Přepnout do plné desktopové verze desktop icon logo uctovani.net
Registrovat se
Maturujete z účetictví? Pomůžeme vám zvládnout tuto zkoušku.
Připravili jsme pro vás 🎦 video kurz odmaturuj z účetnictví.

Ukázat první video »

Účet 029 - Jiný dlouhodobý hmotný majetek

Typ účtu: Aktivní
Druh účtu: Rozvahový

Jde o DHM nezařaditelný na předchozí účty.Např. lze sem zařadit technické zhodnocení majetku, pokud nezvyšuje jeho pořizovací cenu-technického  zhodnocení na pronajatém majetku.

Výběr účetních případů s účtem 029


Účetní případ Zaúčtování
MD / D
Zobrazit detail
Zařazení nového i opotřebovaného dlouhodobého majetku včetně montážních prací, rekonstrukcí a modernizací stávajícího ostatního dlouhodobého hmotného majetku do užívání - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 029 / 042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042
Bezplatné nabytí ostatního dlouhodobého hmotného majetku v reprodukční pořizovací ceně - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 029 / 413Účet 413 - Ostatní kapitálové fondy (Pasivní) 413
Přeřazení ostatního dlouhodobého hmotného majetku z osobního užívání do podnikání - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 029 / 491Účet 491 - Účet individuálního podnikatele (Pasivní) 491
Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku bez jiných pořizovacích výdajů - PFAPFA = Přijatá faktura 029 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Přijatý věcný vklad za upsaný vlastní kapitál - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 029 / 353Účet 353 - Pohledávky za upsaný základní kapitál (Aktivní) 353
Pořízení ostatního dlouhodobého majetku ve vlastní režii - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 029 / 587Účet 587 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku (Nákladový - daňový) 587
Převod zůstatku účtu při otevírání knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 029 / 701Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní) 701
Převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 702Účet 702 - Konečný účet rozvažný (Aktivní) 702 / 029
Vyúčtování pořizovacích cen k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku vyřazenému v důsledku jeho úplatného převodu-prodeje - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 089Účet 089 - Oprávky k jinému dlouhodobému hmotnému majetku (Pasivní) 089 / 029
Snížení pořizovací ceny ostatního dlouhodobého majetku o dobropisy investičních dodavatelů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad - 029 / - 042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042

Inzerce ∇

Likvidace ostatního dlouhodobého hmotného majetku důsledku jejich úplného opotřebení,zničení,živelných pohrom,manka a škody zjištěné při inventarizaci

A)pořizovací cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 089Účet 089 - Oprávky k jinému dlouhodobému hmotnému majetku (Pasivní) 089 / 029
B)zůstatková cena v důsledku úplného opotřebení - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 551Účet 551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový) 551 / 089Účet 089 - Oprávky k jinému dlouhodobému hmotnému majetku (Pasivní) 089
C)zůstatková cena při zjištění mank - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549 / 089Účet 089 - Oprávky k jinému dlouhodobému hmotnému majetku (Pasivní) 089
D)zůstatková cena při zničení živelnými pohromami - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549 / 089Účet 089 - Oprávky k jinému dlouhodobému hmotnému majetku (Pasivní) 089
E)likvidace ostatního dlouhodobého majetku v důsledku úplného opotřebení - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 551Účet 551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový) 551 / 089Účet 089 - Oprávky k jinému dlouhodobému hmotnému majetku (Pasivní) 089

Vyúčtování oprávek k bezplatně předanému opotřebenému ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

B)zůstatková cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 543Účet 543 - Dary (Nákladový - nedaňový) 543 / 089Účet 089 - Oprávky k jinému dlouhodobému hmotnému majetku (Pasivní) 089
C)oprávky se rovnají pořizovací ceně - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 089Účet 089 - Oprávky k jinému dlouhodobému hmotnému majetku (Pasivní) 089 / 029

Bezplatný převod ostatního dlouhodobého majetku k němuž je účetní jednotka povinna

A) pořizovací cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 089Účet 089 - Oprávky k jinému dlouhodobému hmotnému majetku (Pasivní) 089 / 029
B) zůstatková cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 551Účet 551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový) 551 / 089Účet 089 - Oprávky k jinému dlouhodobému hmotnému majetku (Pasivní) 089

Úplatný převod -prodej-ostatního dlouhodobého hmotného majetku

A) pořizovací cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 089Účet 089 - Oprávky k jinému dlouhodobému hmotnému majetku (Pasivní) 089 / 029
B) zůstatková cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 551Účet 551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový) 551 / 089Účet 089 - Oprávky k jinému dlouhodobému hmotnému majetku (Pasivní) 089

O Účtu 029 píšeme také v tomto článkuDalší účty z účetní skupiny 02

Pomohla vám tato stránka? Doporučte ji dál, děkujeme.« Zpět na výpis celé účetní osnovy

Inzerce ∇

Dotazy & Diskuze k tomuto účtu (3)

  1. [ 1] Iveta R. 19.08.2013, 23:13

    Dobrý den, jak se prosím bude účtovat, jestliže má s.r.o. provozovnu v nájmu, ale ve smlouvě o nájmu má, že veškeré opravy, TZ bude hradit nájemce. Nájemce se rozhodl, že k budově přistaví garáž. Jak tuto přístavbu účtovat z pohledu nájemce? Děkuji

  1. [ 2] raudenska 05.02.2016, 15:21

    Dobrý den, mám zaúčtován na 029 koberec za 3756 Kc , to je zřejmě omyl.

  1. [ 3] Ing. Marie Bohdalová 14.03.2016, 12:20

    Dobrý den, koberce bych dala rovnou do spotřeby. Např. 501/AE

Vložit komentář:Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo čtrnáct:
RSS              Reklama             Publikování článků

Našli jste chybu nebo chcete ohodnotit mobilní verzi stránek? Napište nám na , děkujeme.
Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí, které provedete na základě informací získaných z těchto stránek. CC BY-NC-SA 3.0 CZ www.uctovani.net 2010 - 2022