Přepnout do plné desktopové verze desktop icon logo uctovani.net
Registrovat se
Maturujete z účetictví? Pomůžeme vám zvládnout tuto zkoušku.
Připravili jsme pro vás 🎦 video kurz odmaturuj z účetnictví.

Ukázat první video »

Účet 019 - Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

Typ účtu: Aktivní
Druh účtu: Rozvahový

Výběr účetních případů s účtem 019


Účetní případ Zaúčtování
MD / D
Zobrazit detail
Zařazení ostatního dlouhodobého nehmotného majetku do užívání - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 019 / 041Účet 041 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (Aktivní) 041
Nově zjištěný ostatní dlouhodobý nehmotný majetek - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 019 / 079Účet 079 - Oprávky k jinému dlouhodobému nehmotnému majetku (Pasivní) 079
Zvýšení pořizovací ceny ostatního dlouhodobého nehmotného majetku o částku vrubopisu dodavatelů vztahující se k tomuto majetku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 019 / 041Účet 041 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (Aktivní) 041
Bezplatné nabytí ostatního dlouhodobého nehmotného majetku v reprodukční pořizovací ceně - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 019 / 413Účet 413 - Ostatní kapitálové fondy (Pasivní) 413
Přeřazení dlouhodobého nehmotného majetku z osobního užívání do podnikání - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 019 / 491Účet 491 - Účet individuálního podnikatele (Pasivní) 491
Nákup dlouhodobého nehmotného majetku bez jiných pořizovacích výdajů - PFAPFA = Přijatá faktura 019 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Přijatý věcný vklad za upsaný vlastní kapitál - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 019 / 353Účet 353 - Pohledávky za upsaný základní kapitál (Aktivní) 353
Úplatné nabytí povolenek na emise skleníkových plynů bez ohledu na výši ocenění - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 019 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
Úplatné nabytí preferenčních limitů, bez ohledu na výši ocenění - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 019 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
Bezúplatné nabytí preferenčních limitů a povolenek na emise prvním držitelem nebo provozovatelem ve výši ocenění-pořizovací cenou - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 019 / 346Účet 346 - Dotace ze státního rozpočtu (Pasivní) 346
Aktivace ostatního dlouhodobého nehmotného majetku, vytvořeného vlastní činností - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 019 / 587Účet 587 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku (Nákladový - daňový) 587
Převod zůstatku účtu při otevírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 019 / 701Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní) 701
Úplatný převod prodej ostatního dlouhodobého nehmotného majetku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 079Účet 079 - Oprávky k jinému dlouhodobému nehmotnému majetku (Pasivní) 079 / 019
Likvidace ostatního dlouhodobého nehmotného majetku v důsledku jeho úplného opotřebení, zničení, živelných pohrom, zjištěná mank a škod při inventarizaci - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 079Účet 079 - Oprávky k jinému dlouhodobému nehmotnému majetku (Pasivní) 079 / 019
Přeřazení ostatního dlouhodobého nehmotného majetku z podnikání do osobního užívání - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 491Účet 491 - Účet individuálního podnikatele (Pasivní) 491 / 019
Vyřazení ostatního dlouhodobého nehmotného majetku z majetku v důsledku plného odepsání - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 079Účet 079 - Oprávky k jinému dlouhodobému nehmotnému majetku (Pasivní) 079 / 019
Převod konečného zůstatku při uzavírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 702Účet 702 - Konečný účet rozvažný (Aktivní) 702 / 019
Vyúčtování pořizovacích cen ostatního dlouhodobého nehmotného majetku vyřazeného v důsledku jeho úplatného převodu prodeje - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 079Účet 079 - Oprávky k jinému dlouhodobému nehmotnému majetku (Pasivní) 079 / 019


Vyúčtování pořizovacích cen ostatního dlouhodobého nehmotného majetku likvidovaného v důsledku jeho úplného opotřebení, zničení živelnými pohromami, zjištění mank při inventarizaci - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 079Účet 079 - Oprávky k jinému dlouhodobému nehmotnému majetku (Pasivní) 079 / 019

Spotřeba,prodej či jiný úbytek úplatně nabytý

A)preferenčních limitů a povolenek na emise - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad, VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211 , 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 / 641Účet 641 - Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Výnosový - daňový) 641 , 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648
B)preferenční limity, které lze odpisovat podle času nebo výkonů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 541Účet 541 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový) 541 , 548Účet 548 - Ostatní provozní náklady (Nákladový - daňový) 548 / 079Účet 079 - Oprávky k jinému dlouhodobému nehmotnému majetku (Pasivní) 079
C)preferenční limity, které nelze odpisovat a povolenky na emise skleníkových plynů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 541Účet 541 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový) 541 , 548Účet 548 - Ostatní provozní náklady (Nákladový - daňový) 548 / 019

Vyúčtování oprávek k bezplatně předanému ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

A)oprávky nedosahující pořizovací ceny pořizovací cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 079Účet 079 - Oprávky k jinému dlouhodobému nehmotnému majetku (Pasivní) 079 / 019
B)zůstatková cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 543Účet 543 - Dary (Nákladový - nedaňový) 543 / 079Účet 079 - Oprávky k jinému dlouhodobému nehmotnému majetku (Pasivní) 079
C)oprávky se rovnají pořizovací ceně - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 079Účet 079 - Oprávky k jinému dlouhodobému nehmotnému majetku (Pasivní) 079 / 019

O Účtu 019 píšeme také v tomto článkuDalší účty z účetní skupiny 01

Pomohla vám tato stránka? Doporučte ji dál, děkujeme.« Zpět na výpis celé účetní osnovy

Dotazy & Diskuze k tomuto účtu


Zatím žádný komentář, buďte prvníOchrana proti spamu. Napište prosím číslo čtrnáct:
RSS              Reklama             Publikování článků

Našli jste chybu nebo chcete ohodnotit mobilní verzi stránek? Napište nám na , děkujeme.
Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí, které provedete na základě informací získaných z těchto stránek. CC BY-NC-SA 3.0 CZ www.uctovani.net 2010 - 2022