Přepnout do plné desktopové verze desktop icon logo uctovani.net
Registrovat se
Maturujete z účetictví? Pomůžeme vám zvládnout tuto zkoušku.
Připravili jsme pro vás 🎦 video kurz odmaturuj z účetnictví.

Ukázat první video »

Účetní osnova

Aktualizováno dle novely zákona o účetnictví platné od 1.1.2016

Účtová třída 0 - dlouhodobý majetek (Aktiva)

Účtová třída 1 - zásoby (Aktiva)

Účtová třída 2 - Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky (Aktiva a Pasiva) (Aktiva a Pasiva)

Účtová třída 3 - zúčtovací vztahy (Aktiva a Pasiva)

Účtová třída 4 - kapitálové účty a dlouhodobé závazky (Pasiva)

Inzerce ∇

Účtová třída 5 - náklady

Účtová třída 6 - výnosy

Účtová třída 7 - závěrkové a podrozvahové účty

Pomohla vám tato účetní osnova? Doporučte ji dál, děkujeme.

Vysvětlivky

A = Aktiva (Aktiva jsou položky majetku. Přínosy aktiv se účtují na stranu MÁ DÁTI a úbytky na stranu DAL)
P = Pasiva (Pasiva jsou zdroje financování majetku. Přínosy pasiv se účtují na stranu DAL a úbytky na stranu MÁ DÁTI)
P* = Oprávky jsou technicky pasiva vyčíslená na straně aktiv. Ve výkazech je vidíme v aktivech s mínusem - je to tím, že snižují hodnotu majetku, který je v aktivech. Tedy jedná se o korekci hodnoty aktiv. V rozvaze musí být VŽDY hodnota aktiv rovna hodnotě pasiv (∑A = ∑P )
N-DU = Nákladový Danově Uznatelný účet = tyto náklady můžeme odečíst od výnosů na dani z příjmu. NÁKLADY se ve většině případech účtují na stranu Má Dáti.
N-DN = Nákladový Danově Neuznatelný účet = tyto náklady NEmůžeme odečíst od výnosů na dani z příjmu. NÁKLADY se ve většině případech účtují na stranu MD
V = Výnosový účet. Výnosy se ve většině případech účtují na stranu DAL.
Z = Závěrkový účet

Zlepšete své znalosti účetní osnovy, zkuste test:RSS              Reklama             Publikování článků

Našli jste chybu nebo chcete ohodnotit mobilní verzi stránek? Napište nám na , děkujeme.
Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí, které provedete na základě informací získaných z těchto stránek. CC BY-NC-SA 3.0 CZ www.uctovani.net 2010 - 2022