Přepnout do plné desktopové verze desktop icon logo uctovani.net
Registrovat se
Maturujete z účetictví? Pomůžeme vám zvládnout tuto zkoušku.
Připravili jsme pro vás 🎦 video kurz odmaturuj z účetnictví.

Ukázat první video »

Jak se účtuje výsledek hospodaření

| Jana Fučíková

 

Výsledek hospodaření zjistíme odečtením nákladů od výnosů. V případě kladného výsledku mluvíme o zisku účetní jednotky, záporný výsledek znamená ztrátu. Zisk zvyšuje vlastní zdroje krytí majetku účetní jednotky, ztráta vlastní zdroje krytí naopak snižuje.

Účtování na začátku účetního období

Zjistíme výsledek hospodaření z minulého účetního období. Při otevírání účetních knih zaúčtujeme tento výsledek na stranu MD účtu 431Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (Pasivní) 431 v případě ztráty, na stranu Dal u zisku.

Účet 431Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (Pasivní) 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení je pasivní, účtuje se na něj pouze výsledek hospodaření z předcházejícího účetního období, který je ve schvalovacím řízení (ještě nebylo rozhodnuto o způsobu vypořádání ztráty, resp. rozdělení zisku).

Zaúčtování ztráty: 431Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (Pasivní) 431 / 701Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní) 701

Zaúčtování zisku: 701Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní) 701 / 431Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (Pasivní) 431

Účtování v průběhu a na konci účetního období

Do konce účetního období musí účet 431Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (Pasivní) 431 vykazovat nulový zůstatek. Proto v průběhu roku účetní jednotka rozhodne o způsobu rozdělení zisku nebo o způsobu vypořádání se se ztrátou.

Při uzavírání účtů převádíme konečné zůstatky nákladových a výnosových účtů na 710Účet 710 - Účet zisků a ztrát (Aktivní) 710 Účet zisků ztrát. Jestliže je konečný zůstatek účtu 710Účet 710 - Účet zisků a ztrát (Aktivní) 710 na straně MD vyšší než na straně Dal, má účetní jednotka ztrátu (náklady jsou vyšší než výnosy). V opačném případě vykázala účetní jednotka zisk.

Ztráta:

V tomto případě účetní jednotka neplatí daň z příjmů.

Zisk:

Způsoby účtování se liší podle právní formy účetní jednotky.

 

Akciová společnost

Účetní jednotka účtuje o výsledku hospodaření na základě rozhodnutí valné hromady. Má tyto možnosti účtování:

Ztráta:

Zisk:

Jestliže na konci účetního období účetní jednotka zjistí, že vytvořila zisk, má povinnost vypočítat daň z příjmů právnických osob, zaúčtovat ji, převést konečný zůstatek nákladového účtu 591Účet 591 - Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná (Nákladový - nedaňový) 591 Daň z příjmů z běžné činnosti – splatná na účet 710Účet 710 - Účet zisků a ztrát (Aktivní) 710.

Inzerce ∇

Společnost s ručením omezeným

Účetní jednotka účtuje o rozdělení výsledku hospodaření na základě rozhodnutí valné hromady. Má následující možnosti účtování:

Ztráta:

Příklad:

Společnost s ručením omezeným měla v minulém účetním období ztrátu 500 000 Kč. Valná hromada rozhodla, že ztrátu z 15 %  uhradí z rezervního fondu a 30 % zaplatí společníci.

Účet 431Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (Pasivní) 431 musí mít po provedení těchto účetních operací nulový zůstatek.

Zisk:

 

Komanditní společnost

Ztráta:

Podle Obchodního zákoníku nesou komplementáři ztrátu rovným dílem, nestanoví-li společenská smlouva jinak. Komanditisté jsou povinni k úhradě ztráty pokud tak stanoví společenská smlouva.

Zisk:

Rozdělení zisku se řídí podle Obchodního zákoníku a podle společenské smlouvy. Zisk se rozdělí na dvě části (část připadající komplementářům a část připadající společnosti) podle poměru stanoveného ve společenské smlouvě, jinak se rozdělí na dvě poloviny.

Část zisku připadající společnosti se zdaní daní z příjmů právnických osob, zbytek se rozdělí mezi komanditisty v poměru splacených vkladů, nevyplývá-li ze společenské smlouvy něco jiného. Podíly na zisku jsou zdaňovány srážkovou daní, která činí 15 %.

Část zisku připadající komplementářům se mezi ně rozdělí rovným dílem, nevyplývá-li ze společenské smlouvy něco jiného. Komplementáři zisk zdaní daní z příjmů ve svém daňovém přiznání.

 

Veřejná obchodní společnost

Veřejná obchodní společnost nepoužívá účet 431Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (Pasivní) 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení.. O případné ztrátě se účtuje ještě před uzavřením účetních knih. Veškerý zisk je nejprve převáděn společníkům ve formě závazku na účet 364Účet 364 - Závazky ke společníkům při rozdělování zisku (Pasivní) 364, odtud může být převeden na další účty.

