Přepnout do plné desktopové verze desktop icon logo uctovani.net

Účetnictví krok za krokem, 6. díl - Rozvaha - aktiva, pasiva

| Lenka Vochozková

Co je to pojem rozvaha? Co znamenají aktiva a pasiva a jak se člení? To si popíšeme v tomto článku.

Rozvaha

Účetní rozvaha je výkaz o majetku, má vypovídací hodnotu, protože je z ní můžeme vyčíst, jaký stav majetku k danému dni účetní jednotka má. Rozvaha má dvě strany a to aktiva a pasiva.Pro účetnictví je charakteristický dvojí pohled na majetek:

  1. uspořádaný podle složení nebo druhu (aktiva, levá strana rozvahy),
  2. uspořádaný podle toho, z jakých zdrojů byl pořízen (pasiva, pravá strana rozvahy).

Je tedy zřejmé, že každý druh majetku, který účetní jednotka používá a hospodaří s ním, musel být nějak financován. Z této větičky vyplývá, že součet aktiv se musí rovnat součtu pasiv, jelikož jde o tentýž předmět.

Druhy rozvahy

Dle časového okamžiku, ke kterému se rozvaha sestavuje:

V praxi se můžeme často setkat i rozvahou za kratší časové intervaly. Slouží pro potřeby řízení podniku, které tyto informace potřebuje k dalšímu rozhodování.

Funkce rozvahy

Základní funkcí rozvahy je především uspořádat majetek podniku a jeho zdroje financování v peněžním vyjádření. Slouží ale i porovnání dvou a více období.

Aktiva

Levá strana rozvahy představuje majetek společnosti, tedy to, co společnost vlastní. Aktiva jsou celkem snadno rozeznatelná, obvykle si lze přesně a konkrétně pod danou položkou něco představit. Příkladem aktiv jsou stroje, software, peníze, zásoby, pohledávky. Většinou jsou aktiva charakterizována tak, že si je můžeme osahat, ale ne vždy tomu tak je.

Aktiva se člení podle doby, po kterou zůstávají v podniku.

Majetek můžeme rozdělit podle následujícího schématu:

úČETNÍ ROZDĚLENÍ MAJETKU

Pasiva

Pravá strana rozvahy představuje zdroje financování majetku. Jde tedy o ten samý majetek, který je zachycen v aktivech, ale z jiného pohledu. Pasiva nám udávají, jak jsme k majetku přišli, zda jsme ho vložili do podnikání, zda jsme si na něj vydělali nebo pořídili na dluh, apod. Pasiva jsou typická v tom, že si pod nimi nelze představit konkrétní věc.

Na rozdíl od aktiv, která se dělí dle doby použitelnosti, pasiva se dělí na vlastní a cizí.

Následující schéma by mohlo pomoci nám problematiku pasiv pochopit.

zdroje financovani - pavouk - učetnictví

 

Z těchto schémat můžeme vytvořit i zjednodušenou strukturu rozvahy:

rozvaha

 


Autor: Lenka Vochozková

Přišel vám článek užitečný? Doporučte ho dál, děkujeme.

Přečtěte si také

 Účetnictví krok za krokem, 7. díl - Dlouhodobý majetek Účetnictví krok za krokem, 7. díl - Dlouhodobý majetek

 Účetnictví krok za krokem, 5. díl - Daňová evidence: praktické příklady Účetnictví krok za krokem, 5. díl - Daňová evidence: praktické příklady

 Účetnictví krok za krokem, 4.díl - Daňová evidence: teoretický pohled Účetnictví krok za krokem, 4.díl - Daňová evidence: teoretický pohled

Kategorie: Účetnictví krok za krokem

Rýchly přehled článků z kategorie Účetnictví krok za krokem


Dotazy & Diskuze k tomuto článku (1)

  1. [ 1] Břetislav Škola 03.06.2019, 09:14

    Jak se nakládá s nerozdělitelným fondem družstva a musí byt uložen na zvláštním kontě. Je možná použít tyto finanční prostředky k jiným účelům než krytí ztrát hospodaření bez souhlasu členské schůze _

Vložit komentář:


Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

RSS              Reklama             Publikování článků

Našli jste chybu nebo chcete ohodnotit mobilní verzi stránek? Napište nám na , děkujeme.
Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí, které provedete na základě informací získaných z těchto stránek. CC BY-NC-SA 3.0 CZ www.uctovani.net 2010 - 2021