplatníkovi, o kterém známe tyto údaje:

Co budeme potřebovat předtím, než začneme přiznání zpracovávat?

Zde se můžete podívat, jak vyplnit přiznání včetně přehledů:

Omluvte prosím občasné přeřeky, je to naše první video a příští bude jistě lepší :-)

 

Pan Novák si v roce 2020 vydělal 838.627 Kč. Odečte si tedy paušální výdaje ve výši 80% z příjmů (670.902 Kč).

Při vyplňování přehledu pro Českou správu sociálního zabezpečení potřebujeme vědět základ daně (z daňového přiznání). Po vyplnění druhu činnosti (hlavní) a vypsání počtu měsíců se nám ostatní údaje automaticky dopočtou. My poté akorát uvedeme výši zaplacených záloh.

Když vyplňujeme přehled pro zdravotní pojišťovnu, musíme vyplnit příjmy a výdaje, ty najdeme v daňovém přiznání v příloze č.1. Ostatní údaje se opět automaticky dopočtou, my pak uvedeme výši zaplacených záloh.

 

2. díl: OSVČ jako vedlejší činnost

V dnešním díle si ukážeme, jak si vyplnit daňové přiznání včetně souvisejících přehledů pro sociální a zdravotní pojišťovnu.

Tento díl je zaměřen na poplatníky, kteří byli v roce 2020 současně zaměstnání a současně vykonávali samostatnou činnost po celý kalendářní rok.

Vyplňování si ukážeme na poplatníkovi, o kterém známe tyto údaje:

Co budeme potřebovat předtím, než začneme přiznání zpracovávat?

Zde se můžete podívat, jak vyplnit přiznání včetně přehledů 

(doporučujeme si video zvětšit na celou obrazovku, můžete si také nastavit rychlost přehrávání na 1.25x)

Paní Horská si v roce 2020 vydělala fotografováním  77.161 Kč a uplatní si paušální výdaje ve výši 60%. 

 

Základem pro výpočet celkové daně je součet příjmů a povinného pojistného ze zaměstnání plus základ daně ze samostatné činnosti. Po zaokrouhlení na stovky dolů vypočteme celkovou daň ve výši 15% a od té odečteme slevu na poplatníka ve výši 24.840 Kč. Vyjde nám celková daň a od té odečteme daň, která byla za zaměstnance odvedená v zaměstnání. Vyjde nám potom buď doplatek, který zaplatíme finančnímu úřadu nebo nedoplatek, který si necháme vrátit. Pro vrácení je v daňovém přiznání speciální „okýnko“, do kterého vyplníme, jakým způsobem chceme přeplatek vrátit a podepíšeme.

Při vyplňování přehledu pro ČSSZ musíme znát základ daně ze samostatné činnosti a vyplníme, že vykonáváme vedlejší činnost z důvodu zaměstnání. Pokud jsme za rok 2020 měli základ daně nižší než 83603 Kč, což je rozhodná částka pro vedlejší činnost pro neplacení důchodového pojištění, sociální pojištění nedoplácíme.

 

Pro vyplnění přehledu pro zdravotní pojišťovnu potřebujeme příjmy a výdaje za rok 2020 (najdeme v daňovém přiznání). Pojistné se nám dopočte pouze ze skutečného základu daně.

 

3. díl: OSVČ jako hlavní i vedlejší činnost

V dnešním díle si ukážeme, jak si vyplnit daňové přiznání včetně souvisejících přehledů pro sociální a zdravotní pojišťovnu.

Tento díl je zaměřen na poplatníky, kteří byli část roku 2020 zaměstnáni a další část roku vykonávali samostatnou činnost. 

Vyplňování si ukážeme na poplatníkovi, o kterém známe tyto údaje:

Co budeme potřebovat předtím, než začneme přiznání zpracovávat?

