Přepnout do plné desktopové verze desktop icon logo uctovani.net
Registrovat se

Účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci

Typ účtu: Aktivní
Druh účtu: Rozvahový

Zálohy poskytnuté zaměstnancům na služební cesty ,drobné nákupy a jiné účely.

Výběr účetních případů s účtem 335


Účetní případ Zaúčtování
MD / D
Zobrazit detail
Zaměstnanci vyplacená záloha na prac. cestu pokladnou - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 335 / 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211
Zúčtování karet za soukromé hovory pokladnou - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211 / 335
Předpis úhrad pracovníkům za soukromé telefonní hovory, za odebranou energii - PFAPFA = Přijatá faktura 335 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Vrácení zálohy k vyúčtování v hotovosti - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211 / 335
Zaměstnanci hradili za stravenky hotově - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211 / 335
Přijaté pokuty a penále od pracovníků - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 / 335
Skladník uhradil manko v hotovosti - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211 / 335
Inventarizační rozdíl manko předpis k náhradě - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 335 / 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648
Vydání karet zaměstnanacům, které budou zúčtovány - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 335 / 213Účet 213 - Ceniny (Aktivní) 213
Zúčtování telef. karet, služeb. hovory - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 518Účet 518 - Ostatní služby (Nákladový - daňový) 518 / 335
Částku za stravenky si hradí zaměstnanci - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 335 / 213Účet 213 - Ceniny (Aktivní) 213
Úhrada stravenek zaměstnanci ze mzdy - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 331Účet 331 - Zaměstnanci (Pasivní) 331 / 335
Vyúčtovaná záloha - nákup kanc. potřeb pokladnou - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 501Účet 501 - Spotřeba materiálu (Nákladový - daňový) 501 / 335
Výplata mezd zaměstnancům pokladnou - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 335 / 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211
Manko předepsané skladníkovi k náhradě - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 335 / 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648
Předpis manka pokladníkovi - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 335 / 668Účet 668 - Ostatní finanční výnosy (Výnosový - daňový) 668
Předpis mezd(srážka z mezd na podíl částečné úhrady stravenek) - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 331Účet 331 - Zaměstnanci (Pasivní) 331 / 335
Schodek na pokladní hotovosti - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 335 / 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211


Schodek na ceninách - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 335 / 213Účet 213 - Ceniny (Aktivní) 213
Propadlé ceniny vinou odpovědných pracovníků - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 335 / 213Účet 213 - Ceniny (Aktivní) 213
Vyúčtování cestovních náhrad zahrnutých do výplaty - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 512Účet 512 - Cestovné (Nákladový - daňový) 512 / 335
Odpis nedobytné pohledávky - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 546Účet 546 - Odpis pohledávky (Nákladový - nedaňový) 546 / 335
Srážka nevrácených záloh k vyúčtování ze mzdy - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 331Účet 331 - Zaměstnanci (Pasivní) 331 / 335
Převod zůstatku účtu při otevírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 701Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní) 701 / 335
Převod zůstatku při uzavírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 335 / 702Účet 702 - Konečný účet rozvažný (Aktivní) 702
Předpis náhrady schodku pokladníkovi - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 335 / 668Účet 668 - Ostatní finanční výnosy (Výnosový - daňový) 668
Náhrada schodku srážkou ze mzdy - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 331Účet 331 - Zaměstnanci (Pasivní) 331 / 335

Náhrady nákladů na odstraňování následků škod

A)od zaměstnanců - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 335 / 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648
B)pokladnou - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211 / 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648
C)bankovními účty - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 / 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648

Vyúčtování slev a dobropisů z důvodů nižší kvality vrácení nebo zrušení zakázky

A)zahraničním odběratelům - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad - 315Účet 315 - Ostatní pohledávky (Aktivní) 315 / - 601Účet 601 - Tržby za vlastní výrobky (Výnosový - daňový) 601
B)tuzemským odběratelům - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad - 311Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní) 311 / - 601Účet 601 - Tržby za vlastní výrobky (Výnosový - daňový) 601
C)fyzickým osobám (zaměstnancům) - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad - 335 / - 601Účet 601 - Tržby za vlastní výrobky (Výnosový - daňový) 601

Poskytnuté služby

A)zaměstnanci - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 335 / 602Účet 602 - Tržby z prodeje služeb (Výnosový - daňový) 602
B)společníkovi - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 355Účet 355 - Ostatní pohledávky za společníky a členy družstva (Aktivní) 355 / 602Účet 602 - Tržby z prodeje služeb (Výnosový - daňový) 602

Manka a škody na nedokončené výrobě způsob B uplatněné

A)vůči zaměstnanci - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 335 / 581Účet 581 - Změna stavu nedokončené výroby (Nákladový - daňový) 581
B)vůči společníkovi - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 355Účet 355 - Ostatní pohledávky za společníky a členy družstva (Aktivní) 355 / 581Účet 581 - Změna stavu nedokončené výroby (Nákladový - daňový) 581
C)vůči jiné osobě - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 378Účet 378 - Jiné pohledávky (Aktivní) 378 / 581Účet 581 - Změna stavu nedokončené výroby (Nákladový - daňový) 581
D)zúčtované do nákladů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549 / 581Účet 581 - Změna stavu nedokončené výroby (Nákladový - daňový) 581

