Přepnout do plné desktopové verze desktop icon logo uctovani.net
Registrovat se
Maturujete z účetictví? Pomůžeme vám zvládnout tuto zkoušku.
Připravili jsme pro vás 🎦 video kurz odmaturuj z účetnictví.

Ukázat první video »

Účet 315 - Ostatní pohledávky

Typ účtu: Aktivní
Druh účtu: Rozvahový

Účtují se zde pohledávky z reklamací uplatněné vůči dodavatelům.

Výběr účetních případů s účtem 315


Účetní případ Zaúčtování
MD / D
Zobrazit detail
Reklamační nárok na materiál - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 315 / 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112
Dobropis od dodavatele + DPH - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 315 , 343Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321 , 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Náhradní dodávka-reklamace - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112 / 315
Neuznaná reklamace - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549 / 315
Odpis nepřiznaného reklamačního nároku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549 / 315
Předpis části nájemného v příštím roce - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 315 / 602Účet 602 - Tržby z prodeje služeb (Výnosový - daňový) 602
Převod zůstatku při uzavírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 702Účet 702 - Konečný účet rozvažný (Aktivní) 702 / 315
Nárok na úrok od bank a jiných dlužníků a obdobná plnění - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 315 / 662Účet 662 - Úroky (Výnosový - daňový) 662
Došlá úhrada ostatních pohledávek např. refundace mezd za zapůjčené pracovníky, úhrady za cizí strávníky, úhrada refundovaných částek od jiných účet. jednotek za výchovu žáků, úhrada pohledávky za prodaný materiál a předměty postupné spotřeby - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 / 315
Vyúčtování refundace mezd od jiných účetních jednotek za půjčené pracovníky - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 315 / 331Účet 331 - Zaměstnanci (Pasivní) 331
Vyúčtování nároků na přiznané náhrady soudních poplatků od jiných podniků - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 315 / 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648
Vyúčtování nároků na refundaci částek za výchovu cizích učňů, příjmy za cizí strávníky v jídelnách, vyúčtování nároků na příspěvky z rozpočtu měst a obcí - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 315 / 602Účet 602 - Tržby z prodeje služeb (Výnosový - daňový) 602
Vyúčtování pohledávek z tržeb za prodané licence - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 315 / 641Účet 641 - Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Výnosový - daňový) 641
Kurzové ziskové rozdíly při inkasu pohledávky - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 315 / 663Účet 663 - Kursové zisky (Výnosový - daňový) 663
Odepsané, promlčené nebo nedobytné pohledávky - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 546Účet 546 - Odpis pohledávky (Nákladový - nedaňový) 546 / 315
Kurzové ztrátové rozdíly při inkasu pohledávky - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 563Účet 563 - Kurzové ztráty (Nákladový - daňový) 563 / 315
Převod zůstatku účtu při otevírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 315 / 701Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní) 701
Nárok na refundaci mezd - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad - 521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový - daňový) 521 / -315

Inzerce ∇

Postoupení pohledávky z provozních činnosti - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 546Účet 546 - Odpis pohledávky (Nákladový - nedaňový) 546 / 315
Příspěvky z rozpočtu měst a obcí na úhradu nákladů na východu žáků - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 315 / 602Účet 602 - Tržby z prodeje služeb (Výnosový - daňový) 602
Vyúčtování nároku na výnosy z činnosti provozovaných podle smlouvy o sdružení - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 315 / 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648
Nárok na náhradu škod ze živelných pohrom a jiných nahodilých událostí - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 315 / 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648
Předpis pojišťovně ve výši ZC -VÚD 315 / 668Účet 668 - Ostatní finanční výnosy (Výnosový - daňový) 668

Tržby za vlastní výrobky podle fakrury

A)zahraničním odběrateům - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 315 / 601Účet 601 - Tržby za vlastní výrobky (Výnosový - daňový) 601
B)tuzemským odběratelům - VFAVFA = Vydaná faktura 311Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní) 311 / 601Účet 601 - Tržby za vlastní výrobky (Výnosový - daňový) 601
C)fyzickým osobám (zaměstnancům) - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 335Účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci (Aktivní) 335 / 601Účet 601 - Tržby za vlastní výrobky (Výnosový - daňový) 601

Vyúčtování slev a dobropisů z důvodů nižší kvality vrácení nebo zrušení zakázky

A)zahraničním odběratelům - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad - 315 / - 601Účet 601 - Tržby za vlastní výrobky (Výnosový - daňový) 601
B)tuzemským odběratelům - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad - 311Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní) 311 / - 601Účet 601 - Tržby za vlastní výrobky (Výnosový - daňový) 601
C)fyzickým osobám (zaměstnancům) - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad - 335Účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci (Aktivní) 335 / - 601Účet 601 - Tržby za vlastní výrobky (Výnosový - daňový) 601

Smluvní pokuty a úroky z prodlení a jiné sankce ze smluvních vztahů

A)pohledávky z obchodních vztahů - VFAVFA = Vydaná faktura 311Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní) 311 / 644Účet 644 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení (Výnosový - daňový) 644
B)ostatní pohledávky - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 315 / 644Účet 644 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení (Výnosový - daňový) 644
C)ostatní phledávky - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 378Účet 378 - Jiné pohledávky (Aktivní) 378 / 644Účet 644 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení (Výnosový - daňový) 644

O Účtu 315 píšeme také v těchto článcích

Další účty z účetní skupiny 31

Pomohla vám tato stránka? Doporučte ji dál, děkujeme.« Zpět na výpis celé účetní osnovy

Inzerce ∇

Dotazy & Diskuze k tomuto účtu (4)

 1. [ 1] Michal 26.06.2011, 16:55

  dobrý den, jak si v měsíci zkontroluji stav účtu 315? jaký má být zůstatek? děkuji.

 1. [ 2] Karel 02.10.2011, 12:08

  Stačí si zadat v programu účet 315 jako saldokontní účet a poté si vyjet saldo účtu 315, kde je rozpis jednotlivých položek, jako například u 311 a 321.

 1. [ 3] Likara 22.01.2016, 15:26

  Mohu na 315 účtovat tvorbu finančního bonusu. Např: Dostanu provizi 500 000,- a z toho 20% se tvoří fond. zaúčtuji 311xxx/602xxx a nevyplacenou část, která jde na tvorbu bude 315xxx/602xxx

 1. [ 4] Hhelenka 30.01.2016, 21:10

  Dobrý den, kdy nebo jak mám prosím účtovat pohledávky za služby, které byly vykonány v lednu, ale příkaz k jejich zaplacení nabyl právní moci např.5. února a ke mně /účetní/se tato pohledávka dostane až 15.února /ještě po 10denní odvolací lhůtě/??? Moc děkuji za radu.

Vložit komentář:Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo čtrnáct:
RSS              Reklama             Publikování článků

Našli jste chybu nebo chcete ohodnotit mobilní verzi stránek? Napište nám na , děkujeme.
Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí, které provedete na základě informací získaných z těchto stránek. CC BY-NC-SA 3.0 CZ www.uctovani.net 2010 - 2022