Přepnout do plné desktopové verze desktop icon logo uctovani.net

Účet 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

Typ účtu: Aktivní
Druh účtu: Rozvahový

Patří sem zejména stroje, přístroje.zařízení, dopravní prostředky a inventář s dobou použitelnosti delší než jeden rok a jejichž ocenění je vyšší než limit stanovený vnitropodnikovou směrnicí.

Výběr účetních případů s účtem 022


Účetní případ Zaúčtování
MD / D
Zobrazit detail
Drobný majetek - PFAPFA = Přijatá faktura 022 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Nákup samostatných movitých věcí a souborů bez jiných pořizovacích výdajů - PFAPFA = Přijatá faktura 022 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Protokol o převzení darem dvou počítačů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 022 / 491Účet 491 - Účet individuálního podnikatele (Pasivní) 491
Zařazení automatu do užívání - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 022 / 042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042
Fréza zařazena do užívání - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 022 / 042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042
Vyřazení DHM - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 082Účet 082 - Oprávky k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí (Pasivní) 082 / 022
Zařazení kopirovacého stroje užívání - dlouhodobý hmotný majetek - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 022 / 042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042
Přijatý dar - SMV - v s.r.o. - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 022 / 413Účet 413 - Ostatní kapitálové fondy (Pasivní) 413
Zařazení stroje do užívání - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 022 / 042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042
Zařazení nových i opotřebovaných samostatných movitých věcí, včetně montážních prací, rekonstrukcí a modernizace věcí a souborů včetně vlastní výroby do užívání - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 022 / 042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042
Bezplatné nabytí samostatných movitých věcí a souborů v reprodukční pořizovací ceně - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 022 / 413Účet 413 - Ostatní kapitálové fondy (Pasivní) 413
Přeřazení samostatných movitých věcí a souborů z osobního užívání do podnikání - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 022 / 491Účet 491 - Účet individuálního podnikatele (Pasivní) 491
Přijatý věcný vklad za upsaný vlastní kapitál - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 022 / 353Účet 353 - Pohledávky za upsaný základní kapitál (Aktivní) 353
Převod zůstatku při otevírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 022 / 701Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní) 701
Převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 702Účet 702 - Konečný účet rozvažný (Aktivní) 702 / 022
Vyúčtování pořizovacích cen samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí vyřazených v důsledku jejich úplatného převodu-prodeje - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 082Účet 082 - Oprávky k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí (Pasivní) 082 / 022
Společník A vloží do společnosti ke dni zápisu pozemek v odhadní ceně 200000,- - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 022 / 355Účet 355 - Ostatní pohledávky za společníky a členy družstva (Aktivní) 355
Vyřazení stroje - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 082Účet 082 - Oprávky k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí (Pasivní) 082 / 022


Likvidace samostatných movitých věcí a souborů v důsledku jejich úplného opotřebení,zničení,živelných pohrom,manka a škody zjištěné při inventarizaci

A)pořizovací cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 082Účet 082 - Oprávky k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí (Pasivní) 082 / 022
B)zůstatková cena v důsledku úplného opotřebení, zničení - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 551Účet 551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový) 551 / 082Účet 082 - Oprávky k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí (Pasivní) 082
C)zůstatková cena při zjištění mank - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549 / 082Účet 082 - Oprávky k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí (Pasivní) 082
D)zůstatková cena při živelných pohromách - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549 / 082Účet 082 - Oprávky k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí (Pasivní) 082

Bezplatný převod samostatných movitých věcí a souborů

A)pořizovací cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 082Účet 082 - Oprávky k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí (Pasivní) 082 / 022
B)zůstatková cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 551Účet 551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový) 551 / 082Účet 082 - Oprávky k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí (Pasivní) 082

Úplatný převod -prodej-samostatných movitých věcí a souborů

A)pořizovací cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 082Účet 082 - Oprávky k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí (Pasivní) 082 / 022
B)zůstatková cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 541Účet 541 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový) 541 / 082Účet 082 - Oprávky k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí (Pasivní) 082

O Účtu 022 píšeme také v těchto článcích
Další účty z účetní skupiny 02

Pomohla vám tato stránka? Doporučte ji dál, děkujeme.« Zpět na výpis celé účetní osnovy

Dotazy & Diskuze k tomuto účtu (6)

 1. [ 1] Medková 18.03.2011, 18:23

  Chtěla bych se zeptat. Máme šicí stroje zařazené na účtu 022 a v roce 2010 jsme je začali pronajímat. Je nutné je z tohoto účtu přeúčtovat a kam? Děkuji

 1. [ 2] J. Navrátil 31.08.2012, 19:20

  Stroje nikam přeúčtovávat nemusíte, jen je nesmíte zapomenout řádně odepisovat. JN

 1. [ 3] Novák 22.10.2014, 21:22

  Kdyz mam autobus (porizeni 2011)jako smv a vybavim ho informacni tabuli(2012) tak se odpisy pocitaji jen z autobusu nebo ze souctu tech dvou

 1. [ 4] Novák 22.10.2014, 21:24

  Kdyz mam autobus (porizeni 2011)jako smv a vybavim ho informacni tabuli(2012) tak se odpisy pocitaji jen z autobusu nebo ze souctu tech dvou

 1. [ 5] Ing. Marie Bohdalová 02.11.2014, 21:20

  Dobrý den, bude se jednat o technické zhodnocení, použijete u daňových odpisů odpisovou sazbu pro zvýšenou vstupní cenu

 1. [ 6] malachovská 05.08.2019, 21:42

  Dobrý den, omylem jsem zaúčtovala oprávky na účet 082,200 místo na účet 082,100 účtovala jsem v lonském roce,ale v letošním při inventurách jsem zjistila chybu. děkuji za radu

Vložit komentář:Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo čtrnáct:
RSS              Reklama             Publikování článků

Našli jste chybu nebo chcete ohodnotit mobilní verzi stránek? Napište nám na , děkujeme.
Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí, které provedete na základě informací získaných z těchto stránek. CC BY-NC-SA 3.0 CZ www.uctovani.net 2010 - 2021