Přepnout do plné desktopové verze desktop icon logo uctovani.net
Registrovat se

Účet 041 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku

Typ účtu: Aktivní
Druh účtu: Rozvahový

Náklady spojené s pořízením investic - dodavateli nákupem, vytvořením vlastní činností, bezúplatným nabytím-darováním, po skončení leasingu, vkladem jiné osoby, přeřazením z osobního užívání do podnikání..

Výběr účetních případů s účtem 041


Účetní případ Zaúčtování
MD / D
Zobrazit detail
Instalace účetního programu ve vlastní režii - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 041 / 586Účet 586 - Aktivace vnitropodnikových služeb (Nákladový - daňový) 586
Faktura za nákup licence od neplátce DPH - PFAPFA = Přijatá faktura 041 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Fa. za nákup účetního programu - PFAPFA = Přijatá faktura 041 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Faktura za nákup DNM + DPH - PFAPFA = Přijatá faktura 041 , 343Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Protokol o zařazení nehmot. majetku do užívání- licence - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 014Účet 014 - Ocenitelná práva (Aktivní) 014 / 041
Protokol o zařazení - účetní program - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 013Účet 013 - Software (Aktivní) 013 / 041
Snížení pořizovací ceny ocenitelných práv o částku dobropisů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad - 014Účet 014 - Ocenitelná práva (Aktivní) 014 / -041
Snížení pořizovací ceny nehmotných výsledků výzkumu a vývoje o částku dobropisů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad - 012Účet 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (Aktivní) 012 / -041
Snížení pořizovací ceny softwaru o částku dobropisů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad - 013Účet 013 - Software (Aktivní) 013 / -041
Zařazení ostatního dlouhodobého nehmotného majetku do užívání - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 019Účet 019 - Jiný dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní) 019 / 041
Zařazení nehmotných výsledků výzkumu a vývoje do užívání - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 012Účet 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (Aktivní) 012 / 041
Zvýšení pořizovací ceny nehmotných výsledků výzkumu a vývoje o částku vrubopisů dodavatelů vztahující se k tomuto majetku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 012Účet 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (Aktivní) 012 / 041
Zařazení softwaru jak u nákupu tak z vlastní výroby do užívání - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 013Účet 013 - Software (Aktivní) 013 / 041
Zvýšení pořizovací ceny software o částku dobropisů dodavatelů vztahujících se k tomuto majetku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 013Účet 013 - Software (Aktivní) 013 / 041
Zařazení ocenitelných práv do užívání - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 014Účet 014 - Ocenitelná práva (Aktivní) 014 / 041
Zvýšení pořizovací ceny ocenitelných práv o částku vrubopisu dodavatelů vztahujících se k tomuto majetku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 014Účet 014 - Ocenitelná práva (Aktivní) 014 / 041
Zvýšení pořizovací ceny ostatního dlouhodobého nehmotného majetku o částku vrubopisu dodavatelů vztahující se k tomuto majetku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 019Účet 019 - Jiný dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní) 019 / 041
Faktury dodavatelů za dlouhodobý nehmotný majetek, včetně výdajů spojených s jeho pořízením - PFAPFA = Přijatá faktura 041 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321

Inzerce ∇

Faktury dodavatelů za práce a služby spojené s pořízením dlouhodobého nehmotného majetku - PFAPFA = Přijatá faktura 041 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Licence, patenty a jiná práva využitá při pořizování majetku- nikoli pro budoucí provoz - PFAPFA = Přijatá faktura 041 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Vnitropodniková fa. za dlouhodobý nehmotný majetek, provedený ve vlastní režii např. přepravné - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 041 / 587Účet 587 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku (Nákladový - daňový) 587
Bezplatné nabytí dlouhodobého nehmotného majetku v pořizovací ceně - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 041 / 413Účet 413 - Ostatní kapitálové fondy (Pasivní) 413
Nevyfakturované dodávky dlouhodobého nehmotného majetku při uzavírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 041 / 389Účet 389 - Dohadné účty pasivní (Pasivní) 389
Faktury za dlouhodobý nehmotný majetek, které do konce roku nedošly do účetní jednotky, majetek na cestě - PFAPFA = Přijatá faktura 041 / 389Účet 389 - Dohadné účty pasivní (Pasivní) 389
Zvýšení nákladů na nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek s vrubopisy dodavatelů - PFAPFA = Přijatá faktura 041 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Převod zůstatku účtu při otevírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 041 / 701Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní) 701
Dotace ze státního rozpočtu na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 346Účet 346 - Dotace ze státního rozpočtu (Pasivní) 346 / 041
Bezplatné předání nepotřebného dlouhodobého nehmotného majetku ve výši nákladů vynaložených na jeho pořízení v předávající účetní jednotce - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 543Účet 543 - Dary (Nákladový - nedaňový) 543 / 041
Vyúčtování nákladů na dlouhodobý nehmotný majetek při jeho prodeji - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 541Účet 541 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový) 541 / 041
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, který je trvale zastaven s vlastníkem v něm nebude pokračováno zmařené investice - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 548Účet 548 - Ostatní provozní náklady (Nákladový - daňový) 548 / 041
Převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 702Účet 702 - Konečný účet rozvažný (Aktivní) 702 / 041

Vyúčtování u nabyvatele ve výši rovnající se rozdílu mezi oceněním nabytého majetku a souhrnem individuálně přeceněných složek souboru majetku na základě posudku znalce.sníženým a převzaté závazky

A)nabývací cena je nižší - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 041 / 015Účet 015 - Goodwill (Aktivní) 015
B)nabývací cena je vyšší - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 015Účet 015 - Goodwill (Aktivní) 015 / 041

Likvidace dlouhodobého nehmotného majetku(jeho částí) v důsledku zničení živelnými pohromami, v důsledku škod a pod.

A)manka a škody - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549 / 041
B)škody - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549 / 041

Použití dotace na pořízení dlouhodobého nehmotného nebo hmotného majetku a technické zhodnocení a dotace na úhradu úroků zahrnovaných do pořizovací ceny

A)dotace ze státního rozpočtu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 346Účet 346 - Dotace ze státního rozpočtu (Pasivní) 346 / 041
B)ostatní dotace - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 347Účet 347 - Ostatní dotace (Pasivní) 347 / 042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042

Dodávka zásob majetku od podniků ve skupině na dlouhodobý dodavatelský úvěr

A)hmotného majetku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042 / 471Účet 471 - Dlouhodobé závazky - ovládající a řídící osoba (Pasivní) 471
B)nehmotného majetku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 041 / 471Účet 471 - Dlouhodobé závazky - ovládající a řídící osoba (Pasivní) 471

O Účtu 041 píšeme také v těchto článcích
Další účty z účetní skupiny 04

Pomohla vám tato stránka? Doporučte ji dál, děkujeme.« Zpět na výpis celé účetní osnovy

Dotazy & Diskuze k tomuto účtu (1)

  1. [ 1] Loblová 28.03.2011, 10:23

    Jak zaúčtovat pořízení majetku po skončení leasingu ,(pořízení je 0 Kč ale má pro firmu hodnotu a firma chce dělat účetní odpisy (ne daňové)

Vložit komentář:Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo čtrnáct:
RSS              Reklama             Publikování článků

Našli jste chybu nebo chcete ohodnotit mobilní verzi stránek? Napište nám na , děkujeme.
Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí, které provedete na základě informací získaných z těchto stránek. CC BY-NC-SA 3.0 CZ www.uctovani.net 2010 - 2022