Přepnout do plné desktopové verze desktop icon logo uctovani.net
Registrovat se

Účet 353 - Pohledávky za upsaný základní kapitál

Typ účtu: Aktivní
Druh účtu: Rozvahový

Výběr účetních případů s účtem 353


Účetní případ Zaúčtování
MD / D
Zobrazit detail
Založení společnosti - nesplacená část peněžního vkladu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 353 / 701Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní) 701
Přijatý věcný vklad za upsaný vlastní kapitál - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 012Účet 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (Aktivní) 012 / 353
Přijatý věcný vklad za upsaný vlastní kapitál - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 013Účet 013 - Software (Aktivní) 013 / 353
Přijatý věcný vklad za upsaný kapitál - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 014Účet 014 - Ocenitelná práva (Aktivní) 014 / 353
Přijatý věcný vklad za upsaný vlastní kapitál - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 019Účet 019 - Jiný dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní) 019 / 353
Přijatý věcný vklad za upsaný vlastní kapitál - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 021Účet 021 - Stavby (Aktivní) 021 / 353
Přijatý věcný vklad za upsaný vlastní kapitál - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 022Účet 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (Aktivní) 022 / 353
Přijatý věcný vklad za upsaný vlastní kapitál - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 025Účet 025 - Pěstitelské celky trvalých porostů (Aktivní) 025 / 353
Přijatý věcný vklad za upsaný vlastní kapitál - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 026Účet 026 - Dospělá zvířata a jejich skupiny (Aktivní) 026 / 353
Přijatý věcný vklad za upsaný vlastní kapitál - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 029Účet 029 - Jiný dlouhodobý hmotný majetek (Aktivní) 029 / 353
Přijatý věcný vklad za upsaný vlastní kapitál - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 031Účet 031 - Pozemky (Aktivní) 031 / 353
Přijatý věcný vklad za upsaný vlastní kapitál - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112 / 353
Přijatý věcný vklad za upsaný vlastní kapitál - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 121Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktivní) 121 / 353
Přijatý věcný vklad za upsaný vlastní kapitál - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 123Účet 123 - Výrobky (Aktivní) 123 / 353
Přijatý věcný vklad za upsaný vlastní kapitál - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 124Účet 124 - Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny (Aktivní) 124 / 353
Přijatý věcný vklad za upsaný vlastní kapitál - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 132Účet 132 - Zboží na skladě a v prodejnách (Aktivní) 132 / 353
Vyúčtování pohledávky za upisovateli, akcionáři, - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 353 / 412Účet 412 - Emisní ažio (Pasivní) 412
Vyúčtování pohledávky za upisovateli, společníky - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 353 / 419Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419

Inzerce ∇

Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 353 / 419Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419
Úhrada pohledávky uskutečněné akcionáři, peněžním vkladem - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 / 353
Převzatá aktiva ještě před podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 379Účet 379 - Jiné závazky (Pasivní) 379 / 353
Převod zůstatku při uzavírání účetních kni - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 702Účet 702 - Konečný účet rozvažný (Aktivní) 702 / 353
Při neúčinném upsání akcií jsou zakladatelé povinni vrátit bez zbytečného odkladu zaplacenou částku-předpis závazku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 419Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419 / 353
Tvorba nedělitelného fondu při vzniku družstva - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 353 / 422Účet 422 - Nedělitelný fond (Pasivní) 422
Převod zůstatku účtu při otevírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 353 / 701Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní) 701
S.r.o. zvyšuje základní kapitál upsáním obchodního podílu nového společníka 353 / 419Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419

Rozhodnutí valné hromady o zvýšení původního základního kapitálu

A)z kapitálových fondů-emisní ažio - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 412Účet 412 - Emisní ažio (Pasivní) 412 / 419Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419
B)z kapitálových fondů - ostatní kapitálové fondy - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 413Účet 413 - Ostatní kapitálové fondy (Pasivní) 413 / 419Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419
C)ze zisku - nerozdělený zisk - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 428Účet 428 - Nerozdělený zisk minulých let (Pasivní) 428 / 419Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419
D)ze zisku - výsledky hospodaření ve schvalovacím řízení - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 431Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (Pasivní) 431 / 419Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419
E)z fondů tvořených ze zisku - statutární fondy - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 423Účet 423 - Statutární fondy (Pasivní) 423 / 419Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419
F)z fondů tvořených ze zisku - ostatní fondy - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 427Účet 427 - Ostatní fondy (Pasivní) 427 / 419Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419
G)upisování akcií - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 353 / 419Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419
H)vklady společníků - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 353 / 419Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419
Ch)vydání dluhopisů s právem výměny dluhopisů za akcie v hodnotě dluhopisů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 241Účet 241 - Emitované krátkodobé dluhopisy (Pasivní) 241 / 419Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419
I)vydání dluhopisů s právem výměny dluhopisů za akcie v hodnotě dluhopisů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 473Účet 473 - Emitované dluhopisy (Pasivní) 473 / 419Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419
J)z emisního ažia - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 412Účet 412 - Emisní ažio (Pasivní) 412 / 419Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419

O Účtu 353 píšeme také v tomto článkuDalší účty z účetní skupiny 35

Pomohla vám tato stránka? Doporučte ji dál, děkujeme.« Zpět na výpis celé účetní osnovy

Inzerce ∇

Dotazy & Diskuze k tomuto účtu (1)

  1. [ 1] M. Švejda 11.09.2013, 15:22

    Jak je to s nedělitelným fondem družstva v novém Obč. zák. část o družstvech se od způsobu založení a použití nedělitelného fondu nezmiňuje. Termín je použit bez vysvětlení pouze jedinkrát v Sociálním družstvu. Přesunula se někam definice neděliteoného fondu?

Vložit komentář:Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo čtrnáct:
RSS              Reklama             Publikování článků

Našli jste chybu nebo chcete ohodnotit mobilní verzi stránek? Napište nám na , děkujeme.
Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí, které provedete na základě informací získaných z těchto stránek. CC BY-NC-SA 3.0 CZ www.uctovani.net 2010 - 2022