Přepnout do plné desktopové verze desktop icon logo uctovani.net
Registrovat se

Zrušení karenční doby u nemocenské

| Michaela Vetráková

Novelou zákoníku práce č. 32/2019 Sb. se ruší karenční doba, která byla zavedena v roce 2008 a to s účinností od 1. 7. 2019. První 3 dny nemoci se budou zaměstnancům proplácet. Současně se mění i zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Dosavadní úprava

Co se rozumí pod pojmem karenční doba (čekací doba)? Je to pevně stanovená doba, která musí uběhnout, aby nastala právní skutečnost, jež by se stala dříve. Jako karenční doba jsou označovány první 3 dny (nejedná o kalendářní dny, ale o ty dny, které by pro zaměstnance byly pracovními) trvání dočasné pracovní neschopnosti, za které zaměstnanci nenáleží náhrada mzdy podle § 192 zákona č. 262/2006 Sb. Za první 3 dny, které strávíte na dočasné pracovní neschopnosti, nedostanete žádnou finanční náhradu mzdy. Od 4. do 14. dne Vám zaměstnavatel poskytne náhradu mzdy, od 15. dne přichází na řad stát, který vyplácí nemocenskou dávku.

Náhrada mzdy vyplácená zaměstnavatelem má výši 60 % průměrného výdělku se stanovenými redukčními hranicemi (§ 192 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb.). V roce 2019 se:

Velké množství zaměstnanců si nemohlo dovolit ztrátu výdělku, proto chodili do práce i přesto, že byly nemocní nebo zvolili variantu čerpání řádné dovolené. Výjimka: karenční doba se netýkala nařízené karantény (lidé dostávali peníze hned od začátku pracovní neschopnosti).

Nová úprava

Podle novely Zákoníku práce č. 32/2019 Sb., zaměstnanec bude mít při vzniku pracovní neschopnosti v prvních 14 kalendářních dnech nárok na náhradu mzdy od prvního dne neschopnosti Do prvních 3 dnů se zaměstnancem počítá maximálně 24 hodin naplánovaných směn. Výše uvedený výpočet náhrady mzdy za pracovní neschopnost se nemění oproti stávajícímu způsobu výpočtu. V okolních zemích jsou bez karenční doby státy jako Německo, Polsko, Slovensko.

Novela zákona se dotkne všech zaměstnavatelů, další novinkou je, že se současně mění i zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a snižuje se odvod pojistného na nemocenské pojištění a to o 0,2 procentních bodů (z 2,3 % na 2,1 %). Celkový odvod zaměstnavatele na sociální zabezpečení se tím pádem sníží z 25 % z vyměřovacího základu na 24,8 % z vyměřovacího základu. Základ daně podle § 6 ZDP se u zaměstnanců určí jako příjem navýšený o odvody zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění. Základ daně již nebude ve výši 134% z hrubé mzdy, ale 133.8 % (24,8 % sociální pojištění + 9 % zdravotní pojištění).

 

Jak postupovat v případě nemocí na přelomu června a července 2019? V případě, že dočasná pracovní neschopnost bude uznána před datem 1. 7. 2019 (např. 30. 6. 2019), bude se ještě postupovat podle dosavadních právních předpisů, což znamená, že se uplatní karenční doba.

Avšak konec karenční doby se nebude týkat každého. Novela zákoníku se nedotkne osob samostatně výdělečně činných. Pokud OSVČ bude v pracovní neschopnosti, první 14 dnů ji nenáleží žádná náhrada (na náhradu mzdy nemá nárok, musely by platit samy sobě), a to ani v současnosti a ani od 1. 7. 2019. Od 15. dne nemoci pak má nárok na nemocenské dávky jen ta OSVČ, která se účastní dobrovolného nemocenského pojištění. Změna, která se týká i OSVČ je snížení odvodů z 2,3 na 2,1 %.

Důležité je myslet na to, že nemocenskou musí vždy schválit lékař (zatím stačí papírovou formou). Avšak od 1. 1. 2020 můžeme počítat se zavedením elektronických neschopenek, které spustí Česká správa sociálního zabezpečení.


Autor: Michaela Vetráková

Přišel vám článek užitečný? Doporučte ho dál, děkujeme.

Přečtěte si také

 Jak je správně nastavit převodní ceny? Pozor na rostoucí zájem berňáku o cenu obvyklou! Jak je správně nastavit převodní ceny? Pozor na rostoucí zájem berňáku o cenu obvyklou!

Kategorie: Mzdy

Rýchly přehled článků z kategorie Mzdy


Dotazy & Diskuze


Zatím žádný komentář, buďte první


Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

RSS              Reklama             Publikování článků

Našli jste chybu nebo chcete ohodnotit mobilní verzi stránek? Napište nám na , děkujeme.
Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí, které provedete na základě informací získaných z těchto stránek. CC BY-NC-SA 3.0 CZ www.uctovani.net 2010 - 2021