Přepnout do plné desktopové verze desktop icon logo uctovani.net
Registrovat se

Účtování neziskových organizací, 4. díl - daň z příjmů právnických osob u nestátních neziskových organizací

| Michaela Vetráková

Neziskové organizace jsou vždy právnickými osobami, také zdaňují své příjmy stejně jako podnikatelské subjekty. V následujícím článku si ukážeme speciální ustanovení, které jsou charakteristické pouze pro zdanění neziskového sektoru.

Veřejně prospěšný poplatník

Zákon o daních z příjmů § 17a ZDP uvádí, že veřejně prospěšný poplatník (VPP) je poplatník, který v souladu se svým zakladatelským právním jednáním, statutem a stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním. § 18a ZDP nám stanovuje zvláštní ustanovení o předmětu daně veřejně prospěšných poplatníků (co je a naopak co není předmětem daně). Zdanění VPP má dvě podoby:

 

Úzký základ daně = spolky, církve a náboženské společnosti, honební společenstva, nadace a nadační fondy

Uvedení poplatníci daně musí rozdělovat svou činnost na hlavní a vedlejší, aby bylo možné daňově posoudit tyto činnosti zvlášť. Tito poplatníci nezdaňují příjmy z nepodnikatelské hlavní činnosti, které jsou ztrátové.

 

Široký základ daně (§ 18a odst. 5 ZDP) = veřejná vysoká škola veřejná výzkumná instituce, poskytoval zdravotních služeb, obecně prospěšné společnosti, ústav

Uvedení poplatníci daně nemusejí rozdělovat svou činnost na hlavní a vedlejší, všechny dosažené příjmy jsou předmětem daně s výjimkou investičních dotací. Tito poplatníci nevyjímají ztrátové hlavní činnosti.

 

Schéma výpočtu základu daně

Výsledek hospodaření před zdaněním

+ položky zvyšující VH

- položky snižující VH

Základ daně

- položky odčitatelné od ZD (§ 34 ZDP)

- položky snižující ZD (neziskové organizace dle § 20 odst. 7 ZDP)

Základ daně

* sazba dane (19 %)

Daň

- slevy na dani

Celková daňová povinnost neziskové organizace

 

Snížení základu daně dle § 20 odst. 7 ZDP:

→ činí-li snížení < než 300 000 Kč, lze odečíst 300 000 Kč, max. však do výše ZD

→ činí-li snížení < než 1 000 000 Kč, lze odečíst 1 000 000 Kč, max. však do výše ZD

 

Prostředky získané úsporou na dani se musí použít na vzdělávací, vědecké, vývojové, výzkumné činnost nebo na ke krytí nákladů (výdajů) z nepodnikatelských činností v následujícím zdaňovacím období. Pokud účetní jednotka nevyužije celou daňovou úsporu, musí zvýšit výsledek hospodaření o částku, o kterou byl snížen základ daně a to ve výši, která odpovídá poměru nevyčerpané úspory.

 

Příklad

Spolek byl založen za účelem pomoci tělesně postiženým dětem. Hlavní činnost je provoz poradenského centra a prodej ručně vyráběných předmětů. Spolek získal dotaci na provoz ve výši 400 000 Kč, tuto dotaci celou využil a řádně vyúčtoval. Spolek má příjmy z reklamy ve výši 100 000 Kč, náklady činí 15 000 Kč. Kromě hlavní činnosti realizuje také vedlejší činnosti jako provoz stánku s občerstvením.

Hlavní činnost (HČ): v hlavní činnosti (provoz centra) spolek vykázal náklady 1 265 000 Kč, výnosy 1 100 000 Kč. Výnosy z prodeje předmětů činí 850 000 Kč, náklady byli 350 000 Kč.

Vedlejší činnosti (VČ): ve vedlejší činnosti spolek vykázal náklady na provoz stánku ve výši 350 000 Kč, výnosy jsou 550 000 Kč.

Řešení (poplatník s úzkým základem daně)

 

HČ1

HČ2

VČ1

reklama

Výnosy

400 000 Kč

1 100 000 Kč

850 000 Kč

550 000 Kč

100 000 Kč

Náklady

400 000 Kč

1 265 000 Kč

350 000 Kč

350 000 Kč

15 000 Kč

VH

0 Kč

- 165 000 Kč

500 000 Kč

200 000 Kč

85 000 Kč

ZD po aplikaci § 18a ZDP

 

 

0 Kč

 

 

0 Kč

 

 

500 000 Kč

 

 

200 000 Kč

 

 

85 000 Kč


Dotace není předmětem daně z příjmů (§ 18a). Nepodnikatelská HČ1 je ztrátová → příjmy také nejsou předmětem daně.

 

Základ daně celkem = 785 000 Kč

lze uplatnit snížení základu daně dle § 20 odst. 7 ZDP = 30 % ze 785 000 Kč = 235 500 Kč, avšak lze odečíst až 300 000 Kč

ZD = 785 000 Kč – 300 000 Kč = 485 000 Kč

Daň = ZD * sazba dane (19 %) = 485 000 * 0,19 = 92 150 Kč

 

Jak by se změnilo stejné zadání příkladu, kdyby se jednalo o poplatníka se širokým základem daně (např. obecně prospěšná společnost)?

 

 

HČ1

HČ2

VČ1

reklama

Výnosy

400 000 Kč

1 100 000 Kč

850 000 Kč

550 000 Kč

100 000 Kč

Náklady

400 000 Kč

1 265 000 Kč

350 000 Kč

350 000 Kč

15 000 Kč

VH

0 Kč

- 165 000 Kč

500 000 Kč

200 000 Kč

85 000 Kč

ZD po aplikaci § 18a ZDP

 

 

0 Kč

 

 

- 165 000 Kč

 

 

500 000 Kč

 

 

200 000 Kč

 

 

85 000 Kč

 

V tomto případě se nevyjímají příjmy ze ztrátové hlavní činnosti.

Základ daně celkem = 620 000 Kč (činí-li snížení < než 1 000 000 Kč, lze odečíst 1 000 000 Kč, max. však do výše ZD)

Daň = 0 Kč


Autor: Michaela Vetráková

Přišel vám článek užitečný? Doporučte ho dál, děkujeme.

Přečtěte si také

 Účtování neziskových organizací, 5. díl - specifické účtování příspěvkových organizací Účtování neziskových organizací, 5. díl - specifické účtování příspěvkových organizací

 Účtování neziskových organizací, 2. díl – nestátní neziskové organizace Účtování neziskových organizací, 2. díl – nestátní neziskové organizace

 Účtování neziskových organizací, 3. díl - specifické účtování nestátních neziskových organizací Účtování neziskových organizací, 3. díl - specifické účtování nestátních neziskových organizací

Kategorie: Neziskové organizace

Rýchly přehled článků z kategorie Neziskové organizace


Dotazy & Diskuze


Zatím žádný komentář, buďte první


Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

RSS              Reklama             Publikování článků

Našli jste chybu nebo chcete ohodnotit mobilní verzi stránek? Napište nám na , děkujeme.
Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí, které provedete na základě informací získaných z těchto stránek. CC BY-NC-SA 3.0 CZ www.uctovani.net 2010 - 2022