Ztráta:

Podle Obchodního zákoníku nesou společníci ztrátu rovným dílem, nestanoví-li společenská smlouva jinak.

Zisk:

Podle Obchodního zákoníku se zisk dělí mezi společníky rovným dílem, pokud nestanoví společenská smlouva jinak. Jestliže je společníkem fyzická osoba, zdaní zisk daní z příjmů fyzických osob. Společník – právnická osoba zisk převede do svého základu daně z příjmů právnických osob. Veřejná obchodní společnost sama za sebe žádnou daň z příjmu neodvádí.

 

Podnikatel – fyzická osoba

Ztráta:

Zisk:

 

Družstvo

Ztráta:

Družstvo uhrazuje ztrátu z nedělitelného fondu.

 

Zisk:

Rozdělení zisku upravuje Obchodní zákoník. Na určení části zisku, která se má rozdělit mezi členy družstva, se usnáší členská schůze. Nevyplývá-li ze stanov něco jiného, určí se podíl člena na zisku určeném k rozdělení mezi členy poměrem výše jeho splaceného vkladu k splaceným vkladům všech členů.


Autor: Jana Fučíková

Přišel vám článek užitečný? Doporučte ho dál, děkujeme.

Přečtěte si také

 Účetní hospodářský výsledek vs. daňový základ Účetní hospodářský výsledek vs. daňový základ
Dotazy & Diskuze k tomuto článku (7)

 1. [ 1] Ivana 07.02.2012, 21:12

  díky moc za pomoc :)

 1. [ 2] Petra Malá 13.02.2012, 14:37

  Dobrý den, prosím a jak mám zaúčtovat ztrátu u neziskové organizace. Děkuji za odpověď

 1. [ 3] Silvie Illeová 21.04.2013, 18:30

  Dobrý den, k maturitě jsem měla udělat účetní případy, samozřejmě poč.rozvahu, deník, atd.Dle výnosů x nákladů vyšla ztráta.Jak nyní dál,kam s tou 710 konečném účtě rozvažném a jak s ní naložit do konečné rozvahy?Děkuji mnohokrát za pomoc. Illeová

 1. [ 4] J. Navrátil 25.04.2013, 20:35

  710 je účet zisků a ztrát --> na tento účet se převádí na konci účetního období nákladové a výnosové účty.Nákladové účty: 710/5xx, Výnosové účty:6xx/710.Je-li konečný zůstatek účtu 710 na straně MD (N>V) jedná se o ztrátu. Je-li konečný zůstatek účtu 710 na straně D(V>N) jedná se o zisk.Ať je zůstatek jakýkoliv, je třeba ho převést na účet 702 - Konečný účet rozvažný (aby se účet 710 "vynuloval").V rozvaze se jedná o položku : Výsledek hospodaření běžného účetního období.V dalším účetním období se při otevírání účetních knih tento výsledek hospodaření převede na účet Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (431) - doufám, že jsem odpověděl na Vaši otázku :-) Kdyžtak se ještě ptejte.JN

 1. [ 5] Mauricie 22.12.2014, 18:55

  Dobrý den, píšete, že účet 431 nesmí mít konečný zůstatek.. Jak tedy může mít nějaký počáteční zůstatek? Vždyť je to nelogické.

 1. [ 6] Vojtkoj 25.02.2016, 14:06

  Dobrý den, přebírám účetnictví příspěvkové organizace a potřebuji si zadat počáteční stavy účtů. Mám problém s výsledkem hospodaření. Mohu ho na počátku účetního období zaúčtovat 491/431? A pak čekat až jak rozhodne zřizovatel co s ním? Děkuji za odpověď

 1. [ 7] Havelka 22.01.2021, 22:48

  Dobrý den, rád bych požádal o radu. Zkusil bych popsat v krátkých bodech. Společnost s.r.o.: - výsledek hospodaření k 31.12.2019 = -2.478,- - výdaje daňově neuznatelné v roce 2019 = 500,- - základ daně pro rok 2019 tedy 1.978,- - jakou výši ztráty mohu však uplatnit v roce 2020? Společnost byla tedy v roce 2019 ve ztrátě. V roce 2020 jsem ji převzal a dosáhl zisku. Rád bych si tedy ponížil základ daně o ztrátu z roku 2019, ale nevím o jakou výši. Mohu Vás požádat o konzultaci? Osobně bych řekl, že ztráta bude celkový výsledek hospodaření, nikoli základ daně, ale nejsem si tím jistý. Mnohokrát děkuji DH

Vložit komentář:


Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

RSS              Reklama             Publikování článků

Našli jste chybu nebo chcete ohodnotit mobilní verzi stránek? Napište nám na , děkujeme.
Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí, které provedete na základě informací získaných z těchto stránek. CC BY-NC-SA 3.0 CZ www.uctovani.net 2010 - 2022