Přepnout do plné desktopové verze desktop icon logo uctovani.net
Registrovat se

Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

Typ účtu: Pasivní
Druh účtu: Rozvahový

Tento účet bude mít zůstatek od začátku účetního období do doby, kdy jednotka podle rozhodnutí provede rozdělení zisku popř.úhradu ztráty Na konci období už zůstatek v žádném případě obsahovat nesmí.

Výběr účetních případů s účtem 431


Účetní případ Zaúčtování
MD / D
Zobrazit detail
Převod na osobní účet, který nesouvisí s podnikáním - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 431 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
Přiznání podílu na zisku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 431 / 364Účet 364 - Závazky ke společníkům při rozdělování zisku (Pasivní) 364
Vyúčtování zisku při otevírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 701Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní) 701 / 431
Vyúčtování daně z příjmu srážkou při výplatě dividend. tantiem - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 431 / 342Účet 342 - Ostatní přímé daně (Pasivní) 342
Vyúčtování pohledávek za společníky ve společnosti s ručením omezeným ve výši předepsané úhrady ztráty - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 354Účet 354 - Pohledávky za společníky při úhradě ztráty (Aktivní) 354 / 431
Vypořádání zálohového přídělu do FKSP v následujícím roce - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 431 / 378Účet 378 - Jiné pohledávky (Aktivní) 378
Tantiemy členům představenstva a dozorčí rady - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 431 / 379Účet 379 - Jiné závazky (Pasivní) 379
Podíl na zisku tichého společníka - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 431 / 379Účet 379 - Jiné závazky (Pasivní) 379
Úhrada ztráty běžného roku v roce následujícím - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 413Účet 413 - Ostatní kapitálové fondy (Pasivní) 413 / 431
Příděly ze zisku do nedělitelného fondu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 431 / 423Účet 423 - Statutární fondy (Pasivní) 423
Převod zisku ve schvalovacím řízení nebo jeho části, o němž byly při respektování všech platných předpisů rozhodnuto ho nerozdělit - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 431 / 428Účet 428 - Nerozdělený zisk minulých let (Pasivní) 428
Použití nerozděleného zisku na úhradu ztráty - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 428Účet 428 - Nerozdělený zisk minulých let (Pasivní) 428 / 431
Převod ztráty ve schvalovacím řízení o níž bylo rozhodnuto ji zatím neuhradit - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 429Účet 429 - Neuhrazená ztráta minulých let (Pasivní) 429 / 431
Úhrada ztráty individuálního podnikatel - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 491Účet 491 - Účet individuálního podnikatele (Pasivní) 491 / 431
Převod ztrát do dalších let - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 429Účet 429 - Neuhrazená ztráta minulých let (Pasivní) 429 / 431
Úhrada ztráty minulých let - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 431 / 429Účet 429 - Neuhrazená ztráta minulých let (Pasivní) 429
Převod zisku společníkům - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 431 / 364Účet 364 - Závazky ke společníkům při rozdělování zisku (Pasivní) 364 , 342Účet 342 - Ostatní přímé daně (Pasivní) 342
Převod zisku individuálního podnikatele - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 431 / 491Účet 491 - Účet individuálního podnikatele (Pasivní) 491

Inzerce ∇

Použití zisku na zvýšení základního jmění - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 431 / 419Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419
Převod zisku o němž bylo rozhodnuto ho nerozdělit - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 431 / 428Účet 428 - Nerozdělený zisk minulých let (Pasivní) 428
Tantiemy členům správní a dozorčí rady - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 431 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
Vyúčtování dividend - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 431 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
Převod zisku do dalších let - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 431 / 428Účet 428 - Nerozdělený zisk minulých let (Pasivní) 428
Vyúčtování ztráty při otevírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 431 / 701Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní) 701
Převod ztráty individuálního podnikatele při otevírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 491Účet 491 - Účet individuálního podnikatele (Pasivní) 491 / 431
Zvýšení vkladu tichého společníka - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 431 / 479Účet 479 - Jiné dlouhodobé závazky (Pasivní) 479
Převod počátečního zůstatku zisk minulého období na účet Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 701Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní) 701 / 431

