Přepnout do plné desktopové verze desktop icon logo uctovani.net
Registrovat se

Video: novinky 2022 - Sociální a zdravotní pojištění, minimální mzda

| Lenka Vochozková


 

V dnešním článku si shrneme informace o růstu záloh v oblasti sociálního a zdravotního pojištění. K jejich výpočtu potřebujeme Nařízení vlády č 356/2021 Sb., kde najdeme informaci o výši odhadované průměrné mzdě na rok 2022.

Dle výše uvedeného nařízení známe výši všeobecného vyměřovacího základu, který je 36.119 Kč a přepočítací koeficient na rok 2022 činí 1,0773. Když tato čísla vynásobíme, vyjde nám odhad průměrné mzdy na rok 2022 a to 38.911 Kč. 

V roce 2021 jsme počítali s průměrnou mzdou o hodnotě 35441 Kč.

 

Sociální pojištění

Princip výpočtu zůstává stejný. Vypočítá se z daňového základu a vyměřovacím základem je pak jedna polovina z něj. Sazba také zůstává stejná a činí 29,2 %.

 

Minimální roční vyměřovací základ je 12 násobek čtvrtiny průměrné mzdy, tedy 9.728 Kč x 12, což je 116.732 Kč. Pokud činnost netrvá celý rok, násobí se vyměřovací základ jen počtem měsíců, ve kterých činnost trvala. Pokud je váš vyměřovací základ nižší než minimální, platí pro vás minimální.

Maximální vyměřovací základ se vypočítá jako 48 násobek průměrné mzdy, tedy 38.911 Kč x 48 a vychází 1.867.728 Kč. Při vyšších příjmech již nebudete platit důchodové pojištění.

Hlavní činnost OSVČ

Podnikatelé si oproti předešlému roku připlatí na zálohách o 253 Kč více. Minimální zálohu na sociální pojištění zjistíme tak, že vypočteme 29,2% ze čtvrtiny průměrné mzdy. Pro rok 2022 se minimální zálohy zvýší na 2.841 Kč.

Vedlejší činnost OSVČ

Záloha pro ty, kteří vykonávají vedlejší činnost (např. podnikají při zaměstnání, při pobírání rodičovského příspěvku, v důchodu nebo při studiu) se vypočte jako 29,2% z desetiny průměrné mzdy. Minimální záloha bude tedy pro rok 2022 ve výši 1.137 Kč.

Rozhodná částka pro vedlejší činnost bude 93.387 Kč. V případě, že váš základ daně nepřesáhne tuto hranici, nebudete mít povinnost platit sociální pojištění ani nevznikne povinnost platit zálohy na další rok.

Nové zálohy a platby zálohy

Pokud v roce 2022 pokračujete v podnikání, novou výši záloh začnete platit až následující měsíc od podání přehledu za rok 2020.

Termíny pro placení záloh zůstávají stejné jako v předelšém roce. Musí se zasílat v měsíci, na který se záloha vztahuje. Za leden tedy záloha bude splatná od 1.1. do 31.1. Ti, kdo v daném měsíci zálohu nepošlou, musí ji uhradit nejpozději do konce února.

Porovnání sociálního pojištění oproti minulému roku

Rok

 

2021

2022

Maximální vyměřovací základ

1.701.168 Kč

1.867.728 Kč

Minimální vyměřovací základ (hlavní činnost)

106.332 Kč

116.736 Kč

Minimální vyměřovací základ (vedlejší činnost)

42.540 Kč

46.704 Kč

Minimální měsíční vyměřovací základ (hlavní činnost)

8.861 Kč

9.728 Kč

Minimální měsíční vyměřovací základ (vedlejší činnost)

3.545 Kč

3.892 Kč

Minimální měsíční záloha (hlavní činnost)

2.588 Kč

2.841 Kč

Minimální měsíční záloha (vedlejší činnost)

1.036 Kč

1.137 Kč

Rozhodná částka pro vedlejší činnost

85.058 Kč

93.387 Kč

Minimální vyměřovací základ pro nemocenské OSVČ

7.000 Kč

7.000 Kč

Minimální nemocenské pojištění

147 Kč

147 Kč

Měsíční příjem zaměstnanců zakládající účast na nemocenském a důchodovém pojištění

3.500 Kč

3.500 Kč

Nemocenské pojištění v roce

Výše pojistného na nemocenské pojištění zůstává stejná a to na 147 Kč. 

