Přepnout do plné desktopové verze desktop icon logo uctovani.net
Registrovat se

Účetní slovník

Účet

Rozvážný-  počáteční a konečný. 

zisku a ztrát - pro zúčtování hospodářského výsledku se zůstatky  přeúčtují podle charakteru ne jeho vrub nebo ve prospěch

aktivní- účet, který má kladný zůstatek na str. MD a záporný na str. Dal.Na aktivních účtech jsou zobrazena aktiva.

analytický-  účet analytické evidence, který rozvádí  a doplňuje údaje příslušného syntetického účtu. Syntetické účty jsou vedeny v hlavní knize a                                     souhrnně informují o aktivech, pasivech, nákladech a výnosech

kontokorentní- účet v bance ke kterému je poskytnut kontokorentní úvěr

běžný- účet vedený u banky na kterém má klient uloženy peníze, které si může kdykoli vybrat nebo vložit

loro/vostro - běžný účet, který vede tuzemská banky pro jinou zahraniční banku

nákladový- účet vedený k potřebě podrobnější evidence o tvorbě hospodářského výsledku

naostro- běžný účet, který má banka u jiné banky ( obvykle tuzemská banka u banky v cizině v cizí měně

pasivní-  kladný zůstatek má na str. D a záporný na str. MD

podrozvahový-  zachycuje některé skutečnosti, které nelze zachytit v podvojném zápise

rozvahový -  zachycuje stav a pohyb jednotlivých složek majetku a jeho zdrojů- zůstatky rozvahových účtů  se při uzavírání účetních knih  převádí na                              konečný účet rozvážný

souvztažné účty- dvojice na které se podvojným zápisem účtují operace

závěrkové- slouží k uzavírání účetnictví na konci účetního období

výnosový- příčinou vzniku výnosů je potřeby podrobnější evidence o tvorbě hospodářského výsledku

výsledkové- zachycují jednotlivé položky, které ovlivňují tvorbu a rozdělení hospodářského  výsledku.Při uzavírání účetních knih se převádí na účet                              zisků a ztrát . Dělí se na účty nákladů a účty výnosů.


Další účetní pojmy
RSS              Reklama             Publikování článků

Našli jste chybu nebo chcete ohodnotit mobilní verzi stránek? Napište nám na , děkujeme.
Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí, které provedete na základě informací získaných z těchto stránek. CC BY-NC-SA 3.0 CZ www.uctovani.net 2010 - 2021