Manka a škody na polotovarech vlastní výroby způsob B uplatněné

A)vůči zaměstnancům - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 335 / 582Účet 582 - Změna stavu polotovarů vlastní výroby (Nákladový - daňový) 582
B)vůči společníkovi - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 355Účet 355 - Ostatní pohledávky za společníky a členy družstva (Aktivní) 355 / 582Účet 582 - Změna stavu polotovarů vlastní výroby (Nákladový - daňový) 582
C)vůči jiné osobě - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 378Účet 378 - Jiné pohledávky (Aktivní) 378 / 582Účet 582 - Změna stavu polotovarů vlastní výroby (Nákladový - daňový) 582
D)zúčtované do nákladů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549 / 583Účet 583 - Změna stavu výrobků (Nákladový - daňový) 583

Manka a škody na výrobcích způsob B uplatněné

A)vůči zaměstnanci - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 335 / 583Účet 583 - Změna stavu výrobků (Nákladový - daňový) 583
B)vůči společníkovi - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 355Účet 355 - Ostatní pohledávky za společníky a členy družstva (Aktivní) 355 / 583Účet 583 - Změna stavu výrobků (Nákladový - daňový) 583
C)vůči jiné osobě - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 378Účet 378 - Jiné pohledávky (Aktivní) 378 / 583Účet 583 - Změna stavu výrobků (Nákladový - daňový) 583
D)zúčtované do nákladů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549 / 583Účet 583 - Změna stavu výrobků (Nákladový - daňový) 583

Manka a škody na mladých zvířatech způsob B uplatněné

A)vůči zaměstnancům - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 335 / 584Účet 584 - Změna stavu zvířat (Nákladový - daňový) 584
B)vůči společníkovi - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 355Účet 355 - Ostatní pohledávky za společníky a členy družstva (Aktivní) 355 / 584Účet 584 - Změna stavu zvířat (Nákladový - daňový) 584
C)vůči jiné osobě - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 378Účet 378 - Jiné pohledávky (Aktivní) 378 / 584Účet 584 - Změna stavu zvířat (Nákladový - daňový) 584
D)zúčtované do nákladů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549 / 584Účet 584 - Změna stavu zvířat (Nákladový - daňový) 584

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

A)od zaměstnanců - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 335 / 641Účet 641 - Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Výnosový - daňový) 641
B)od ovládací a řídící osoby - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 351Účet 351 - Pohledávky - ovládající a řídící osoba (Aktivní) 351 / 641Účet 641 - Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Výnosový - daňový) 641
C)hrazené pokladnou - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211 / 641Účet 641 - Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Výnosový - daňový) 641
D)fakturou - VFAVFA = Vydaná faktura 311Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní) 311 / 641Účet 641 - Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Výnosový - daňový) 641

Tržby za prodané materiálové zásoby,kovový odpad a pod.

A)v hotovosti - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211 / 642Účet 642 - Tržby z prodeje materiálu (Výnosový - daňový) 642
B)bankovními účty - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 / 642Účet 642 - Tržby z prodeje materiálu (Výnosový - daňový) 642
C)od zaměstnanců - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 335 / 642Účet 642 - Tržby z prodeje materiálu (Výnosový - daňový) 642
D)od ovládácí a řídící osoby - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 351Účet 351 - Pohledávky - ovládající a řídící osoba (Aktivní) 351 / 642Účet 642 - Tržby z prodeje materiálu (Výnosový - daňový) 642

Tržby za vlastní výrobky podle fakrury

A)zahraničním odběrateům - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 315Účet 315 - Ostatní pohledávky (Aktivní) 315 / 601Účet 601 - Tržby za vlastní výrobky (Výnosový - daňový) 601
B)tuzemským odběratelům - VFAVFA = Vydaná faktura 311Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní) 311 / 601Účet 601 - Tržby za vlastní výrobky (Výnosový - daňový) 601
C)fyzickým osobám (zaměstnancům) - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 335 / 601Účet 601 - Tržby za vlastní výrobky (Výnosový - daňový) 601

O Účtu 335 píšeme také v těchto článcích
Další účty z účetní skupiny 33

Pomohla vám tato stránka? Doporučte ji dál, děkujeme.« Zpět na výpis celé účetní osnovy

Inzerce ∇

Dotazy & Diskuze k tomuto účtu (2)

  1. [ 1] Jankavi 14.02.2017, 15:53

    Dobrý den, prosím Vás o radu,může být zůstatek 335 v mínusu? Zaúčtovali jsme doplatek na zdravotní pojištění do MVZ 366/335, tím mi za prosinec vznikl tento zůstatek. Je to v pořádku? Nebo jaký účet doporučujete.

  1. [ 2] Yvone 12.10.2017, 12:03

    Dobrý den, prosím Vás o radu,vyplatil jsme DPP přes banku a potřebovala bych jí vrátit zpátky do pokladny a nějak se my jí nedaří vrátit.Asi tam dělám chybu v nějakém účtu. Předem děkuji

Vložit komentář:Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo čtrnáct:
RSS              Reklama             Publikování článků

Našli jste chybu nebo chcete ohodnotit mobilní verzi stránek? Napište nám na , děkujeme.
Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí, které provedete na základě informací získaných z těchto stránek. CC BY-NC-SA 3.0 CZ www.uctovani.net 2010 - 2022