Přepnout do plné desktopové verze desktop icon logo uctovani.net
Registrovat se

Účtování daní

| Jana Fučíková

Jak účtovat daně?

Následující účty 34. účtové skupiny jsou pasivními účty. Je-li zůstatek na straně Dal, má účetní jednotka závazek za finančním úřadem. V opačném případě – zůstatek na straně MD – se jedná o pohledávku.

341Účet 341 - Daň z příjmů (Pasivní) 341 Daň z příjmů

Na tomto účtu je zaznamenána daň z příjmů účetní jednotky, účetní jednotka je zároveň plátcem i poplatníkem daně.

Na tento účet se účtují:

Nikdy se na tomto účtu nesmí objevit daň z příjmů, kterou platí zaměstnanci – jedná se o daň z příjmů ze závislé činnosti, která se účtuje na účet 342Účet 342 - Ostatní přímé daně (Pasivní) 342 Ostatní přímé daně, viz níže.

Odložená daň z příjmů

O odložené dani účtují povinně účetní jednotky, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem a účetní jednotky, které tvoří konsolidační celek. Je pouze účetní kategorií, nemá žádný vliv na splatnou daň z příjmů.

Odložená daňová povinnost/pohledávka vzniká v důsledku rozdílů v oceňování majetku v účetnictví a v daních z příjmů. Účtování:

342Účet 342 - Ostatní přímé daně (Pasivní) 342 Ostatní přímé daně

Na tento účet účtuje účetní jednotka v případě, že je plátcem daně, ale není poplatníkem.

Zde se v průběhu roku např. účtují zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – daně placené zaměstnanci, nebo srážková daň, která se týká např. výplaty dividend, podílů na zisku, dohod o provedení práce, atd.

Na účet 342Účet 342 - Ostatní přímé daně (Pasivní) 342 můžeme účtovat souvztažně s účty :

Doměrek této daně se účtuje na nákladový účet 538Účet 538 - Ostatní daně a poplatky (Nákladový - daňový) 538 Ostatní daně a poplatky na MD a 342Účet 342 - Ostatní přímé daně (Pasivní) 342 na Dal   ( 538Účet 538 - Ostatní daně a poplatky (Nákladový - daňový) 538 / 342Účet 342 - Ostatní přímé daně (Pasivní) 342).

343Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343 Daň z přidané hodnoty

Účetní jednotka může být plátcem DPH, avšak poplatníkem je konečný spotřebitel. Pokud účetní jednotka není plátcem DPH, o dani z přidané hodnoty vůbec neúčtuje, resp. zahrnuje ji do pořizovací ceny nakupovaného majetku a služeb.

Účtování:

345Účet 345 - Ostatní daně a poplatky (Pasivní) 345 Ostatní daně a poplatky

Na tento účet účetní jednotka účtuje daně, které neúčtuje na předcházející účty 341Účet 341 - Daň z příjmů (Pasivní) 341, 342Účet 342 - Ostatní přímé daně (Pasivní) 342 a 343Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343, tzn. daň z nemovitostí, silniční daň, spotřební daň, daň darovací, dědickou a z převodu nemovitostí. Je vhodné vést k účtu 345Účet 345 - Ostatní daně a poplatky (Pasivní) 345 analytické účty pro jednotlivé daně. Doměrky těchto daní se účtují stejně jako předpis daně.

 

Silniční daň – předpis se účtuje na účet 531Účet 531 - Daň silniční (Nákladový - daňový) 531 Daň silniční na MD a na stranu Dal účet 345Účet 345 - Ostatní daně a poplatky (Pasivní) 345. Je daňově uznatelným nákladem, i když daň nebyla zaplacena. V průběhu roku se platí zálohy – účtování 345Účet 345 - Ostatní daně a poplatky (Pasivní) 345 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221, 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211.

Daň z nemovitostí – platí se daň z pozemků a ze staveb. Předpis této daně se účtuje na účty 532Účet 532 - Daň z nemovitostí (Nákladový - daňový) 532 Daň z nemovitostí na stranu MD a 345Účet 345 - Ostatní daně a poplatky (Pasivní) 345 na stranu Dal. Je daňově uznatelným nákladem jen v případě, že daň byla zaplacena.

Spotřební daň – je uvalena na minerální oleje, líh, pivo, víno a meziprodukty a tabákové výrobky. Účetní jednotka má povinnost odvést tuto daň finančnímu úřadu, pokud je plátcem spotřební daně. Účtuje o ní na stranu Dal účtu 345Účet 345 - Ostatní daně a poplatky (Pasivní) 345. Pokud účetní jednotka není plátcem spotřební daně, vstupuje tato daň do pořizovací ceny výše vypsaných položek. V některých případech je daňově uznatelným nákladem, který se účtuje na účet 538Účet 538 - Ostatní daně a poplatky (Nákladový - daňový) 538 Ostatní daně a poplatky.

Daň darovací, dědická, z převodu nemovitosti – předpis těchto daní se účtuje na účty 538Účet 538 - Ostatní daně a poplatky (Nákladový - daňový) 538 Ostatní daně a poplatky na stranu MD a na účet 345Účet 345 - Ostatní daně a poplatky (Pasivní) 345 na stranu Dal.

