Přepnout do plné desktopové verze desktop icon logo uctovani.net
Registrovat se
Maturujete z účetictví? Pomůžeme vám zvládnout tuto zkoušku.
Připravili jsme pro vás 🎦 video kurz odmaturuj z účetnictví.

Ukázat první video »

Účetnictví krok za krokem, 9. díl - Krátkodobý finanční majetek, pohledávky a složky PASIV

| Lenka Vochozková

Krátkodobý finanční majetek

Mezi krátkodobý finanční majetek patří především peněžní prostřekdy v pokladně a na bankovních účtech.

Peněžní prostředky v pokladně ( 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211)

O hotovosti účtujeme v rámci účtové třídy 2 ve skupině 21-peněžní prostředky v pokladně. V této skupině najdeme nejen peníze v pokladně, ale i ceniny (poštovní známky, stravenky, kolky,...)

Při účtování o pohybu peněz musíme účtovat na základě účetních dokladů (příjmových (PPD), výdajových (VPD)). Stav a pohyb hotovosti kontrolujeme například pomocí pokladní knihy. 

Peněžní prostředky na bankovních účtech ( 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221)

Pohyb peněžních prostředků na bankovních účtech sledujeme na bankovním výpise, který má různé frekvence (denní, měsíční, ...)

Ceniny ( 213Účet 213 - Ceniny (Aktivní) 213)

Ceninami se rozumí zejména kolky, stravenky, dálniční známky a poštovní známky. V určitých situacích nahrazují peníze (za stravenku si koupím oběd). 

Cenné papíry

Do krátkodobého finančního majetku patří také cenné papíry, které účetní jednotka má v úmyslu držet nejdéle 12 měsíců nebo jejich splatnost není delší než 1 rok.

Pohledávky ( 311Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní) 311)

Pohledávkou se rozumí nárok podnikatele na úhradu peněžní částky od dlužníka. Příkladem může být faktura vystavená odběrateli za zboží nebo služby. 

Pohledávkou mohou být i poskytnuté zálohy, přeplatky nebo nárok na pojistné plnění.

Zvýšení pohledávky jsou právě faktruy vystavené odběratelům, poskytnuté zálohy a snížením pohledávky jsou jejich úhrady a vyúčtování.

PASIVA

Pasiva tvoří zdroje financování majetku, to znamená, jakým způsobem si účetní jednotka koupila či jiným způsobem opatřila majetek. V 6. díle našeho seriálu je popsána struktura pasiv a to, že se dělí na:

Vlastní zdroje (vlastní kapitál)

Vlastní kapitál je tvořen součtem dlouhodého majetku, zásob, krátkodobého finančního majetku a pohledávek a od toho se odečte stav závazků.

Vlastní kapitál se dělí na 3 skupiny:

Cizí zdroje (úvěry, rezervy, závazky)

Cizí kapitál je druhou složkou pasiv. Je to složka majetku, kterou účetní jednotky financují z cizích zdrojů (např. půjčky). Můžeme jej rozdělit na dvě skupiny:


Autor: Lenka Vochozková

Přišel vám článek užitečný? Doporučte ho dál, děkujeme.

Přečtěte si také

 Účetnictví krok za krokem, 8. díl - Zásoby Účetnictví krok za krokem, 8. díl - Zásoby

 Účetnictví krok za krokem, 10. díl - Základy účtování na rozvahových a výsledkových účtech Účetnictví krok za krokem, 10. díl - Základy účtování na rozvahových a výsledkových účtech

 Účetnictví krok za krokem, 7. díl - Dlouhodobý majetek Účetnictví krok za krokem, 7. díl - Dlouhodobý majetek

Kategorie: Účetnictví krok za krokem

Rýchly přehled článků z kategorie Účetnictví krok za krokem

Inzerce ∇

Dotazy & Diskuze


Zatím žádný komentář, buďte první


Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

RSS              Reklama             Publikování článků

Našli jste chybu nebo chcete ohodnotit mobilní verzi stránek? Napište nám na , děkujeme.
Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí, které provedete na základě informací získaných z těchto stránek. CC BY-NC-SA 3.0 CZ www.uctovani.net 2010 - 2022