Stejně jako u záloh na sociální pojištění, i u nemocenského pojištění platí, že pojistné bude splatné v kalendářním měsíci, na který se vztahuje.

 

Zdravotní pojištění

V tomto roce dojde i k růstu záloh na zdravotnní pojištění. Zálohy opět vychází z průměrné mzdy. Vyměřovacím základem pro rok 2022 je polovina průměrné mzdy. Sazba zdravotního pojištění je 13,5% a následným násobením získáme částku 2.627 Kč, tedy minimální zálohu na zdravotní pojištění.

Záloha na zdravotní pojištění je splatná do 8. dne následujícího měsíce. Nová výše záloh se však platí již od ledna (na rozdíl od sociálního, kde se zálohy platí až po podání přehledu). To se netýká těch, kteří platí vyšší zálohy než jsou minimální, ti si její výši změní až po podání přehledu za rok 2021.

Pokud máte podnikání jako vedlejší činnost (podnikají při zaměstnání, při pobírání rodičovského příspěvku, v důchodu nebo při studiu), potom se na vás nevztahuje minimální vyměřovací základ. Zálohy musíte platit od druhého roku podnikání ze skutečně dosaženého zisku, vyjma zaměstnanců, kteří nemusí platit zálohy vůbec a pojistné doplatí ze skutečného zisku.

Na začátku listopadu vláda schválila výši minimální mzdy, od které se odvíjí výpočet minimální zálohy na zdravotní pojištění pro OBZP (osoby bez zdanitelných příjmů). Její výše je 16.200 Kč, oproti roku 2021 tedy vzroste o 1.000 Kč. Minimální výše zálohy pro OBZP bude 2.187 Kč.

Porovnání zdravotního pojištění oproti minulému roku

 

Rok

 

2021

2022

Minimální měsíční vyměřovací základ

17.720,50 Kč

19.455.50 Kč

Minimální záloha

2.393 Kč

2.627 Kč

 

Paušální daň pro OSVČ

OSVČ již od roku 2021 mohou jednou platbou zaplatit sociální a zdravotní pojištění i daň z příjmů. Zbaví se tak povinnosti podávat tři různé formuláře, ale na druhou stranu ztratí možnost uplatnit slevy na dani, daňové zvýhodnění nebo nezdanitelné částky ze základu daně. Měsíční paušální odvod se skládá z minimální částky zálohy na zdravotní pojištění, 1,15 násobku minimální zálohy na sociální pojištění a daně ve výši 100 Kč.

V roce 2022 by tak měla paušální daň činit 5.994 Kč měsíčně. Letos OSVČ platí 5469 Kč.


Autor: Lenka Vochozková

Přišel vám článek užitečný? Doporučte ho dál, děkujeme.

Přečtěte si také

 Video: Jak na vyplnění daně z příjmů fyzických osob Video: Jak na vyplnění daně z příjmů fyzických osob

 Auto pro soukromé i služební účely v podnikání Auto pro soukromé i služební účely v podnikání

Kategorie: Daně Video

Rýchly přehled článků z kategorie Video

Inzerce ∇

Dotazy & Diskuze


Zatím žádný komentář, buďte první


Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

RSS              Reklama             Publikování článků

Našli jste chybu nebo chcete ohodnotit mobilní verzi stránek? Napište nám na , děkujeme.
Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí, které provedete na základě informací získaných z těchto stránek. CC BY-NC-SA 3.0 CZ www.uctovani.net 2010 - 2022