Zde se můžete podívat, jak vyplnit přiznání včetně přehledů

 

(doporučujeme si video zvětšit na celou obrazovku, můžete si také nastavit rychlost přehrávání na 1.25x)

Pan Zlatuška měl v roce 2018 ze zamostatné činnosti příjmy ve výši 489500 Kč a bude uplatňovat paušální výdaje. Chce si uplatnit slevu na jeho syna Jiřího. Provozoval internetový obchod a uplatní si tedy paušální výdaje ve výši 60%.

Základem pro výpočet celkové daně je součet příjmů a povinného pojistného ze zaměstnání plus základ daně ze samostatné činnosti. Po zaokrouhlení na stovky dolů vypočteme celkovou daň ve výši 15% a od té odečteme slevu na poplatníka ve výši 24.840 Kč a slevu na první dítě ve výši 15204 Kč. Vyjde nám celková daň a od té odečteme daň, která byla za zaměstnance odvedená v zaměstnání. Vyjde nám potom buď doplatek, který zaplatíme finančnímu úřadu nebo nedoplatek, který si necháme vrátit. Pro vrácení je v daňovém přiznání speciální „okýnko“, do kterého vyplníme, jakým způsobem chceme přeplatek vrátit a podepíšeme. 

Při vyplňování přehledu pro ČSSZ musíme znát základ daně ze samostatné činnosti a vyplníme, že vykonáváme vedlejší činnost z důvodu zaměstnání v měsících, kdy se nám samostatná činnost překrývá se zaměstnáním. Po zbytek roku vyplníme, že vykonáváme hlaví činnost (pan Zlatuška vykonával vedlejší činnost v květnu, protože byl zaměstnán a po zbytek roku vykonával hlavní činnost).

Pro vyplnění přehledu pro zdravotní pojišťovnu potřebujeme příjmy a výdaje za rok 2020 (najdeme v daňovém přiznání). Pojistné se nám dopočte pouze ze skutečného základu daně. Musíme jen znát počet měsíců, ve kterých jsme vykonávali samostatnou činnost a z toho počet měsíců, ve kterých pro nás neplatil minimální vyměřovací základ (pro pana Zlatušku neplatil v květnu, protože by ještě zaměstnán).

 

4 Díl: Jak vyplnit přiznání k dani z příjmů FO - pouze pro zaměstnance

V tomto video návodu si ukážeme, jak jednoduše vyplnit daňové přiznání poplatníků, kteří mají pouze příjmy ze závislé činnosti (zaměstnanci). 

Vyplnění si vysvětlíme na příkladu:

Paní Večeřová čerpala od ledna do konce května rodičovskou dovolenou a přivydělávala si u firmy Novák s.r.o. na dohodu o provedení práce.

Od června nastoupila do stejné firmy jako zaměstnankyně na hlavní pracovní poměr. Tento k 31.10. ukončila a nastoupila do firmy ABC s.r.o.

V roce 2020 zaplatila celkem 8.512 Kč na úrocích z hypotečního úvěru, které by chtěla uplatnit ve svém daňovém přiznání.

(doporučujeme si video zvětšit na celou obrazovku, můžete si také nastavit rychlost přehrávání na 1.25x)

Pokud máme příjmy pouze ze zaměstnání, necháme si od svých zaměstnavatelů vystavit formuláře "Potvrzení o zdanitelných příjmech" Údaje z jednotlivých potvrzení potom podle návodu přeneseme do elektronického formuláře.

Zálohová daň

Jestliže zaměstnanec podepíše Prohlášení k dani, zdaní zaměstnavatel jeho měsíční mzdu zálohovou daní bez ohledu na její výši. Při souběhu více zaměstnání má zaměstnanec právo se rozhodnout, u kterého zaměstnavatele Prohlášení k dani podepíše. Musí si však být vědom, že pokud je podepsáno u jednoho zaměstnavatele, nemůže být pro stejné období podepsáno u druhého zaměstnavatele.

