Přepnout do plné desktopové verze desktop icon logo uctovani.net
Registrovat se

Účetnictví krok za krokem, 10. díl - Základy účtování na rozvahových a výsledkových účtech

| Lenka Vochozková

Rozvahové účty

Jak jsme si již řekli, rozvaha vyjadřuje stav aktiv a pasiv k určitému dni. Aktiva i pasiva mění svou formu a v průběhu času se mění. Dochází k určitému koloběhu majetku. Prodejem zboží za hotové nám ubyde zboží a přibydou peníze. Nákupem zboží za hotové nám peníze naopak přibydou, ale sníží se nám stav zboží.

Všechny operace, které nám ovlivní změny aktiv a pasiv musíme evidovat v účetnictví, přičemž stále platí, že AKTIVA = PASIVA

Při změnách nám mohou nastat tyto skutečnosti:

Každý účetní případ si budeme zaznamenávat na tzv. „T“ účtech a mohou nastat tyto situace, které si uvedeme na praktických příkladech.

Zde se nám zároveň zvýšil a snížil stav aktiv. Nastane to například v případě, že prodáme zboží za hotové, kdy se nám zvýší stav peněžních prostředků a zároveň sníží stav zboží.

V tomto případě se zvýšil stav aktiv a zároveň zvýšil stav pasiv. Může to být například nákup zboží na fakturu, kdy nám na straně aktiv přibyde zboží a na druhé straně se nám zvýší závazek vůči dodavateli.

Tady se snížil stav aktiv i pasiv. Je to případ, kdy uhradíme fakturu dodavateli například z předchozího případu. Sníží se nám stav finančních prostředků a zároveň se sníží závazky vůči dodavateli.

Zde máme současně zvýšení i snížení stavu pasiv. Nastane například v případě, kdy uhradíme dodavateli z bankovního úvěru. Na jedné straně se zvýšil stav bankovního úvěru (závazek vůči úvěrové instituci) a sníží se nám závazek vůči dodavateli.

Účet

Vysvětlili jsme si, jak hospodářské operace ovlivňují rozvahu. Teď se podíváme na samotný rozklad rozvahy na soustavu účtů, kdy každá položka rozvahy bude mít svůj účet (tabulka „T“). Účet má dvě strany – Má dáti (MD), a Dal (D). Každý účet nese název rozvahové položky. Všechny položky najdeme v účtové osnově.

Změny na účtech

Při zápisech na účty musí být dodrženo, že počáteční stav aktivních účtů budou zapisovány na straně MD a počáteční stavy pasivních účtů budou zapisovány na straně D.

 

Přírůstky se zapisují vždy na tu stranu, kde jsou počáteční stavy:

Úbytky se zapisují na opačnou stranu

Zápis na účty bude tedy vypadat takto:

VÝSLEDKOVÉ ÚČTY

Při hospodářských operacíh se vyskytují i další účetní případy, kdy dochází nejen ke změnám v majetku a ve zdrojích jejich krytí (aktivech a pasivech), ale i ke spotřebě prostředků, jako je spotřeba materiálu, opotřebení majetku, spotřeba energie, nákup služeb a také mzdové položky. Toto souhrnně nazýváme NÁKLADY (účtová třída 5).

Tržby z prodeje služeb, výrobků nebo zboží jsou potom VÝNOSY (účtová třída 6).

Z rozdílu těchto dvou složek zjistíme výsledek hospodaření.

Náklady ani výnosy nemají počáteční stav, protože se na konci účetního období jejich rozdíl dostane do rozvahy do vlastních zdrojů financování (PASIVA).

Výnosy a náklady účtujeme jenom v průběhu roku a to takto:

Přírůstky nákladů zaznamenáváme na straně MD a přírůstky výnosů na straně D. Existují i výjimky, kdy dochází ke snižování výnosů či nákladů, ale pro začátek se s tím nebudeme zabývat.

 


Autor: Lenka Vochozková

Přišel vám článek užitečný? Doporučte ho dál, děkujeme.

Přečtěte si také

 Účetnictví krok za krokem, 8. díl - Zásoby Účetnictví krok za krokem, 8. díl - Zásoby

 Účetnictví krok za krokem, 12. díl - účtování na krátkodobých finančních účtech Účetnictví krok za krokem, 12. díl - účtování na krátkodobých finančních účtech

Kategorie: Účetnictví krok za krokem

Rýchly přehled článků z kategorie Účetnictví krok za krokem

Inzerce ∇

Dotazy & Diskuze


Zatím žádný komentář, buďte první


Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

RSS              Reklama             Publikování článků

Našli jste chybu nebo chcete ohodnotit mobilní verzi stránek? Napište nám na , děkujeme.
Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí, které provedete na základě informací získaných z těchto stránek. CC BY-NC-SA 3.0 CZ www.uctovani.net 2010 - 2022