Přepnout do plné desktopové verze desktop icon logo uctovani.net
Registrovat se

Účet 559 - Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti

Typ účtu: Nákladový - nedaňový
Druh účtu: Výsledkový

Výběr účetních případů s účtem 559


Účetní případ Zaúčtování
MD / D
Zobrazit detail
Vyúčtování změn ve způsobu ocenění majetku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112 / 559
Vyúčtování změn ve způsobu oceňování majetku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 122Účet 122 - Polotovary vlastní výroby (Aktivní) 122 / 559
Vyúčtování změn ve způsobu oceňování výrobků - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 123Účet 123 - Výrobky (Aktivní) 123 / 559
Vyúčtování změn ve způsobu oceňování - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 124Účet 124 - Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny (Aktivní) 124 / 559
Dočasné snížení ocenění zboží - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 559 / 196Účet 196 - Opravná položka ke zboží (Aktivní) 196
Dočasné snížení hodnot zásob - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 559 / 191Účet 191 - Opravná položka k materiálu (Aktivní) 191
Dočasné snížení se změnilo na trvalou částku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 191Účet 191 - Opravná položka k materiálu (Aktivní) 191, 549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549 / 559 , 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112
Pominulo riziko snížení hodnoty zásob - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 191Účet 191 - Opravná položka k materiálu (Aktivní) 191 / 559
Vnitřní účetní doklad na inventa - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 559 / 391Účet 391 - Opravná položka k pohledávkám (Aktivní) 391
VÚD-snížena hodnota výrobků na skladě z důvodů dočasné neprodejnosti - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 559 / 194Účet 194 - Opravná položka k výrobkům (Aktivní) 194
Snížení ocenění dlouhodobého nehmotného majetku, zjištěné při inventarizaci a nemají trvalý charakter - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 559 / 091Účet 091 - Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku (Pasivní) 091
Částečné nebo úplné zrušení snížení ocenění dlouhodobého nehmotného majetku v souvislosti s tím, že nelze prokázat opodstatněnost snížení např., že došlo k vyřazení(likvidaci)v důsledku, opotřebení, darování, prodeje, mank a škod - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 091Účet 091 - Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku (Pasivní) 091 / 559
Snížení ocenění dlouhodobého hmotného majetku, zjištěné při inventarizaci a nemající trvalý charakter - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 559 / 092Účet 092 - Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku (Pasivní) 092
Částečné nebo úplné zrušení snížení ocenění dlouhodobého hmotného majetku v souvislosti s tím, že nelze prokázat opodstatněnost snížení např., že došlo k vyřazení-likvidací v důsledku, opotřebení, darování, prodeje, mank a škod - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 092Účet 092 - Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku (Pasivní) 092 / 559
Snížení ocenění dlouhodobého nedokončeného nehmotného majetku, zjištěných inventarizací a nemyjí trvalý charakter - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 559 / 093Účet 093 - Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému nehmotnému majetku (Pasivní) 093
Částečné nebo úplné zrušení snížení ocenění dlouhodobého nedokončeného nehmotného majetku v souvislosti s tím, že nelze prokázat opodstatněnost snížení např., že došlo k vyřazení likvidací v důsledku: opotřebení, darování, prodeje, mank a škod - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 093Účet 093 - Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému nehmotnému majetku (Pasivní) 093 / 559
Snížení ocenění dlouhodobého nedokončeného hmotného majetku, zjištěných inventarizací a nemající trvalý charakter - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 559 / 094Účet 094 - Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému hmotnému majetku (Pasivní) 094
Částečné nebo úplné zrušení snížení ocenění dlouhodobého nedokončeného hmotného majetku v souvislosti s tím, že nelze prokázat opodstatněnost snížení např., že došlo k vyřazení likvidaci v důsledku, opotřebení, darování, prodeje, mank a škod - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 094Účet 094 - Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému hmotnému majetku (Pasivní) 094 / 559


