Přepnout do plné desktopové verze desktop icon logo uctovani.net
Registrovat se

Účet 501 - Spotřeba materiálu

Typ účtu: Nákladový - daňový
Druh účtu: Výsledkový

Spotřeba materiálu, mazadel, čistících potřeb, obalů, DHM,  tiskopisů, časopisů, knih, pohonných hmot,ochranných pomůcek, pracovního oblečení, přirozený úbytek zásob v rámci norem .

Výběr účetních případů s účtem 501


Účetní případ Zaúčtování
MD / D
Zobrazit detail
Spotřeba materiálu - PFAPFA = Přijatá faktura 501 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Materiál vydaný ze skladu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 501 / 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112
Spotřebovaný materiál nakupovaný pokladnou - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 501 / 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211
Výdej materiálu nakupovaných polotovarů, výrobků, tiskopisů, kancelářských potřeb, plynu, ochranných pomůcek, neutralizačních nápojů do spotřeby - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 501 / 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112
Snížení cen materiálu z důvodu nezaviněného poškození nebo fyzického znehodnocení z přirozených přičin v rámci norem - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 501 / 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112
Nezaviněná manka a škody na materiálu, nepřevyšující normy přirozených úbytků - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 501 / 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112
Vyúčtování materiálu na cestě způsob B - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 119Účet 119 - Materiál na cestě (Aktivní) 119 / 501
Při inventarizaci zjištěn přirozený úbytek materiálu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 501 / 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112
Poskytování výrobků na výstavách, veletrzích a podobných příležitostech - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 501 / 123Účet 123 - Výrobky (Aktivní) 123
Nenávratné předání výrobků k přezkoušení jakosti - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 501 / 123Účet 123 - Výrobky (Aktivní) 123
Fa za materiál ze SRN přidanění - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 501 , 349Účet 349 - Vyrovnávací účet pro DPH (Aktivní) 349 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Převod konečného stavu materiálu způsob účtování B - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112 / 501
Převod odúčtování počátečního stavu materiálu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 501 / 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112
Vyúčtovaná záloha - nákup kanc. potřeb pokladnou - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 501 / 335Účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci (Aktivní) 335
Dohadná položka pasivní- rozdíl mezi fa. a odhadnou cenou za materiál - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 391Účet 391 - Opravná položka k pohledávkám (Aktivní) 391 / 501
Převod počátečního stavu zásob materálu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 111Účet 111 - Pořízení materiálu (Aktivní) 111 / 501
Předání materiálu nenávratně k přezkoušení jakosti, atestaci a pod. Pokud je možno materiál po přezkoušení dále upotřebit, vyúčtuje se pouze rozdíl mezi původním oceněním a cenou možného použití - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 501 / 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112
Výdej drobného hmotného majetku, o kterém účetní jednotka rozhodla,že není dlouhodobý majetek - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 501 / 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112

Inzerce ∇

Vyúčtování materiálu na cestě při uzavírání účetních knih způsob B - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 119Účet 119 - Materiál na cestě (Aktivní) 119 / 501
Hodnota vyrobeného materiálu a zboží ve vlastní režii - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 501 / 585Účet 585 - Aktivace materiálu a zboží (Nákladový - daňový) 585
Převod zboží vydaného k propagačním účelům - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 501 / 132Účet 132 - Zboží na skladě a v prodejnách (Aktivní) 132
Spotřeba zboží předaného nenávratně k přezkoušení jakosti - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 501 / 132Účet 132 - Zboží na skladě a v prodejnách (Aktivní) 132
Spotřeba pohonných látek odebraných na odběrní karty - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 501 / 213Účet 213 - Ceniny (Aktivní) 213
Zakoupení věnce pro zemřelého pracovníka v činnosti nebo v důchodu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 501 / 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112
Výdej materiálu pro účely reprezentace způsob B - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 513Účet 513 - Náklady na reprezentaci (Nákladový - nedaňový) 513 / 501
Výdej materiálu pro účely darování způsob B - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 543Účet 543 - Dary (Nákladový - nedaňový) 543 / 501
Prodej materiálu způsob B - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 542Účet 542 - Prodaný materiál (Nákladový - daňový) 542 / 501
Převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 710Účet 710 - Účet zisků a ztrát (Aktivní) 710 / 501
Nákup drobného majetku VPD VPD - výdajový pokladní doklad 501 / 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211
Spotřeba materiálu ve výrobě - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 501 / 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112
Kopírovací stroj (nejde o DHM) nákup/zařazení do užívání/účtováno do spotřeby - FAP 501 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Vyúčtování nákupu kancelářských potřeb 501 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221

Zálohy na energie

čtvrtletně placené zálohy na energie - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 314Účet 314 - Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a krátkodobé (Aktivní) 314 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
DPH k zálohám- VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 343Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
Účtování o energiích na konci roku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 389Účet 389 - Dohadné účty pasivní (Pasivní) 389 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Aktuální kalendářní rok - FAP 502Účet 502 - Spotřeba energie (Nákladový - daňový) 502 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
DPH k energiím - FAP 343Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Zúčtování zálohy - FAP 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321 / 314Účet 314 - Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a krátkodobé (Aktivní) 314
Zúčtování DPH k zálohám - FAP 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321 / 343Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343
Vrácený přeplatek - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Zúčtování dohadné položky do nákladu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 501 / 389Účet 389 - Dohadné účty pasivní (Pasivní) 389

Manka a škody zjištěné při převzetí materiálu na sklad

A)nezaviněná, nepřevyšující stanovené normy přirozených úbytků - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 501 / 111Účet 111 - Pořízení materiálu (Aktivní) 111
B)zaviněná i nezaviněná převyšující stanovené normy přirozených úbytků - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549 / 111Účet 111 - Pořízení materiálu (Aktivní) 111
C)zaviněná dodavatelem nebo dopravcem - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321 / 111Účet 111 - Pořízení materiálu (Aktivní) 111

Výdaje za účelem reprezentace

A)materiálu-způsob A - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 513Účet 513 - Náklady na reprezentaci (Nákladový - nedaňový) 513 / 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112
B)materiálu způsobem B - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 513Účet 513 - Náklady na reprezentaci (Nákladový - nedaňový) 513 / 501
C)zboží způsobem A - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 513Účet 513 - Náklady na reprezentaci (Nákladový - nedaňový) 513 / 132Účet 132 - Zboží na skladě a v prodejnách (Aktivní) 132
D)zboží způsobem B - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 513Účet 513 - Náklady na reprezentaci (Nákladový - nedaňový) 513 / 504Účet 504 - Prodané zboží (Nákladový - daňový) 504

O Účtu 501 píšeme také v těchto článcích

Další účty z účetní skupiny 50

Pomohla vám tato stránka? Doporučte ji dál, děkujeme.« Zpět na výpis celé účetní osnovy

Dotazy & Diskuze k tomuto účtu (2)

  1. [ 1] martin 22.12.2010, 11:37

    nakup mikrovlny za hotove 501/211

  1. [ 2] Pec 03.10.2013, 09:36

    jak zaúčtovat vrácení MWST - vratka za daň PHM z Německa děkuji s pozdravem Pečenková

Vložit komentář:Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo čtrnáct:
RSS              Reklama             Publikování článků

Našli jste chybu nebo chcete ohodnotit mobilní verzi stránek? Napište nám na , děkujeme.
Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí, které provedete na základě informací získaných z těchto stránek. CC BY-NC-SA 3.0 CZ www.uctovani.net 2010 - 2022