Přepnout do plné desktopové verze desktop icon logo uctovani.net
Registrovat se
Maturujete z účetictví? Pomůžeme vám zvládnout tuto zkoušku.
Připravili jsme pro vás 🎦 video kurz odmaturuj z účetnictví.

Ukázat první video »

Účet 548 - Ostatní provozní náklady

Typ účtu: Nákladový - daňový
Druh účtu: Výsledkový

Účtuje se zde pojistné majetkového pojištění,pojištění ze zákona o odpovědnosti za škody,příspěvky různým právnickým komorám,různým sdružení.

Výběr účetních případů s účtem 548


Účetní případ Zaúčtování
MD / D
Zobrazit detail
Ostatní provozní náklady - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 548 / 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211
Výplata bolestného a odškodnění při pracovních úrazech, věrnostních přídavků, zřizovacích a vybavovacích příplatku pracovníkům vyslaných do zahraničí, studijních příspěvků, pro konzumaci při kontrolní činnosti - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 548 / 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211
Vyúčtování změn ve způsobu oceňování zvířat - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 548 / 124Účet 124 - Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny (Aktivní) 124
Náklady na konzumaci při kontrolní činnosti, hrazené pokladnou - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 548 / 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211
Vyúčtování změn ve způsobu ocenění majetku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 548 / 121Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktivní) 121
Vyúčtování změn ve způsobu oceňování výrobků - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 548 / 123Účet 123 - Výrobky (Aktivní) 123
Paušály vyplacené zaměstnancům na úhradu nákladů za praní, žehlení, čistění a opravy pracovních oděvů - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 548 / 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211
Náhrady výdajů(paušálů) za krmení služebních psů - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 548 / 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211
Vyúčtování náhrad pracovníkům za ztrátu na výdělku, za bolest a stížení společenské uplatnění, věcnou škodu při pracovních úrazech, úhrada na praní,čistění pracovních oděvů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 548 / 333Účet 333 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům (Pasivní) 333
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, který je trvale zastaven s vlastníkem v něm nebude pokračováno zmařené investice - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 548 / 041Účet 041 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (Aktivní) 041
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku, který je trvale zastaven s vlastníkem v něm nebude pokračováno zmařené investice - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 548 / 042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042
FAP - pojištění vozidla 548 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Vyúčtování změn ve způsobu ocenění majetku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 548 / 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112
Vyúčtování změn ve způsobu oceňování zboží - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 548 / 131Účet 131 - Pořízení zboží (Aktivní) 131
Vyúčtování závazků z náhrad škod - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 548 / 325Účet 325 - Ostatní závazky (Pasivní) 325
Vyúčtování náhrad ušlého výdělku při pracovních úrazech zahrnutých do výplaty - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 548 / 331Účet 331 - Zaměstnanci (Pasivní) 331
Náhrada ušlého výdělku při pracovních úrazech - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 548 / 366Účet 366 - Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti (Pasivní) 366
Opravy nákladů minulých období jde-li o významné položky - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 548 / 379Účet 379 - Jiné závazky (Pasivní) 379

Inzerce ∇

Zúčtování časového rozlišení dalších jednotlivých externích položek připadajících na příslušné účetní období - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 548 / 381Účet 381 - Náklady příštích období (Aktivní) 381
Pojistné proti škodám na hospodářských prostředcích, pojistné ze zákonné činnosti, pojištění vozidel pro cizinu - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 548 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
Převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 710Účet 710 - Účet zisků a ztrát (Aktivní) 710 / 548
Odstupné za uvolnění bytu - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 548 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
Pojištění automobilu - účtování předpisu pojistného - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 548 / 379Účet 379 - Jiné závazky (Pasivní) 379
Pokud pojišťovny uhradí pouze část pohledávky rozdíl účtujeme - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 548 / 388Účet 388 - Dohadné účty aktivní (Aktivní) 388
Vyúčtování náhrad pracovníkům za ztrátu výdělku, za bolest, za věcnou škodu při pracovních úrazech, za praní, žehlení a čistění pracovních oděvů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 548 / 333Účet 333 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům (Pasivní) 333
Převod provozních nákladů do mimořdných nákladů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 548 / 597Účet 597 - Převod provozních nákladů (Nákladový - daňový) 597

Spotřeba,prodej či jiný úbytek úplatně nabytý

A)preferenčních limitů a povolenek na emise - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad, VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211 , 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 / 641Účet 641 - Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Výnosový - daňový) 641 , 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648
B)preferenční limity, které lze odpisovat podle času nebo výkonů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 541Účet 541 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový) 541 , 548 / 079Účet 079 - Oprávky k jinému dlouhodobému nehmotnému majetku (Pasivní) 079
C)preferenční limity, které nelze odpisovat a povolenky na emise skleníkových plynů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 541Účet 541 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový) 541 , 548 / 019Účet 019 - Jiný dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní) 019

O Účtu 548 píšeme také v těchto článcích

Další účty z účetní skupiny 54

Pomohla vám tato stránka? Doporučte ji dál, děkujeme.« Zpět na výpis celé účetní osnovy

Inzerce ∇

Dotazy & Diskuze k tomuto účtu (1)

  1. [ 1] PetMik 25.01.2014, 09:59

    A ještě mi zde chybí technické zhodnocení na majetku do 40.tisíc 548- 321 (211)

Vložit komentář:Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo čtrnáct:
RSS              Reklama             Publikování článků

Našli jste chybu nebo chcete ohodnotit mobilní verzi stránek? Napište nám na , děkujeme.
Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí, které provedete na základě informací získaných z těchto stránek. CC BY-NC-SA 3.0 CZ www.uctovani.net 2010 - 2022