Použití statutárních fondů na úhradu

A)ztráty běžného roku v roce následujícím - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 423Účet 423 - Statutární fondy (Pasivní) 423 / 431
B)ztráty minulých let - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 423Účet 423 - Statutární fondy (Pasivní) 423 / 429Účet 429 - Neuhrazená ztráta minulých let (Pasivní) 429
C)na zvýšení základního kapitálu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 423Účet 423 - Statutární fondy (Pasivní) 423 / 419Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419
D)dodavatelským způsobem - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 423Účet 423 - Statutární fondy (Pasivní) 423 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
E)ve vlastní režii - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 423Účet 423 - Statutární fondy (Pasivní) 423 / 583Účet 583 - Změna stavu výrobků (Nákladový - daňový) 583

Příděly ze zisku do ostatních fondů

A)nerozdělený zisk minulých let - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 428Účet 428 - Nerozdělený zisk minulých let (Pasivní) 428 / 427Účet 427 - Ostatní fondy (Pasivní) 427
B)výsledky hospodaření ve schvalovacím řízení - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 431 / 427Účet 427 - Ostatní fondy (Pasivní) 427

Použití ostatních fondů na úhradu

A)ztráty běžného roku v roce následujícím - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 427Účet 427 - Ostatní fondy (Pasivní) 427 / 431
B)ztráty minulých let - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 427Účet 427 - Ostatní fondy (Pasivní) 427 / 429Účet 429 - Neuhrazená ztráta minulých let (Pasivní) 429
C)dodavatelským způsobem - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 427Účet 427 - Ostatní fondy (Pasivní) 427 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
D)ve vlastní režii - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 427Účet 427 - Ostatní fondy (Pasivní) 427 / 583Účet 583 - Změna stavu výrobků (Nákladový - daňový) 583
E)na zvýšení základního kapitálu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 427Účet 427 - Ostatní fondy (Pasivní) 427 / 419Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419

Úhrada ztrát minulých let

A)ze zisku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 431 / 429Účet 429 - Neuhrazená ztráta minulých let (Pasivní) 429
B)z rezervního fondu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 421Účet 421 - Zákonný rezervní fond (Pasivní) 421 / 429Účet 429 - Neuhrazená ztráta minulých let (Pasivní) 429
C)nedělitelného fondu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 422Účet 422 - Nedělitelný fond (Pasivní) 422 / 429Účet 429 - Neuhrazená ztráta minulých let (Pasivní) 429
D)ze statutárních fondů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 423Účet 423 - Statutární fondy (Pasivní) 423 / 429Účet 429 - Neuhrazená ztráta minulých let (Pasivní) 429
E)z ostatních fondů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 427Účet 427 - Ostatní fondy (Pasivní) 427 / 429Účet 429 - Neuhrazená ztráta minulých let (Pasivní) 429
F)z kapitálových fondů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 413Účet 413 - Ostatní kapitálové fondy (Pasivní) 413 / 429Účet 429 - Neuhrazená ztráta minulých let (Pasivní) 429
G)z emisního ažia - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 412Účet 412 - Emisní ažio (Pasivní) 412 / 429Účet 429 - Neuhrazená ztráta minulých let (Pasivní) 429
H)snížením základního kapitálu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 411Účet 411 - Základní kapitál (Pasivní) 411 / 429Účet 429 - Neuhrazená ztráta minulých let (Pasivní) 429

