Přepnout do plné desktopové verze desktop icon logo uctovani.net
Registrovat se

Účet 111 - Pořízení materiálu

Typ účtu: Aktivní
Druh účtu: Rozvahový

Účtují se zde pořizovací cenou všechny nakoupené zásoby materiálu včetně nákladů souvisejících s pořízením - přepravné, externí vyúčtovaní jinými účet. jednotkami, přepravné interní, vyúčtovaní vnitropodnikovou službou, clo, provize, pojistné při přepravě, náklady na zpracování materiálu provedeno externě nabo vnitropodnikově.-kalkulační účet.

Výběr účetních případů s účtem 111


Účetní případ Zaúčtování
MD / D
Zobrazit detail
Převzetí materiálu na sklad-příjemka - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112 / 111
Dodavatelská faktura za materiál - PFAPFA = Přijatá faktura 111 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Náklady související s pořízením zásob např. provize, clo, pojistné, skonto - PFAPFA = Přijatá faktura 111 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321 , 325Účet 325 - Ostatní závazky (Pasivní) 325
Faktury dodavatelů za dodávky materiálu a paliva a zpracování materiálu účtují-li se při dojití a to do období, v němž došlo ke splnění dodávky - PFAPFA = Přijatá faktura 111 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Faktura za dopravu materiálu-vedlejší náklad - neplátce DPH - PFAPFA = Přijatá faktura 111 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Převzetí materiálu a paliva na sklad v ocenění cenou zjištěnou, váženým aritmetickým průměrem, metodou FIFO - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112 / 111
Vyúčtování faktury za materiál - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 111 / 151Účet 151 - Poskytnuté zálohy na materiál (Aktivní) 151
Došlá fa. za materiál od dodavatele mimo EU - PFAPFA = Přijatá faktura 111 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Vyúčtování celního orgánu - clo - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 111 / 379Účet 379 - Jiné závazky (Pasivní) 379
Aktivace materiálu a zboží - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 111 , 131Účet 131 - Pořízení zboží (Aktivní) 131 / 585Účet 585 - Aktivace materiálu a zboží (Nákladový - daňový) 585
Vyúčtování oběhových obalů pokud se nevedou jako dlouhodobý hmotný majetek podle faktur dodavatele - PFAPFA = Přijatá faktura 111 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321 , 325Účet 325 - Ostatní závazky (Pasivní) 325
Převod částek, o něž se zvyšuje cena materiálu po jeho převzetí ze zpracování na sklad - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112 / 111
Částky reklamací uplatněných proti dodavatelům - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321 , 325Účet 325 - Ostatní závazky (Pasivní) 325 / 111
Reklamace vůči dodavatelům za dodávky materiálu, které v přiměřené lhůtě nedošly - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321 , 325Účet 325 - Ostatní závazky (Pasivní) 325 / 111
Dohadná položka pasivní. Nevyfakturované dodávky materiálu. - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 111 / 389Účet 389 - Dohadné účty pasivní (Pasivní) 389
Přebytky materiálu zjištěné při převzetí(účtuje-li se o došlých fa.) - PFAPFA = Přijatá faktura 111 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321 , 325Účet 325 - Ostatní závazky (Pasivní) 325
Převod částek, o něž se zvyšuje cena materiálu po jeho přijetí na sklad ze zpracování - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112 / 111
Převod materiálu na cestě na účet pořízení materiálu po otevření účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 111 / 119Účet 119 - Materiál na cestě (Aktivní) 119


Převod počátečního stavu zásob materálu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 111 / 501Účet 501 - Spotřeba materiálu (Nákladový - daňový) 501
FAP - došlá faktura za materiál 111 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Faktury dodavatelů za dodávky materiálu a paliva a zpracování materiálu účtují-li se při dojití a to do období v němž došlo ke splnění dodávky - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 111 / 471Účet 471 - Dlouhodobé závazky - ovládající a řídící osoba (Pasivní) 471 , 479Účet 479 - Jiné dlouhodobé závazky (Pasivní) 479
Zásoby pořízené bezplatně oceněné podle odhadu -u individuálního podnikatele - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 111 , 111 / 413Účet 413 - Ostatní kapitálové fondy (Pasivní) 413 , 491Účet 491 - Účet individuálního podnikatele (Pasivní) 491
Faktura dodavatele za pokusná zvířata - PFAPFA = Přijatá faktura 111 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Převzetí materiálu a paliva na sklad - pořizovací cena, náklady s pořízením - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112 / 111
Převzetí materiálu a drobného hmotného majetku na sklad, účtuje-li se prostřednictvím účtu 111 - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112 / 111
Vlastní dopravu materiálu - FA vnitropodniková 111 / 585Účet 585 - Aktivace materiálu a zboží (Nákladový - daňový) 585
VPD - doprava materiálu 111 / 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211

Přepravné související s pořízením zásob

A)dodavatelským způsobem - PFAPFA = Přijatá faktura 111 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
B)ve vlastní režii - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 111 / 586Účet 586 - Aktivace vnitropodnikových služeb (Nákladový - daňový) 586

Manka a škody zjištěné při převzetí materiálu na sklad

A)nezaviněná, nepřevyšující stanovené normy přirozených úbytků - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 501Účet 501 - Spotřeba materiálu (Nákladový - daňový) 501 / 111
B)zaviněná i nezaviněná převyšující stanovené normy přirozených úbytků - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549 / 111
C)zaviněná dodavatelem nebo dopravcem - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321 / 111

O Účtu 111 píšeme také v těchto článcích

Další účty z účetní skupiny 11

Pomohla vám tato stránka? Doporučte ji dál, děkujeme.« Zpět na výpis celé účetní osnovy

Dotazy & Diskuze k tomuto účtu


Zatím žádný komentář, buďte prvníOchrana proti spamu. Napište prosím číslo čtrnáct:
RSS              Reklama             Publikování článků

Našli jste chybu nebo chcete ohodnotit mobilní verzi stránek? Napište nám na , děkujeme.
Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí, které provedete na základě informací získaných z těchto stránek. CC BY-NC-SA 3.0 CZ www.uctovani.net 2010 - 2022