Přepnout do plné desktopové verze desktop icon logo uctovani.net
Registrovat se

Účet 010 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Typ účtu: Aktivní
Druh účtu: Rozvahový

DHM se rozumí zejména pozemky, stavby včetně budov, pěstitelské celky trvalých porostů, základní stádo a tažná zvířata

Výběr účetních případů s účtem 010


Účetní případ Zaúčtování
MD / D
Zobrazit detail
Dlouhodobý nehmotný majetek přenechaný pronajímatelem k užívání za předpokladu, že je u nájemce odepisován - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 010 / 474Účet 474 - Závazky z pronájmu (Pasivní) 474 , 070Účet 070 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku (Pasivní) 070
Vrácení dlouhodobého nehmotného majetku odepisovaného u nájmu po zániku nájemní smlouvy u pronajímatele - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 010 / 070Účet 070 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku (Pasivní) 070 , 374Účet 374 - Pohledávky z pronájmu (Aktivní) 374
Likvidace dlouhodobého nehmotného majetku v důsledku úplného opotřebení, zničení, živelných pohrom - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 070Účet 070 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku (Pasivní) 070 , 551Účet 551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový) 551 / 010 , 070Účet 070 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku (Pasivní) 070
Likvidace dlouhodobého nehmotného majetku zjištěná mankem - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 070Účet 070 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku (Pasivní) 070 , 549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549 / 010 , 070Účet 070 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku (Pasivní) 070
Převod zůstatku dlouhodobého nehmotného majetku při uzavírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 702Účet 702 - Konečný účet rozvažný (Aktivní) 702 / 010
Přeřazení dlouhodobého nehmotného majetku z podnikání do osobního užívání - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 491Účet 491 - Účet individuálního podnikatele (Pasivní) 491 / 010
Vrácení dlouhodobého nehmotného majetku po zániku nájemní smlouvy u nájemce - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 474Účet 474 - Závazky z pronájmu (Pasivní) 474 / 010
Vyúčtování závazku za ostatními účastníky sdružení - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 010 / 368Účet 368 - Závazky k účastníkům sdružení (Pasivní) 368
Majetek přenechaný k užívání nájemci(nájemce majetek odepisuje) - u pronajímatele - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 010 / 474Účet 474 - Závazky z pronájmu (Pasivní) 474
Majetek vrácený po zániku nájemní smlouvy - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 474Účet 474 - Závazky z pronájmu (Pasivní) 474 / 010
Snížení ceny dlouhodobého nehmotného majetku o částku dobropisu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad - 010 / - 040Účet 040 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (Aktivní) 040


Úplatný převod (prodej) dlouhodobného nehmotného majetku

1) Pořizovací cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 070Účet 070 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku (Pasivní) 070 / 010
2) Zůstatková cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 541Účet 541 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový) 541 / 070Účet 070 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku (Pasivní) 070

Bezplatný převod dlouhodobého nehmotného majetku k němuž je účetní jednotka povinna

1) Pořizovací cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 070Účet 070 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku (Pasivní) 070 / 010
2) Zůstatková cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 551Účet 551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový) 551 / 070Účet 070 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku (Pasivní) 070

Dlouhodobý nehmotný majetek

1)Zařazení nového i opotřebovaného dlouhodobého nehmotného majetku do užívání - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 010 / 040Účet 040 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (Aktivní) 040
2) Nově zjištěný dlouhodobý nehmotný majetek - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 010 / 070Účet 070 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku (Pasivní) 070
3)Zvýšení pořizovací ceny dlouhodobého nehmotného majetku o částku vrubopisů dodavatelů vztahující se k tomuto majetku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 010 / 040Účet 040 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (Aktivní) 040
4)Bezplatné nabytí dlouhodobého nehmotného majetku v reprodukční pořizovací ceně - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 010 / 413Účet 413 - Ostatní kapitálové fondy (Pasivní) 413
5)Přeřazení dlouhodobého majetku z osobního užívání do podnikání - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 010 / 491Účet 491 - Účet individuálního podnikatele (Pasivní) 491
6)Vrácení dlouhodobého nehmotného majetku odepisovaného u nájmu po zániku nájemní smlouvy u pronajímatele - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 010 / 374Účet 374 - Pohledávky z pronájmu (Aktivní) 374 , 070Účet 070 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku (Pasivní) 070
7)Převod zůstatku účtu při otevírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 010 / 701Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní) 701

Likvidace dlouhodobého nehmotného majetku v důsledku úplného opotřebení, zničení a živelných pohrom

1) Pořizovací cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 070Účet 070 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku (Pasivní) 070 / 010
2) a) Zůstatková cena (důvod: manka, škody) - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549 / 070Účet 070 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku (Pasivní) 070
2) b) Zůstatková cena (důvod: škody při inventarizaci a podobně) - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549 / 070Účet 070 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku (Pasivní) 070
2) c) Zůstatková cena (v důsledku úplného opotřebení) - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 551Účet 551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový) 551 / 070Účet 070 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku (Pasivní) 070

O Účtu 010 píšeme také v tomto článkuDalší účty z účetní skupiny 01

Pomohla vám tato stránka? Doporučte ji dál, děkujeme.« Zpět na výpis celé účetní osnovy

Dotazy & Diskuze k tomuto účtu (1)

  1. [ 1] EvaM 27.02.2016, 11:10

    od 1.1.2016 Zřizovací výdaje nebudou již dále považovány za samostatný DHNM, protože nesplňují stanovená kritéria pro vykazování majetku. Zřizovací výdaje se vypouští i z účetní osnovy a je zrušen i samostatný řádek v rozvaze

Vložit komentář:Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo čtrnáct:
RSS              Reklama             Publikování článků

Našli jste chybu nebo chcete ohodnotit mobilní verzi stránek? Napište nám na , děkujeme.
Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí, které provedete na základě informací získaných z těchto stránek. CC BY-NC-SA 3.0 CZ www.uctovani.net 2010 - 2022