Rozhodnutí valné hromady o zvýšení původního základního kapitálu

A)z kapitálových fondů-emisní ažio - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 412Účet 412 - Emisní ažio (Pasivní) 412 / 419Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419
B)z kapitálových fondů - ostatní kapitálové fondy - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 413Účet 413 - Ostatní kapitálové fondy (Pasivní) 413 / 419Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419
C)ze zisku - nerozdělený zisk - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 428Účet 428 - Nerozdělený zisk minulých let (Pasivní) 428 / 419Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419
D)ze zisku - výsledky hospodaření ve schvalovacím řízení - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 431 / 419Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419
E)z fondů tvořených ze zisku - statutární fondy - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 423Účet 423 - Statutární fondy (Pasivní) 423 / 419Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419
F)z fondů tvořených ze zisku - ostatní fondy - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 427Účet 427 - Ostatní fondy (Pasivní) 427 / 419Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419
G)upisování akcií - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 353Účet 353 - Pohledávky za upsaný základní kapitál (Aktivní) 353 / 419Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419
H)vklady společníků - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 353Účet 353 - Pohledávky za upsaný základní kapitál (Aktivní) 353 / 419Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419
Ch)vydání dluhopisů s právem výměny dluhopisů za akcie v hodnotě dluhopisů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 241Účet 241 - Emitované krátkodobé dluhopisy (Pasivní) 241 / 419Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419
I)vydání dluhopisů s právem výměny dluhopisů za akcie v hodnotě dluhopisů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 473Účet 473 - Emitované dluhopisy (Pasivní) 473 / 419Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419
J)z emisního ažia - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 412Účet 412 - Emisní ažio (Pasivní) 412 / 419Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419

Příděly zákonnému rezervního fondu v souladu se společenskou smlouvou,stanovami, rozhodnutím valné hromady nebo členské schůze,popř.představenstva akciové společnosti

A) ze zisku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 431 / 421Účet 421 - Zákonný rezervní fond (Pasivní) 421
B)z nerozděleného zisku minulých let - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 428Účet 428 - Nerozdělený zisk minulých let (Pasivní) 428 / 421Účet 421 - Zákonný rezervní fond (Pasivní) 421

Krácení původních přídělů

A) ze zisku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad - 431 / - 421Účet 421 - Zákonný rezervní fond (Pasivní) 421
B)z nerozděleného zisku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad - 428Účet 428 - Nerozdělený zisk minulých let (Pasivní) 428 / - 421Účet 421 - Zákonný rezervní fond (Pasivní) 421

Použití zákonného rezervního fondu v souladu se společenskou smlouvou,stanovami,rozhodnutím valné hromady nebo členské schůze, představenstva akciové společnosti

A)na zvýšení základního kapitálu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 421Účet 421 - Zákonný rezervní fond (Pasivní) 421 / 419Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419
B)na úhradu ztráty - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 421Účet 421 - Zákonný rezervní fond (Pasivní) 421 / 431
C)na úhradu ztráty z minulých let - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 421Účet 421 - Zákonný rezervní fond (Pasivní) 421 / 429Účet 429 - Neuhrazená ztráta minulých let (Pasivní) 429

O Účtu 431 píšeme také v těchto článcích
Pomohla vám tato stránka? Doporučte ji dál, děkujeme.« Zpět na výpis celé účetní osnovy

Inzerce ∇

Dotazy & Diskuze k tomuto účtu (2)

  1. [ 1] ivana korseltová 04.11.2014, 21:25

    Prosím o vyřešení těchto školních příkladů 1/ kolik peněz přibude ve společnosti pri popsaném navýšení základního kapitálu o 1OOO,- Kč? 2/ úhrada ztráty z minulých let vede k a/snížení peněz b/ snížení peněz nebo jiných aktivit c/ zvýšení vlastního kapitálu d/ jiná odpověď /

  1. [ 2] filip korselt 04.11.2014, 21:28

    v dotazech jsem uvedl dva příklady, s kterými si nevím rady děkuji za pomoc

Vložit komentář:Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo čtrnáct:
RSS              Reklama             Publikování článků

Našli jste chybu nebo chcete ohodnotit mobilní verzi stránek? Napište nám na , děkujeme.
Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí, které provedete na základě informací získaných z těchto stránek. CC BY-NC-SA 3.0 CZ www.uctovani.net 2010 - 2022