Srážková daň

Příjmy ze závislé činnosti mohou být zdaněné i daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně, pokud se jedná o příjmy plynoucí na základě dohody o provedení práce, jejich úhrnná výše u téhož plátce daně nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10 000 Kč a zároveň pokud zaměstnanec u tohoto plátce daně nepodepsal Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Dále jsou to příjmy z dohod o pracovní činnosti, pokud výše nepřesáhne 3 000 Kč včetně a zaměstnanec nepodepsal u zaměstnavatele Prohlášení poplatníka. Tyto příjmy a z nich sraženou daň lze pak zahrnout do daňového přiznání.

 

5 díl: Jak vyplnit přiznání k dani z příjmů FO - příjmy ze zaměstnání a z nájmu

V dnešním videonávodu si ukážeme vyplnění daňového přiznání pro poplatníky, kteří mají příjmy ze zaměstnání a z nájmu.

Vyplnění si vysvětlíme na příkladu:

Pan Novák byl celý rok v zaměstnán u firmy ABC na hlavní pracovní poměr. Od zaměstnavatele získal potvrzení o zdanitelných příjmech.

Celý rok pronajímal byt a jeho příjmy z nájmu za rok 2020 byly ve výši 100.000 Kč. Chce uplatnit paušální výdaje.

 

Pokud pronajímáte nemovitost jako fyzická osoba, která je majitelem a zároveň pronajímatelem nemovitosti, musíte tyto příjmy uvést do daňového přiznání.

Od příjmů si můžete odečíst skutečné výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů plynoucích z pronájmu nemovitosti nebo výdaje paušální.

 

Pokud máte příjmy z pronájmu jako fyzická osoba, tak se z těchto příjmů neplatí sociální ani zdravotní pojištění.

Pokud ale v takovém případě nemáte zaměstnání na pracovní smlouvu, nejste student, nepobíráte důchod nebo rodičovský příspěvek, atd., tak musíte platit zdravotní pojištění jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP) musíte platit zdravotní pojištění. Pro rok 2020 je tato částka ve výši 1971 Kč (pro rok 2021 je to 2052 Kč).

 

Související interaktivní formuláře za sociální a zdravotní pojištění OSVČ za rok 2020 ke stažení

Daňové přiznání
Elektronické vyplnení přiznání na portále finanční správy ČR
tiskopis daňového přiznání fyzických osob
     Vstupte »
Sociální pojištění
Vstup do eportálu k elektronickému vyplnění podání sociálního pojištění      Vstupte »
Zdravotní pojištění
OSVČ přehled 2020 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Stáhnout
OSVČ přehled 2020 - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR Stáhnout
OSVČ přehled 2020 - Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky Stáhnout
OSVČ přehled 2020 - Revírní bratrská pokladna Stáhnout
OSVČ přehled 2020 - Oborová zdravotní pojišťovna Stáhnout
OSVČ přehled 2020 - Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky Stáhnout

Nelze PDF otevřít?
Je nutné PDF dokument stáhnout k sobě do počítače (klikněte pravým tlačítkem myši a dejte Uložit odkaz jako...) poté si PDF otevřete v programu Acrobat Reader a můžete si v něm upravovat . Pokud si PDF otevřete pouze v internetovém prohlížeči, nebude vám fungovat.

Odebírejte náš kanál na Youtube a budete vědět o nových videích jako první


Autor: Lenka Vochozková

Přišel vám článek užitečný? Doporučte ho dál, děkujeme.

Přečtěte si také

 Videonávod: Roční zúčtování se zaměstnanci, daňové přiznání osob, které mají příjmy pouze ze zaměstnání Videonávod: Roční zúčtování se zaměstnanci, daňové přiznání osob, které mají příjmy pouze ze zaměstnání

 Projekty a programy pro začínající podnikatele Projekty a programy pro začínající podnikatele

Kategorie: Daně Video

Rýchly přehled článků z kategorie Video

Inzerce ∇

Dotazy & Diskuze


Zatím žádný komentář, buďte první


Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

RSS              Reklama             Publikování článků

Našli jste chybu nebo chcete ohodnotit mobilní verzi stránek? Napište nám na , děkujeme.
Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí, které provedete na základě informací získaných z těchto stránek. CC BY-NC-SA 3.0 CZ www.uctovani.net 2010 - 2022