Vyúčtování změn ve způsobu oceňování majetku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 121Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktivní) 121 / 559
Vyúčtování změn ve způsobu oceňování zboží - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 132Účet 132 - Zboží na skladě a v prodejnách (Aktivní) 132 / 559
Částečné nebo úplné zrušení snížení oceňování materiálu v souvislosti s tím,že nelze prokázat opodstatněnost snížení např. že došlo k vyřazení v důsledku, opotřebení, darování prodeje - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 191Účet 191 - Opravná položka k materiálu (Aktivní) 191 / 559
Snížení ocenění nedokončené výroby při inventarizacu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 559 / 192Účet 192 - Opravná položka k nedokončené výrobě (Aktivní) 192
Částečné nebo úplné zrušení snížení ocenění nedokončené výroby v souvislosti s tím, že nelze prokázat opodstatněnost snížení např., že došlo k vyřazení v důsledku opotřebení, darování, prodeje, mank a škod - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 192Účet 192 - Opravná položka k nedokončené výrobě (Aktivní) 192 / 559
Snížení ocenění polotovarů vlastní výroby při inventarizaci - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 559 / 193Účet 193 - Opravná položka k polotovarům vlastní výroby (Aktivní) 193
Částečné nebo úplné zrušení snížení ocenění polotovarů vlastní výroby v souvislosti s tím, že nelze prokázat opodstatněnost snížení např., že došlo k vyřazení v důsledku. opotřebení, darování, prodeje - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 193Účet 193 - Opravná položka k polotovarům vlastní výroby (Aktivní) 193 / 559
Snížení ocenění výrobků zjištěné při inventarizaci - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 559 / 194Účet 194 - Opravná položka k výrobkům (Aktivní) 194
Částečné nebo úplné zrušení snížení ocenění výrobků v souvislosti s tím, že nelze prokázat opodstatněnost snížení např, .že došlo v důsledku opotřebení, darování, prodeje - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 194Účet 194 - Opravná položka k výrobkům (Aktivní) 194 / 559
Snížení ocenění mladých a ostatních zvířat zjištěné při inventarizaci - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 559 / 195Účet 195 - Opravná položka ke zvířatům (Aktivní) 195
Částečné nebo úplné zrušení snížení ocenění mladých zvířat v souvislosti s tím, že nelze prokázat opodstatněnost snížení např., že došlo k vyřazení v důsledku, opotřebení, darování, prodeje - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 195Účet 195 - Opravná položka ke zvířatům (Aktivní) 195 / 559
Částečné nebo úplné zrušení snížení ocenění zboží v souvislosti s tím, že nelze prokázat opodstatněnost snížení např., že došlo k vyřazení v důsledku opotřebení, darování, prodeje - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 196Účet 196 - Opravná položka ke zboží (Aktivní) 196 / 559
Částečné nebo úplné zrušení snížení ocenění jednotlivých pohledávek v souvislosti s tím, že nelze prokázat opodstatněnost snížení např. že došlo k prodeji pohledávky - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 391Účet 391 - Opravná položka k pohledávkám (Aktivní) 391 / 559
Převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 710Účet 710 - Účet zisků a ztrát (Aktivní) 710 / 559
Tvorba opravné položky k záloze na materiál - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 559 / 197Účet 197 - Opravná položka k zálohám na materiál (Aktivní) 197
Rozpuštění opravné položky k záloze na materiál - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 197Účet 197 - Opravná položka k zálohám na materiál (Aktivní) 197 / 559
Tvorba opravné položky k záloze na zboží - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 559 / 198Účet 198 - Opravná položka k zálohám na zboží (Aktivní) 198
Rozpuštění opravných položek k záloze na zboží - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 198Účet 198 - Opravná položka k zálohám na zboží (Aktivní) 198 / 559
Tvorba opravné položky k záloze na zvířata - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 559 / 199Účet 199 - Opravná položka k zálohám na zvířata (Aktivní) 199
Rozpuštění opravné položky k záloze na zvířata - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 199Účet 199 - Opravná položka k zálohám na zvířata (Aktivní) 199 / 559

Částečné nebo úplné rozpuštění opravných položek, když pominuly důvody pro jejich existenci

A)k výrobkům - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 194Účet 194 - Opravná položka k výrobkům (Aktivní) 194 / 559
B)ke zboží - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 196Účet 196 - Opravná položka ke zboží (Aktivní) 196 / 559
C) k pohledávkám - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 391Účet 391 - Opravná položka k pohledávkám (Aktivní) 391 / 559

Vyúčtování změn ve způsobu ocenění majetku

A)k dlouhodobému nehmotnému majetku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 070Účet 070 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku (Pasivní) 070 / 559
C)k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 072Účet 072 - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (Pasivní) 072 / 559
D)k softwaru - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 073Účet 073 - Oprávky k softwaru (Pasivní) 073 / 559
E)k ocenitelným právům - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 074Účet 074 - Oprávky k ocenitelným právům (Pasivní) 074 / 559
F)ke goodwillu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 075Účet 075 - Oprávky ke goodwillu (Pasivní) 075 / 559
G)k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 079Účet 079 - Oprávky k jinému dlouhodobému nehmotnému majetku (Pasivní) 079 / 559
H)ke stavbám - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 081Účet 081 - Oprávky ke stavbám (Pasivní) 081 / 559
Ch)k samostatným movitým věcem - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 082Účet 082 - Oprávky k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí (Pasivní) 082 / 559
I)k pěstitelským celkům - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 085Účet 085 - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (Pasivní) 085 / 559
J)k dospělým zvířatům - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 086Účet 086 - Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (Pasivní) 086 / 559
K)k ostatnímu dlouhodobému majetku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 089Účet 089 - Oprávky k jinému dlouhodobému hmotnému majetku (Pasivní) 089 / 559

O Účtu 559 píšeme také v těchto článcích

Další účty z účetní skupiny 55

Pomohla vám tato stránka? Doporučte ji dál, děkujeme.« Zpět na výpis celé účetní osnovy

Dotazy & Diskuze k tomuto účtu


Zatím žádný komentář, buďte prvníOchrana proti spamu. Napište prosím číslo čtrnáct:
RSS              Reklama             Publikování článků

Našli jste chybu nebo chcete ohodnotit mobilní verzi stránek? Napište nám na , děkujeme.
Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí, které provedete na základě informací získaných z těchto stránek. CC BY-NC-SA 3.0 CZ www.uctovani.net 2010 - 2021