Inzerce ∇

Příklad:

Účetní jednotka (s.r.o.) je plátcem DPH, zabývá se výrobou a prodejem alkoholických nápojů. Zásoby účtuje způsobem A.

Č.

Účetní případ

Částka

MD

Dal

1.

FP za nákup výrobní linky

 

 

 

 

- základ daně

230 000,-

042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042

321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321

 

- DPH 21 %

48 300,-

343Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343

321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321

2.

VPD - doprava výrobní linky, dopravce není plátce DPH

10 000,-

042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042

211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211

3.

VÚD - zařazení výrobní linky do užívání

240 000,-

022Účet 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (Aktivní) 022

042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042

4.

VÚD – předpis silniční daně

9 000,-

531Účet 531 - Daň silniční (Nákladový - daňový) 531

345Účet 345 - Ostatní daně a poplatky (Pasivní) 345

5.

FV - prodáno 50 lahví alkoholu

 

 

 

 

- cena dodávky bez spotřební daně

10 000,-

311Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní) 311

601Účet 601 - Tržby za vlastní výrobky (Výnosový - daňový) 601

 

- spotřební daň

20 000,-

311Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní) 311

345Účet 345 - Ostatní daně a poplatky (Pasivní) 345

 

- DPH (cena dodávky + spotřební daň) 21 %

6 300,-

311Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní) 311

343Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343

6.

VÚD – hrubé mzdy zaměstnanců

186 000,-

521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový - daňový) 521

331Účet 331 - Zaměstnanci (Pasivní) 331

 

- sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnancem

20 460,-

331Účet 331 - Zaměstnanci (Pasivní) 331

336Účet 336 - Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění (Pasivní) 336

 

- sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem

63 240,-

524Účet 524 - Zákonné sociální pojištění (Nákladový - daňový) 524

336Účet 336 - Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění (Pasivní) 336

 

- záloha na daň ze závislé činnosti

37 500,-

331Účet 331 - Zaměstnanci (Pasivní) 331

342Účet 342 - Ostatní přímé daně (Pasivní) 342

7.

VBÚ – zaplacení zálohy na daň ze závislé činnosti FÚ

37 500,-

342Účet 342 - Ostatní přímé daně (Pasivní) 342

221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221

8.

VBÚ – záloha na daň z příjmů právnických osob (účetní jednotky)

45 000,-

341Účet 341 - Daň z příjmů (Pasivní) 341

221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221

9.

VBÚ – zúčtování DPH s FÚ

40 000,-

221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221

343Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343

 

- zaplacení silniční daně FÚ

9 000,-

345Účet 345 - Ostatní daně a poplatky (Pasivní) 345

221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221

 

- zaplacení spotřební daně FÚ

20 000,-

345Účet 345 - Ostatní daně a poplatky (Pasivní) 345

221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221

10.

Předpis daně z příjmů právnických osob

 

 

 

 

- běžná činnost

140 000,-

591Účet 591 - Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná (Nákladový - nedaňový) 591

341Účet 341 - Daň z příjmů (Pasivní) 341

 

- mimořádná činnost

10 000,-

593Účet 593 - Daň z příjmů z mimořádné činnosti - splatná (Nákladový - nedaňový) 593

341Účet 341 - Daň z příjmů (Pasivní) 341

Daně se dělí na:

 Účtovní daní právně upravují tyto zákony:

Pojmy:

 


Autor: Jana Fučíková

Přišel vám článek užitečný? Doporučte ho dál, děkujeme.

Přečtěte si také

 DPH na vstupu a na výstupu DPH na vstupu a na výstupu

Kategorie: Daně

Rýchly přehled článků z kategorie Daně

Inzerce ∇

Dotazy & Diskuze k tomuto článku (4)

 1. [ 1] xxxx 07.08.2012, 13:14

  dobrý den, chtěla bych se zeptat, jaký je rozdíll mezi daň z převodu nemovitosti 538/345 a daň z nemovitosti 532/345.děkuji

 1. [ 2] Marie 10.08.2012, 23:02

  Daň z převodu nemovitostí je daň jednorázová hrazená při prodeji nemovitostí, při přechodu vlastnictví ze společného jmění manželů a pod.Platí se vždy z vyšší částky při prodeji nemovitosti buď z ceny sjednané(kup.smlouva), nebo z ceny zjištěné(odhadem). Daň z nemovitostí se platí na základě přiznání k dani z nemovitostí, pozemků každý rok do konce května

 1. [ 3] lilian 06.12.2012, 12:23

  Dobrý den,převzala jsem účto od s.r.o. při kontrole účtů a FÚ jsem zjistila přeplatek na účtu u FÚ na dani ze záv.činnosti, který eviduje FÚ na svémúčtě. Jak prosím toto zaúčtovat, jelikož došlo k zápočtu s daní z nem. Děkuji

 1. [ 4] lydo 22.01.2013, 14:34

  chtěla bych se zeptat, jaké novinky jsou u Dani z příjmů právnických osob pro rok 2013, nemyslím DPH, ale jiné daně, a taky sociální a zdravotní moc děkuji

Vložit komentář:


Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

RSS              Reklama             Publikování článků

Našli jste chybu nebo chcete ohodnotit mobilní verzi stránek? Napište nám na , děkujeme.
Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí, které provedete na základě informací získaných z těchto stránek. CC BY-NC-SA 3.0 CZ www.uctovani.net 2010 - 2022