Přepnout do plné desktopové verze desktop icon logo uctovani.net
Registrovat se
Maturujete z účetictví? Pomůžeme vám zvládnout tuto zkoušku.
Připravili jsme pro vás 🎦 video kurz odmaturuj z účetnictví.

Ukázat první video »

Účet 013 - Software

Typ účtu: Aktivní
Druh účtu: Rozvahový

Zachycuje se zde programové vybavení pokud není součástí dodávky hardware a jeho ocenění.

Výběr účetních případů s účtem 013


Účetní případ Zaúčtování
MD / D
Zobrazit detail
Vlastní doprava softwaru - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 013 / 586Účet 586 - Aktivace vnitropodnikových služeb (Nákladový - daňový) 586
Protokol o zařazení - účetní program - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 013 / 041Účet 041 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (Aktivní) 041
Oprávky software - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 073Účet 073 - Oprávky k softwaru (Pasivní) 073 / 013
Snížení pořizovací ceny softwaru o částku dobropisů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad - 013 / - 041Účet 041 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (Aktivní) 041
Zařazení softwaru jak u nákupu tak z vlastní výroby do užívání - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 013 / 041Účet 041 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (Aktivní) 041
Nově zjištěný softwar - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 013 / 073Účet 073 - Oprávky k softwaru (Pasivní) 073
Zvýšení pořizovací ceny software o částku dobropisů dodavatelů vztahujících se k tomuto majetku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 013 / 041Účet 041 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (Aktivní) 041
Bezplatné nabytí software v reprodukční pořizovací ceně - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 013 / 413Účet 413 - Ostatní kapitálové fondy (Pasivní) 413
Přeřazené software z osobního užívání do podnikání - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 013 / 491Účet 491 - Účet individuálního podnikatele (Pasivní) 491
Nákup softwaru(bez jiných pořizovacích výdajů)- PFAPFA = Přijatá faktura 013 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Přijatý věcný vklad za upsaný vlastní kapitál - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 013 / 353Účet 353 - Pohledávky za upsaný základní kapitál (Aktivní) 353
Aktivace softwaru, vytvořeného vlastní činností za účelem obchodování - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 013 / 587Účet 587 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku (Nákladový - daňový) 587
Převod zůstatku účtu při otevírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 013 / 701Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní) 701
Vyřazení softwaru z majetku v důsledku plného odepisování - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 073Účet 073 - Oprávky k softwaru (Pasivní) 073 / 013
Převod konečného zůstatku při uzavírání knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 702Účet 702 - Konečný účet rozvažný (Aktivní) 702 / 013
Vyúčtování pořizovacích cen softwaru likvidovaných v důsledku jejich úplného opotřebení, zničení živelnými pohromami, zjištění mank při inventarizaci - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 073Účet 073 - Oprávky k softwaru (Pasivní) 073 / 013
VÚD - výroba software vlastní činnosti 013 / 587Účet 587 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku (Nákladový - daňový) 587

Inzerce ∇

Vyúčtování oprávek k bezplatně předanému softwaru

A)oprávky nedosahující pořizovací ceny -pořizovací cena -zůstatková cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 073Účet 073 - Oprávky k softwaru (Pasivní) 073 , 543Účet 543 - Dary (Nákladový - nedaňový) 543 / 013 , 073Účet 073 - Oprávky k softwaru (Pasivní) 073
B)oprávky se rovnají pořizovací ceně - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 073Účet 073 - Oprávky k softwaru (Pasivní) 073 / 013

Úplatný převod softwaru -prodej-

A) pořizovací cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 073Účet 073 - Oprávky k softwaru (Pasivní) 073 / 013
B)zůstatková cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 541Účet 541 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový) 541 / 073Účet 073 - Oprávky k softwaru (Pasivní) 073

Likvidace softwaru v důsledku jejich úplného opotřebení,zničení,živelných pohrom,manka a škody zjištěné při inventarizaci

A)pořizovací cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 073Účet 073 - Oprávky k softwaru (Pasivní) 073 / 013
B)zůstatková cena při úplném opotřebení - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 551Účet 551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový) 551 / 073Účet 073 - Oprávky k softwaru (Pasivní) 073
C)zůstatková cena při manku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549 / 073Účet 073 - Oprávky k softwaru (Pasivní) 073
D)zůstatková cena-škody - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549 / 073Účet 073 - Oprávky k softwaru (Pasivní) 073

Přeřazení softwaru z podnikání do osobního užívání

A)pořizovací cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 073Účet 073 - Oprávky k softwaru (Pasivní) 073 / 013
B)zůstatková cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 491Účet 491 - Účet individuálního podnikatele (Pasivní) 491 / 073Účet 073 - Oprávky k softwaru (Pasivní) 073

O Účtu 013 píšeme také v tomto článkuDalší účty z účetní skupiny 01

Pomohla vám tato stránka? Doporučte ji dál, děkujeme.« Zpět na výpis celé účetní osnovy

Dotazy & Diskuze k tomuto účtu


Zatím žádný komentář, buďte prvníOchrana proti spamu. Napište prosím číslo čtrnáct:
RSS              Reklama             Publikování článků

Našli jste chybu nebo chcete ohodnotit mobilní verzi stránek? Napište nám na , děkujeme.
Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí, které provedete na základě informací získaných z těchto stránek. CC BY-NC-SA 3.0 CZ www.uctovani.net 2010 - 2022